Obrábění

07. září 2016 00:35

PRAMETHEUS jde do školy…

Projekt Pramet do škol

Šumperskou společnost Dormer Pramet, výrobce široké škály nástrojů pro obrábění, není potřeba dlouze představovat. Čtenářům machining&tooling magazine jsme se již několikrát představili a informovali o novinkách a změnách ve společnosti.

Tentokrát bychom vám rádi představili nový projekt z oblasti vzdělávání. Na začátku každého projektu je myšlenka, ta naše se zrodila již před lety, ale projektu chyběl určitý ucelený rámec a především lidské zdroje, které by ho zaštítily. Spolupráce se středními i vysokými školami u nás probíhá již dlouhodobě, tudíž aktivita naší společnosti v této oblasti není úplnou novinkou. Tuto spolupráci nyní rozšiřujeme a zintenzivňujeme, což vede k zajištění pravidelných akcí v rámci tohoto projektu. Celý projekt nese název PRAMETHEUS. A proč právě Prametheus? Prometheus byl stvořitelem člověka, respektive sochy z hlíny a dešťové vody, které Pallas Athéna, bohyně moudrosti, vdechla ducha, a tím i život. Lze říct, že i naše společnost vdechuje život neživé hmotě, v našem případě kovu. Pokud se nám podaří vdechnout i studentům chuť do vzdělávání a práce ve strojírenském oboru, pak máme z části vyhráno a naše myšlenka dostane konkrétnější tvar a podobu. Prometheus vždy pomáhal lidem a nikdy v tom dle mýtu nepřestal. Náš projekt je také především o lidech a pro lidi. Tak jako Prometheus donesl lidem oheň a zažehl v nich opět jiskru života, přejeme si i my v žácích zažehnout zájem o obor.

Hlavním důvodem, kvůli kterému s tímto projektem přicházíme, je především v poslední době tolik zmiňovaný nedostatek kvalifikované pracovní síly ve strojírenství, který také pociťujeme. Ač se poměrně často objevují podobné aktivity jiných společností, pořád jich není dostatek a situace se výrazně nelepší. Mnoho společností své aktivity v této oblasti vyvíjí pouze lokálně, my jsme se však rozhodli jít cestou globálnější a do projektu zahrnout nejen školy z našeho kraje a okolí, ale z celé České a Slovenské republiky. Projekt je určen pro střední a vysoké školy strojního zaměření, a to nejen pro studenty těchto škol, ale také pro jejich pedagogy. Cílem projektu je podpora a usnadnění výuky strojírenských oborů a zvýšení její odborné úrovně propojením teorie s praxí. Praxi chceme studentům, ale i pedagogům co nejvíce přiblížit a prezentovat ji v reálných podmínkách. Věříme, že tím můžeme zvýšit konkurenceschopnost studentů na trhu práce a jejich šanci na uplatnění. Našim cílem je vzbudit zájem žáků i jejich rodičů o strojírenské obory a jejich studium zatraktivnit.

Co školám nabízíme. Naše podpora probíhá jak v rovině teoretické, tak praktické. V rámci teoretické části se jedná především o poskytování pravidelných informací o novinkách v oboru, školení pro studenty i pedagogy formou seminářů a webinářů, exkurze v naší společnosti nebo také o pomoc při zadávání témat diplomových prací a jiných podobných projektů. Školám nabízíme možnost konzultací konkrétních problémů s našimi odborníky a spolupráci při přípravě vyučovacích osnov. Stejně jako učitelé i my cítíme, že je potřeba obsah učiva více přizpůsobit nejnovějším technickým poznatkům a potřebám strojírenské sféry. V rámci praktické části projektu jde především o brigády a stáže v naší společnosti a o pomoc při rozvoji talentů. Dále počítáme s materiálním vybavením výuky formou výukových setů a pomůcek, vitrín s nástroji, či zapůjčením nástrojů k demonstraci jejich vlastností a funkčnosti. Školy podpoříme i při pořizování nástrojového vybavení, a to prostřednictvím našeho zvýhodněného vybraného sortimentu pro obrábění.

Projekt byl odstartován 1. září 2016, kdy náš Prametheus šel také, stejně jako mnoho jiných školáků, poprvé do školy. Přejeme mu tudíž moudré a osvícené pedagogy a mnoho nových kamarádů a příznivců. Věříme, že se mu bude ve škole líbit a škola se stane místem, kam se bude rád a pravidelně vracet.

www.prametheus.cz

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]