Obrábění

11. září 2017 00:57

Premiérový zapichovací program zvyšuje přesnost a produktivitu

Techničtí odborníci, kteří pracují s obráběcími technologiemi, se musí dále vzdělávat, aby byli schopni udržet krok se současným rozvojem vědy a techniky. Pravým důvodem je na jedné straně obrovský rozvoj nových konstrukčních materiálů – nelegovaných či legovaných ocelí, litin, slitin, nerezových ocelí, neželezných kovů a v poslední době kompozitních materiálů a na straně druhé různorodost technologií při využívání obráběcích nástrojů.

Tyto důsledky nutí výrobce nástrojů pružně reagovat na stupňující se nároky na řezné materiály, nástroje, na spolehlivost a ekonomiku celého obráběcího procesu. Proto výrobci precizních řezných nástrojů jsou dnes pro zhotovitele přesných strojírenských součástí velice žádaným partnerem. Moderní nástroje a technologie jsou v současné době klíčem ke zvyšování produktivity, ke snížení výrobních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti.

Inzerce

Nový premiérový soustružnický program „Zapichovací systémy“

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jedna z vedoucích inovátorů v oboru precizních rotačních nástrojů a upínací techniky. Poněkud opomíjenou oblastí byly nástroje a držáky pro precizní soustružnické operace. K zásadní změně došlo v loňském roce uvedením celého kompaktního programu s názvem „Zapichovací systémy“. Tento program vznikl pro potřeby zákazníků pro výrobu přesných rotačních strojírenských součástí a byl poprvé představen vloni na mezinárodním strojírenském veletrhu AMB ve Stuttgartu.

Mnozí technologové si určitě ještě vybavují ve své paměti počátky upichování a zapichování, hlavně pro téměř nepřekonatelný problém dlouhých, nepřerušovaných a obtěžujících namotávajících se třísek. Ještě nedávno se tento problém řešil jednoduchým vybrušováním různých lamačů a děličů třísek. Dnes umožňuje počítačová technologie a nejmodernější CAD/ CAM software efektivní vývoj, konstrukci a výrobu prototypů nejrůznějších břitových geometrií komplexně a v prostorovém provedení. I při zapichování a upichování hraje řezná hrana a za ní ležící utvářeč třísky při obráběcím procesu svou velmi důležitou roli. Geometrie a tvar těchto minimálních prostorů na povrchu rozhodují o dosaženém úspěchu a ovlivňují výrazným způsobem tvorbu třísky, řezný odpor, teplotu, trvanlivost nástroje a kvalitu povrchu obrobku.

Vlastní velké oddělení výzkumu a vývoje navrhovalo a zkoušelo nejvhodnější optimální geometrie těchto nástrojů a jejich držáků. V tomto oddělení je také velký potenciál pro simulace a analýzy. Tomu také odpovídá patřičné vybavení pro experimentální vývoj i příslušné měřicí zařízení. Jsou zde k dispozici nejmodernější technické nástroje jako FEM, vysokorychlostní kamera i termokamera, také REM mikroskopy. Nechybí ani měřicí zařízení řezných sil během obrábění, včetně nejnovějších CNC obráběcích center. Hlavním směrem při vývoji byla optimalizace dlouhých štíhlých vnitřních zapichovacích nástrojů s ohledem na jejich tuhost, a tím i na výslednou zatížitelnost při obrábění při dosažení odpovídající kvality povrchu. Velká pozornost byla také věnována preparacím řezných hran a optimálnímu přívodu řezné kapaliny. Divize výroby slinutých karbidů dodává perfektní řezné materiály a divize vývoje povlakovacích zařízení přináší ideální tenké vrstvy s potřebnými vlastnostmi nutnými pro opracování všech druhů materiálů s maximálním výkonem, vysokou přesností a optimální hospodárností i s patřičnou maximální procesní stabilitou.

Tyto zapichovací nástroje a jejich držáky jsou pak plnohodnotným členem celého obráběcího procesu stroj – nástroj – obrobek, a právě optimální souběh těchto faktorů rozhoduje o kvalitě řezného procesu i trvanlivosti nástroje, jeho maximálně možném využití při nejvyšších parametrech a hospodárnosti procesu. Celý program se skládá ze systémů označených 104, 106 a 305. Systémy 104 a 106 umožňují vyvrtávání a profilování vnitřních kontur otvorů, vnitřní radiální zapichování přímé drážky i rádiusové i s fází. Také jsou zde nástroje pro vnitřní závitování a axiální zapichovací nože. K dispozici jsou i nástroje pro obrážení vnitřních drážek.

Systém 305 je koncipován pro vnější zapichovací operace. Nabízí vnější zapichování radiálních i axiálních přímých i rádiusových drážek a upichování. Při upichování je důležité, aby byl nástroj co možná nejstabilnější a nejužší. Především u hlubších zápichů je velmi důležitá spolehlivost. Komplikace zde představují vzrůstající teplota v řezné oblasti a ztížený odchod třísky. Mnohé jednobřité systémy, které jsou na trhu, pracují pouze se silovým upnutím břitové destičky. U těchto nástrojů mohlo v závislosti na aplikaci při pohybu zpět dojít k vytažení břitové destičky z držáku.

Systémy 104 a 106 umožňují obrábění vnitřních kontur otvorů

Systém 305 je koncipován pro vnější zapichovací operace

Držáky jsou čtvercového nebo kruhového průřezu v pravém i levém provedení, bez vnitřního nebo s vnitřním chlazením. Důležitým faktorem je přizpůsobení proudu řezné kapaliny, jež pomáhá třísce rychleji opustit oblast řezu. Výsledkem jsou krátké třísky a delší životnost nástroje, a to již od tlaku chladiva 20 bar. Na základě dosažené spolehlivosti je možné zvýšení řezných parametrů, a tím i produktivity.

Proto je u provedení držáku s vnitřním chlazením možné zcela jednoduše pomocí integrovaného přepínače zvolit přívod chladicí kapaliny nad břit, pod břit, nad břit i pod břit současně nebo přívod úplně uzavřít.

Standardní program je také doplněn speciálním modulárním systémem držáků s upínacím rozhraním typu Polygon, HSK-T nebo TS.

Závěrem

Firma Gühring představila v loňském roce na mezinárodním strojírenském veletrhu AMB ve Stuttgartu zcela nový soustružnický program s názvem „Zapichovací systémy“. Tento program vznikl pro potřeby zákazníků pro výrobu přesných rotačních strojírenských součástí. Obsahuje dostatečně tuhé držáky a nástroje pro precizní obrábění vnitřních a vnějších kontur v radiálním i axiálním směru. Také jsou zde k dispozici nástroje pro vnitřní závity i obrážení vnitřních drážek. Zapichovací a upichovací držáky jsou vybaveny vysoce přesným volitelným přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany nebo z obou. Získaná kontrola nad teplotou při utváření třísek tak umožňuje vysoce produktivní a bezproblémové upichování a zapichování. Pro nestandardní rozměry je možné objednat a vyrobit speciální nástroje.

Dr.- Ing. František Plánička, GÜHRING

www.guehring.cz

Upichovací držák s vnitřním chlazením s přepínačem přívodu chladicí kapaliny nad břit, pod břit, nad břit i pod břit současně nebo lze přívod úplně uzavřít

Mohlo by se Vám líbit

Německá výroba obráběcích strojů dále stagnuje. Očekává se pokles výroby. Nové objednávky nejsou na obzoru.

Prodej obráběcích strojů členských firem svazu VDW je v současné době stále podporován nevyřízenými objednávkami. Na obzoru se nerýsuje žádná pozitivní změna trendu v objednávkách. Ve […]

AI na veletrhu HANNOVER MESSE: Klíč ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu

Posílení konkurenceschopnosti, ochrana klimatu, podpora prosperity – to jsou hlavní úkoly, které dnes stojí před průmyslem. Klíčem ke zvládnutí těchto výzev jsou inovativní technologie. Jak […]

OSTROJ pokračuje v investicích do energetických úspor. Loni ušetřil téměř 3 miliony Kč

OSTROJ, jedna z předních strojírenských firem v České republice s více než sedmdesátiletou historií, čelí v posledních letech rapidnímu nárůstu nákladů na energie, a to v desítkách milionů korun. V roce […]