Obrábění

21. listopadu 2016 00:14

Schválené investiční záměry na Zlínských školách

Investice dosahující souhrnné výše 109 milionů korun budou v průběhu příštích dvou let uskutečněny na školách zřizovaných Zlínským krajem.

„Jedná se o další investiční akce na našich školách, k jejichž spolufinancování chceme využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zaměřeny jsou především na vybudování či modernizace učeben, laboratoří a dílen a také na pořízení specializovaného vybavení či strojů sloužících pro výuku,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Na Střední odborné škole J. Sousedíka Vsetín bude zajištěna modernizace CNC obrábění. Stávající pracoviště odborného výcviku bude rozšířeno a modernizováno tak, aby zde byly vytvořeny podmínky pro zkvalitnění profesního vzdělávání žáků, s důrazem na výuku strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů. Bude tedy zakoupeno specializované strojírenské zařízení pro obrábění a budou zde také provedeny stavební práce menšího rozsahu. Předpokládaný termín realizace: červen 2017 – říjen 2017; celkové náklady: 16,347 milionu korun. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky pořídí nové strojní vybavení – dva hrotové soustruhy, univerzální frézku, obráběčku, plničku klimatizace, čtyřsloupový zvedák, vysokotlaké mycí zařízení nebo zkušebnu tlumičů a brzd pro praktickou výuku v rámci odborných oborů. Součástí projektu je i renovace podlah v dílnách odborného výcviku pro bezpečné ukotvení pořízených stojů a také provedení základních venkovních úprav. Předpokládaný termín realizace: červen 2017 – září 2017; celkové náklady: 8,617 milionu korun. Střední průmyslová škola Zlín zakoupí nové pracoviště CNC soustruhu s možností externí přípravy programů, jelikož stávající obráběcí stroje k soustružení jsou zastaralé a svou výbavou neodpovídají dnešním požadavkům jak z hlediska přesnosti, tak i z kapacitních důvodů. Novým strojem se rozšíří možnosti programování a obsluhy o řídicí systém se všemi prvky, kterými dnes moderní stroje disponují. Výbava stroje podpoří a rozšíří využití funkcí CAD/CAM systémů, kterými škola disponuje. Cílem je seznámit žáky s profesionálním strojem a jeho funkcemi, jež využijí během praxe ve firmách. Předpokládaný termín realizace: červen 2017 – srpen 2017; celkové náklady: 2,064 milionu korun.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]