Obrábění

11. září 2017 00:39

S+B představuje nerezovou ocel UGIMA® pro obrábění tyčoviny a drátů

Nerezové oceli řady UGIMA® zaručují dlouhou životnost nástroje a vyšší produktivitu obrábění o 25 až 45 % v závislosti na jakosti oceli a kvalitě povrchu obrobku. Společnost Ugitech, která je součástí skupiny SCHMOLZ + BICKENBACH GROUP, pracovala více než dvě desetiletí na vývoji procesu UGIMA®, který umožňuje dosáhnout maximálního zvýšení produkce přesných dílů pro nejrůznější aplikace v automobilovém a zpracovatelském průmyslu.

Požadavky obroben

Obrobny mají mnoho požadavků na výrobu dílů. Požadují:

Inzerce

  • díly s jemně obrobeným povrchem, který zaručují nižší opotřebení nástroje v závislosti na čase a dobrou fragmentaci třísek
  • vysokou produktivitu a nejkratší možné výrobní časy, které vyžadují vysokou řeznou rychlost při všech operacích – hrubování, soustružení, frézování a řezání závitů
  • žádné kolísání vlastností a vysokou reprodukovatelnost materiálů jednotlivých šarží.

Výrobci nerezových ocelí dříve přidávali do oceli síru, aby umožnili zvýšit řeznou rychlost a snížit opotřebení nástroje. Síra vytváří sraženiny sulfidu manganatého (MnS), který podporuje vznik tvárných vměstků při vysoké teplotě. Tyto vměstky zajišťují mazání řezných nástrojů a přispívají k lámání třísek – viz fotografie dole, které ukazují vliv obsahu síry na fragmentaci třísek v průběhu testu obrábění přerušovaným řezem.

Nevýhodou použití síry je výrazný pokles odolnosti proti korozi, především proti bodové korozi v prostředích s obsahem chlóru.

Výrobci nerezové oceli vyvinuli procesy, které jsou založeny na přidávání oxidů místo síry do oceli.  Oxidy se chovají při obrábění v podstatě stejně jako sraženiny sulfidu manganatého, tzn. mají nízkou teplotu tání a zajišťují mazání řezných nástrojů

Tyto oxidy jsou často zaváděny do taveniny vstřikováním vápníku. Společnost Ugitech pracuje již mnoho let na vývoji procesu, který využívá vstřikování vápníku k vytvoření oxidů v nerezové oceli UGIMA® přesného složení (vápenatohlinité křemičitany), koncentrace a morfologie. Tyto oxidy UGIMA® umožňují obrobnám dosáhnout reprodukovatelné fragmentace třísek – viz fotografie vpravo dole.

Kromě dobré fragmentace třísek umožňují oxidy UGIMA® v případě obrobitelných nerezových ocelí nejen dosáhnout delší životnosti nástrojů a vyšší kvality povrchu obrobků, ale především i vyšší produktivity bez změny mechanických vlastností a odolnosti proti korozi ve srovnání s ocelemi standardní jakosti.

  • UGIMA® nabízí obrobnám produktivitu a nižší náklady na výrobu dílů.

Zvýšení produktivity dosažené díky oxidům UGIMA® může činit až 45 % při použití UGIMA® 4305 anebo až 25 % v případě UGIMA® 4301 či UGIMA® 4404, jak ukazuje diagram níže.

Takový nárůst produktivity umožňuje obrobnám vyrábět díly s nižšími náklady. Jak ukazují dva diagramy dále, cena dílů je dána součtem tří složek:

  • materiálové náklady, které nezávisejí na řezné rychlosti, plus
  • náklady na stroj, které klesají se vzrůstající řeznou rychlostí,plus
  • náklady na nástroj, které rostou se vzrůstající řeznou rychlostí.

Ve výsledku je minimální cena dílu dosažena díky optimální řezné rychlosti. V případě oceli UGIMA® je tato optimální řezná rychlost vyšší ve srovnání s ocelemi standardní jakosti, a tedy náklady na díl jsou díky tomu podstatně nižší.

Široká nabídka ocelí jakosti UGIMA®

V průběhu posledních dvou desetiletí společnost Ugitech pracovala na vývoji oxidů UGIMA® nejen v austenitických ocelích, ale i v martenzitických, feritických a duplexních ocelích. Z toho důvodu je řada UGIMA® v současné době poměrně velká a zahrnuje mnoho ocelí různých jakostí, které naleznete v tabulkách níže.

V případě některých jakostí oceli dosáhla společnost Ugitech synergického spolupůsobení oxidů UGIMA® a sulfidů, které ještě zvyšují produktivitu obrábění. Oceli této jakosti jsou označeny UGIMA® HM, kde „HM“ znamená „Snadná obrobitelnost“.

Přímo pro výkovky vyvinula společnost Ugitech oceli jakosti „FG“. Tyto oceli vykazují dobrou obrobitelnost výkovků.

Vzhledem k tomu, že fakta jsou lepší než literatura, společnost Ugitech je připravena navštívit každou obráběcí dílnu a doporučit způsob obrábění dílů vyrobených z oceli jakosti UGIMA®. Tímto způsobem předvede zákazníkům, že oceli UGIMA® představují vhodný materiál, který umožňuje dosáhnout nejvyšší produktivity a kvality dílů.

www.schmolz-bickenbach.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]