Obrábění

01. září 2015 00:50

Proces čištění: zvýšení kvality a efektivity

Čištění a odmaštění zůstává při produkci kovových dílů jednou ze závěrečných a nepostradatelných operací. Jeho kvalita a efektivita úzce souvisí s výběrem nejvhodnějšího média, ale také samotného procesu.

Při výrobě a opracování kovových dílů dochází k jejich znečištění. Tato kontaminace představuje zpravidla problém při následných operacích a může ovlivnit kvalitu, funkci a nebo také životnost celého produktu. Průmyslové čištění a odmašťování tedy tvoří velmi důležitou část, která ovlivňuje kvalitu dílů a přináší jejich přidanou hodnotu.

Inzerce

Drtivou většinu kontaminace, která vznikne při opracování kovových dílů, je možné odstranit mokrou cestou. Účinnost procesu, jeho kvalita, hospodárnost jakož i stabilita úzce souvisí se schopností zvoleného média rozpouštět danou kontaminaci. Nejběžnější jsou média na vodní bázi a na bázi rozpouštědel. Při volbě typu média platí základní pravidlo „stejné odstraní nejlépe to stejné“. U znečištění na bázi minerálního oleje bude nejlepší volbou uhlovodíkové médium, pro kontaminaci na vodní bázi budou nejvhodnější čisticí média na vodní bázi. Polární rozpouštědla a modifikované alkoholy díky své neobyčejné schopnosti rozpustit kontaminaci na olejové i vodní bázi spojují výhody čištění a odmašťování pomocí vodních médií a rozpouštědel.

EcoCCore byl navrhnut tak aby mohl pracovat jak s uhlovodíky tak i modifikovanými alkoholy.

Zařízení EcoCWave je navrženo tak, aby bylo možno jej použít pro široký rozsah aplikací v oblasti čištění dílů na bázi vody.

Obsáhlé portfolio produktů společnosti Dürr Ecoclean nabízí systémy pro veškerá čisticí média. Volbu konkrétního zařízení je možné přizpůsobit požadavkům na výslednou čistotu dílů, jejich geometrii, nebo také požadovaný hodinový výkon. Pro stanovení optimálního čisticího procesu a média nabízí společnost testy čištění ve své zkušebně v Německu a také v České republice.

Z důvodů jednoduché manipulace a přípravy nachází při produkci dílů stále více uplatnění chladicí a mazací kapaliny na olejové bázi. Rozhodujícím faktorem při volbě čisticího média pak je nejen samotný typ opracování, které čištění předchází, ale také procesy, která po čištění dílů následují. Předchází-li čištění dílů opracování pod emulzemi na vodní bázi, bude rozhodující typ kontaminace, která na dílech zůstala a podle ní bude nutné volit optimální čisticí médium. Díly vyráběné lisováním a tažením bývají většinou kontaminovány olejem s příměsí chloru. Tyto výrobky se obvykle čistí v médiích na vodní bázi, což ale přináší ne vždy uspokojivou výslednou čistotu, omezenou dostupnost a spolehlivost zařízení a vysoké provozní náklady. Vyšší vstup olejové kontaminace vyžaduje u čisticího zařízení na vodní bázi častější výměnu média pro čištění i oplach. Tady může být řešením médium na bázi chlorovaného uhlovodíku jako např. perchlorethylen. Díky chloru, který je obsažen v oleji na lisovaných dílech, sice dochází ke změně hodnoty pH u tohoto média, řešením je dodatečná stabilizace média a tím pádem podstatné prodloužení jeho životnosti.

Vedle odstranění polárního znečištění nabízí čištění na vodní bázi výhody v případě následných operací jako je fosfátování nebo aktivace povrchu dílů. Jsou-li díly znečištěny rzí, nebo předchází-li čištění například termické odhrotování dílů či procesy nitridace, i v takových případech nabízí čisticí zařízení na vodní bázi největší efektivitu.

Komplexní portfolio produktů Dürr Ecoclean pokrývá systémy pro všechny čisticí média. Zařízení mohou být přizpůsobena individuálním požadavkům s ohledem na čistotu, propustnost a geometrii dílů.

Proces čištění je pak možné volit jako jednokomorový, nebo vícekomorový. Další širokou možností využití vodního čištění je čištění nejjemnějších dílů s nejvyššími nároky na výslednou čistotu, nebo například čištění dílů před procesy, jako je PVD/ CVD povlakování.

Především z důvodů ochrany životního prostředí nejsou čisticí média na rozpouštědlové bázi v průmyslu příliš vítána. Ve starších zařízeních, která nabízela pouze otevřený systém čištění to mělo bezpochyby svůj důvod. Dnešní čisticí zařízení pro média na rozpouštědlové bázi nabízí uzavřený systém, který nepředstavuje pro životní prostředí naprosto žádnou zátěž. Velká část z nich nabízí navíc čištění ve vakuovaném systému. Integrované destilační zařízení pak umožňuje kontinuální regeneraci čisticího média, což má podstatný vliv na jeho životnost, kvalitu a samozřejmě i spotřebu. Zařízení od společnosti Dürr Ecoclean nabízí dále možnost ohřevu média zpětným teplem, což dále snižuje spotřebu energie ve srovnání s konvenčními systémy. Při zvažování procesu čištění je třeba brát v potaz také další náklady například na spotřebu vody, likvidaci kontaminovaného média na vodní bázi a často horší kvalitu výsledné čistoty. V některých případech tak může být čištění dílů na rozpouštědlové bázi tou ekonomičtější, efektivnější a také ekologičtější variantou.


Dürr Ecoclean spol. s r. o.
Martin Filipi, Sales Manager
T: +420 601 300 096
martin.filipi@ecoclean.durr.com
www.durr-ecoclean.com/cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]