Obrábění

16. listopadu 2015 00:24

Robotické obrábění pod taktovkou Stäubli Systems, s. r. o.

V dubnu roku 2005 otevřela švýcarská společnost Stäubli samostatnou pobočku v České republice. Tým Stäubli Systems, s. r. o. sídlící v Pardubicích se tak přidává k mnoha společnostem, které v letošním roce slaví významné jubileum. Jménem celé redakce přeji společnosti mnoho úspěchů do dalších let a jejím zástupcům děkuji za pozvání na říjnový seminář o robotickém obrábění, o kterém se můžete dočíst na následujících řádcích.

Zadní pohled do stroje se dvěma roboty TX200 a menším RX160

Mnoho zajímavých informací bylo připraveno pro návštěvníky z řad odborné veřejnosti, kteří se zúčastnili Semináře o robotickém obrábění v sídle společnosti Intemac Solutions v Kuřimi u Brna.

Inzerce

Akci uspořádala robotová divize společnosti Stäubli společně se svými partnery.

VUT Brno – Ústav výrobních strojů, robotů a robotiky – zastoupil pan Tomáš Kubela.

Intemac Solutions – výzkumnou organizaci zabývající se vývojem v oblasti obráběcích strojů reprezentoval pan Zdeněk Fiala.

Společnost Semaco tools and software, s. r. o. vyslala pana Petra Kovaříka, který představil téma vysokofrekvenčních a pneumatických vřeten vhodných pro robotické obrábění. Společnost Ultratech s. r. o. zastoupil netradičně obchodní zástupce firmy Stäubli, pan Jiří Samek, který převzal úlohu za jednatele pana Libora Strejčka, který se bohužel nemohl dostavit.

Úvodního představení nabídky společnosti Stäubli se ujal její zástupce – pan Jan Woff, který účastníky provázel celým programem.

Každý z výše uvedených řečníků měl v dopolední části vyhrazený prostor pro svoji přednášku a pozorní posluchači mohli zaznamenat řadu velmi zajímavých informací.

Pan Kubela z katedry VUT zaujal hned v úvodu svojí zkušeností z praxe, u které se setkává s předsudky, že robot postupně nahradí klasické obráběcí stroje. Upřesnil, že každý má svá specifika, která jsou využitelná v určitých oblastech. Robot, dle slov pana Kubely, nikdy nemůže při obrábění kovových dílů 100% nahradit klasický CNC stroj poskytující mnohem větší tuhost a přesnost. Robot je ideální pro specifické technologie, pro nasazení do zdraví škodlivého prostředí a do oborů, kde se neobrábí klasické kovové díly. Skvělé využití najde například při opracování kontur, odjehlování, broušení rozměrných dílů či v prostředí s malým pracovním prostorem, kde se skvěle zúročí jeho flexibilta. Zajímavá je pro koncového zákazníka také nižší pořizovací cena ve srovnání s obráběcími centry.

Robot TX200

Plynule navázala přednáška pana Fialy ze společnosti Intemac Solutions, která zahájila svoji činnost v roce 2013 a svým klientů nabízí výzkumně-vývojové služby v oblasti obráběcích strojů. V sídle společnosti v Kuřimi je zákazníkům k dispozici špičkové technologické zázemí vybavené nejmodernějšími technologiemi. Odborníci z vývojového centra se zabývali optimalizací technologií obrábění robotem. K dispozici měli robota od společnosti Stäubli, typ TX200, který se návštěvníkům předvedl během odpoledního bloku, během praktických ukázek technologií obrábění v dílnách Intemacu.

Velmi očekávaná byla část věnovaná prezentaci společnosti Ultratech, která má s obráběcími roboty přímou zkušenost. Jak jsem již uvedla v úvodu, prezentace se ujal zástupce pořádající společnosti, pan Samek, který se od počátku podílel na realizaci přímo u zákazníka a má k projektu velmi blízko. Společnost Ultratech se zabývá především ultrazvukovými technologiemi a výrobou jednoúčelových strojů. Ultratech oslovila společnost ACL Automotive, která je zavedeným dodavatelem pro automobilku ŠKODA a která měla s Ultratechem zkušenosti z realizace předchozích technologií tříosého obrábění. Pro pana Strejčka a jeho společnost to byla skvělá příležitost poohlédnout se po nových technologiích a rozhodnutí padlo na robotické obrábění, které pro ně samotné bylo novinkou.

Pro opracování hliníkových profilů používá každý z robotů TX200 dvě vřetena

Specifikace pro pardubickou pobočku společnosti Stäubli byla zdánlivě prostá: „Potřebujeme malého robota pro obrábění duralu v prostoru 200 × 260 mm.“

Zatímco představa Ultratechu byla realizace pomocí menšího robotu TX60, zkušenost pracovníkům Stäubli naznačovala, že s tímto malým robotem to nebude díky jeho tuhosti možné. Skepse ze strany klienta mohla být překonána pouze možností vyzkoušení. Po instalaci a nastavení robota TX60 bylo jasné, že na obrábění duralu je zapotřebí robota s větším výkonem a silou. Následovalo vyzkoušení středního modelu TX90, který měl výsledky o něco lepší, avšak ne dokonalé. Posledním řešením byla instalace největšího TX200. V průběhu těchto testování se prokázalo, že menší roboty zvládnou tenké části profilů, ale v ohybech a silnějších částech docházelo k chvění ramene, které s sebou neslo nechtěné nepřesnosti. Robot TX200 se prokázal dostatečnou tuhostí ramene při zachování nutné přesnosti a opakovatelnosti trajektorií. Veškerá testování se uskutečnila během neuvěřitelně krátké doby, zhruba dvou týdnů. Celkově, od zadání zakázky do Stäubli po její realizaci, se jednalo o pouhé tři týdny!

Detail nástroje

Pro koncept obráběcího stroje Ultratech vybral dva roboty TX200 pro vlastní obrábění a jeden robot RX160 pro doprovodné operace, aby byl proces kompletně automatizován. Výhodou těchto větších robotů je také jejich kompaktní konstrukce a nízká náročnost na pracovní místo – i díky kabeláži vedené ramenem robota, což umožňuje umístit roboty i do prašného prostředí.

Pan Samek zakončil zajímavé povídání o této realizaci poznámkou, že pro Stäubli není důležité prodat nejdražšího robota, ale klientovi nabídnout takového, který se pro danou aplikaci nejlépe hodí a především mu předat zkušenosti, které tým společnosti Stäubli opravdu má.

Redakce Infocube s.r.o.

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]