Obrábění

07. září 2016 00:34

RCN 6000 – přesný úhlový snímač pro otočné stoly a frézovací hlavy obráběcích strojů

Úhlové snímače HEIDENHAIN s integrovaným uložením dutého hřídele a vestavěnou statorovou spojkou nalézají uplatnění především v náročných aplikacích, kde je vyžadováno měření úhlové polohy v rozsahu několika úhlových sekund. Obzvláště v rotačních osách CNC obráběcích strojů jako jsou otočné stoly a sklopné frézovací hlavy, které rozhodují o vysoké kvalitě výsledného produktu je nasazení absolutních úhlových snímačů řady RCN HEIDENHAIN dnes již pomalu nezbytné díky vysoké kvalitě signálu polohy v průběhu 360° a vysokému rozlišení.

Základem přesnosti snímačů jsou výsledky dlouhodobých zkušeností z výroby a vývoje optických rastrů včetně mechanických komponentů. HEIDENHAIN jako jediný používá vlastní dělená valivá ložiska, montovaná na vnějším obvodu rotující části. Vysoká kvalita uložení vylučují minimální házivost a zaručují opakovatelnost dosažení úhlové polohy ve skutečnosti s přesností lepší než ± 2″. V případě RCN udává výrobce přesnost snímače dokumentované včetně vestavěné spojky. V případech snímačů s výstupní hřídelí, kdy je spojka montována jako samostatný komponent, je nutno při aplikaci počítat i s její vlastní kinematickou chybou, která se zjistí až při proměření přesnosti polohování a zpravidla nemá trvale stejnou hodnotu po dobu životnosti stroje. Snímače RCN jsou dodávány s platným kalibračním protokolem. Mezi velmi důležité provozní parametry náleží vysoké provozní otáčky s plně sériovým rozhraním EnDat 22 až 1 500 min-1 (stávající řada RCN 8XXX). I přes tyto vynikající parametry nevyžaduje montáž snímače velké nároky na vystředění, vestavěná unášecí spojka zajišťuje ideální vyrovnání a navíc je schopna kompenzovat axiální pohyby části stroje v důsledku teplotních změn unášecího hřídele. Absolutní snímač RCN nevyžaduje najetí do referencí po zapnutí stroje, resp. po temperování stroje je možno pokračovat v obrábění, aniž by na povrchu byly patrny stopy nástroje způsobené hysterezí mechanických částí stroje.

Dutý hřídel RCN 6000 má vnitřní průměr 180 mm a zástavnou hloubku 44 mm, ideální pro zástavbu do mechanizmů se středovým přívodem medií. Výsledkem nové konstrukce je i dosažený vysoký stupeň krytí IP64.

Jednou z velmi zajímavých aplikací jsou otočné stoly 5osých obráběcích center zaměřených na komplexní obrábění lehkých a těžko obrobitelných materiálů leteckého průmyslu technologií frézování a soustružení na jedno upnutí s vysokou kvalitou povrchu a v optimálním čase.

www.heidenhain.cz

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]