Obrábění

07. září 2016 00:19

Precizní nástroje vyžadují precizní upínače

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jedna z vedoucích v oboru precizních rotačních nástrojů. Tato firma má však již přes 30 let program s upínací technikou pod názvem GM300, který také zahrnuje i měřicí prostředky a služby. Tento systém je modulární upínací program od vřetena až po řeznou hranu.

Z hrubého pohledu by se mohlo zdát, že tato upínací technika je jen jakýmsi doplňkem hlavního oboru řezných nástrojů. Avšak kvalitní upínací technika je plnohodnotným členem celého obráběcího procesu stroj – nástroj – obrobek a mnohdy právě upínací pouzdra rozhodují o kvalitě řezného procesu i trvanlivosti nástroje, jeho maximálně možném využití při nejvyšších parametrech a hospodárnosti procesu. Upínací program GM300 zahrnuje veškerou moderní upínací techniku pro precizní nástroje včetně potřebných měřicích prostředků a služeb

Inzerce

Upínací program GM300 zahrnuje veškerou moderní upínací techniku pro precizní nástroje včetně potřebných měřicích prostředků a služeb

Upínací pouzdra pro dokončovací obrábění

Při obrábění jednotlivých dílů dělíme většinou operace na hrubovací a dokončovací. Vystružování je většinou poslední operací při obrábění díry. Zde je pak vyžadována vysoká kvalita vystružovaných otvorů – kruhovitost, válcovitost i drsnost povrchu. Vyhodnocuje se také rozměrová stabilita vystružených otvorů v závislosti na opotřebení nástroje. Jedním z hlavních kritérií je přitom celková trvanlivost výstružníku. U těchto nástrojů je zákazníky vyžadována vysoká procesní spolehlivost, neboť obráběné díly jsou většinou v závěrečné fázi a bylo do nich vloženo již mnoho práce a energie.

Program upínačů pro dokončovací operace s označením 4×4 a 6×6

Tento upínací program je postaven na modulární bázi držáků pro dokončovací obrábění s nejpřesnějším provedením například pro PKD/CBN nástroje pro jemné obrábění či vysoce výkonné výstružníky HR500.

Moduly díky čtyřem nebo šesti blíže k sobě uspořádaným seřizovacím šroubům pro radiální a axiální nastavení umožňují provádět velmi snadno úpravy a korekce polohy řezné hrany vůči symetrii rotace. Nástroje jsou pak nastaveny pro obrábění bez kymácivého efektu v mikrometrické přesnosti. Díky možnostem výběru upínačů (hydraulických, tepelných či HPC) a rozhraní jako HSK či SK je velmi snadné sestavit si optimální modul. Tento systém lze dodat v kombinaci s monolitickými speciálními nástroji. Přívod chladicí kapaliny je beze ztrát díky použití mezipouzdra. Systém je také v provedení pro aplikace technologií s minimálním množstvím mazání (MMS). Princip modulárního systému 6×6 pro jemné a dokončovací obrábění

Upínací program 4×4 a 6×6 je postaven na modulární bázi držáků pro dokončovací a jemné obrábění

Zatím co moduly 4×4 představují obvyklé univerzální kompatibilní systémy se čtyřmi nastavovacími elementy, ve firmě Gühring byl dále zkonstruován a vyvinut i modul 6×6 na základě nejvyšších současných požadavků. V tomto případě se pro ještě preciznější a rychlejší nastavení používá 6 radiálních i axiálních nastavovacích elementů, které jsou zvlášť výhodné pro justování šesti a více zubých nástrojů. Díky těmto 6 elementům jsou třeba i menší předepínací síly pro nastavování a rovněž výsledné vyvažování pomocí 6 míst je dokonalejší, celý systém upínač a nástroj pak vykazují vyšší stabilitu. Nástroj se šesti břity lze seřídit úplně přesně podle jednotlivých břitů.

Průtok chladicího média beze ztrát

Hlavními výhodami modulárních systémů není jen rychlé, jednoduché a vysoce přesné nastavení nástroje. Optimální průtok chladicího média bez nežádoucích průsaků a turbulencí je bezproblémově přiváděn až k řezné hraně. K tomuto účelu byl vyvinut speciální vnitřní přechodový systém, který se skládá z přemosťovacích a těsnicích komponentů. Vnitřní přechodový systém je v provedení jak pro konvenční chlazení, tak i pro chlazení s minimálním množstvím chladicí kapaliny (MMS). V současných podobných upínacích systémech bez těchto vnitřních zařízení dochází v příslušných dutinách ke ztrátám a vířivému proudění.

V dělící rovině a v oblasti upevňovacích šroubů uniká chladicí kapalina nekontrolovaně ven z upínacího pouzdra. Kromě toho tlaková kapalina působí na čelní stykovou plochu jako na píst. Vzniklá hydrostatická síla s sebou přináší v konečném důsledku hydraulické předpětí upínacích šroubů a vnáší také nebezpečí nestability přesnosti v radiálním i axiálním směru.

PKD výstružník s upínačem 6×6

Pro ilustraci byl vybrán z celé široké škály aplikací PKD výstružník pro obrábění řady ložisek vačkového hřídele v hlavě motoru z hliníkové slitiny. Tento nástroj je poměrně velmi dlouhý a ve své podstatě představuje komplexní systém výstružník – upínač, který je schopen tuto poměrně komplikovanou operaci provádět v požadované přesnosti při vysoké procesní stabilitě. PKD výstružník má stopku ze slinutého karbidu, nástrojová hlava osazená PKD břity a vodicími lištami má speciální úpravu pro maximální zvýšení otěruvzdornosti. Konstrukce PKD břitů umožňují poměrně jednoduché a rychlé axiální i radiální nastavení rozměrů pro daný způsob obrábění. Modulární upínač 6×6 zajišťuje správnou polohu řezných břitů vůči ose rotace bez kymácivého efektu, přívod procesního chladicího média k těmto řezným břitům je beze ztrát a nevývažek celého kompletu může být zcela minimalizován.

Závěrem

Kompletní program GM300 pro upínací techniku a příslušenství je vyráběn v českém výrobním závodě v Sulkově u Plzně.

Důležitou součástí tohoto uceleného upínacího programu je také modulární systém zaměřený pro nejpřesnější dokončovací operace označený 4×4 a 6×6. Mezi hlavní výhody patří:

  • časová úspora při nastavování nástrojů činí až 70 %,
  • čelková redukce nákladů,
  • precizní nastavení i dlouhých nástrojů bez kymácivého efektu,
  • tuhé a pevné upnutí při jednoduché nastavitelnosti,
  • průchod chladicího média beze ztrát, průsaků a nežádoucích turbulencí,
  • díky možnostem výběru upínačů (hydraulických, tepelných či HPC) a rozhraní jako HSK či SK je velmi snadné sestavit optimální modul pro požadované obráběcí operace.

Dr.- Ing. František Plánička, GÜHRING

www.guehring.cz

Mohlo by se Vám líbit

Skupina Progresus s developerem Garbe oznámili úplné obsazení nového průmyslového centra u Chomutova. V projektu za půl miliardy získal poslední volnou kapacitu stávající nájemce ISOLITE

Špičkový projekt industriálního centra Garbe Progresus Park Klášterec I mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří je krátce po svém dokončení již plně obsazen. Také zbývajících […]

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]