Obrábění

07. září 2016 00:35

PRAMETHEUS jde do školy…

Projekt Pramet do škol

Šumperskou společnost Dormer Pramet, výrobce široké škály nástrojů pro obrábění, není potřeba dlouze představovat. Čtenářům machining&tooling magazine jsme se již několikrát představili a informovali o novinkách a změnách ve společnosti.

Tentokrát bychom vám rádi představili nový projekt z oblasti vzdělávání. Na začátku každého projektu je myšlenka, ta naše se zrodila již před lety, ale projektu chyběl určitý ucelený rámec a především lidské zdroje, které by ho zaštítily. Spolupráce se středními i vysokými školami u nás probíhá již dlouhodobě, tudíž aktivita naší společnosti v této oblasti není úplnou novinkou. Tuto spolupráci nyní rozšiřujeme a zintenzivňujeme, což vede k zajištění pravidelných akcí v rámci tohoto projektu. Celý projekt nese název PRAMETHEUS. A proč právě Prametheus? Prometheus byl stvořitelem člověka, respektive sochy z hlíny a dešťové vody, které Pallas Athéna, bohyně moudrosti, vdechla ducha, a tím i život. Lze říct, že i naše společnost vdechuje život neživé hmotě, v našem případě kovu. Pokud se nám podaří vdechnout i studentům chuť do vzdělávání a práce ve strojírenském oboru, pak máme z části vyhráno a naše myšlenka dostane konkrétnější tvar a podobu. Prometheus vždy pomáhal lidem a nikdy v tom dle mýtu nepřestal. Náš projekt je také především o lidech a pro lidi. Tak jako Prometheus donesl lidem oheň a zažehl v nich opět jiskru života, přejeme si i my v žácích zažehnout zájem o obor.

Inzerce

Hlavním důvodem, kvůli kterému s tímto projektem přicházíme, je především v poslední době tolik zmiňovaný nedostatek kvalifikované pracovní síly ve strojírenství, který také pociťujeme. Ač se poměrně často objevují podobné aktivity jiných společností, pořád jich není dostatek a situace se výrazně nelepší. Mnoho společností své aktivity v této oblasti vyvíjí pouze lokálně, my jsme se však rozhodli jít cestou globálnější a do projektu zahrnout nejen školy z našeho kraje a okolí, ale z celé České a Slovenské republiky. Projekt je určen pro střední a vysoké školy strojního zaměření, a to nejen pro studenty těchto škol, ale také pro jejich pedagogy. Cílem projektu je podpora a usnadnění výuky strojírenských oborů a zvýšení její odborné úrovně propojením teorie s praxí. Praxi chceme studentům, ale i pedagogům co nejvíce přiblížit a prezentovat ji v reálných podmínkách. Věříme, že tím můžeme zvýšit konkurenceschopnost studentů na trhu práce a jejich šanci na uplatnění. Našim cílem je vzbudit zájem žáků i jejich rodičů o strojírenské obory a jejich studium zatraktivnit.

Co školám nabízíme. Naše podpora probíhá jak v rovině teoretické, tak praktické. V rámci teoretické části se jedná především o poskytování pravidelných informací o novinkách v oboru, školení pro studenty i pedagogy formou seminářů a webinářů, exkurze v naší společnosti nebo také o pomoc při zadávání témat diplomových prací a jiných podobných projektů. Školám nabízíme možnost konzultací konkrétních problémů s našimi odborníky a spolupráci při přípravě vyučovacích osnov. Stejně jako učitelé i my cítíme, že je potřeba obsah učiva více přizpůsobit nejnovějším technickým poznatkům a potřebám strojírenské sféry. V rámci praktické části projektu jde především o brigády a stáže v naší společnosti a o pomoc při rozvoji talentů. Dále počítáme s materiálním vybavením výuky formou výukových setů a pomůcek, vitrín s nástroji, či zapůjčením nástrojů k demonstraci jejich vlastností a funkčnosti. Školy podpoříme i při pořizování nástrojového vybavení, a to prostřednictvím našeho zvýhodněného vybraného sortimentu pro obrábění.

Projekt byl odstartován 1. září 2016, kdy náš Prametheus šel také, stejně jako mnoho jiných školáků, poprvé do školy. Přejeme mu tudíž moudré a osvícené pedagogy a mnoho nových kamarádů a příznivců. Věříme, že se mu bude ve škole líbit a škola se stane místem, kam se bude rád a pravidelně vracet.

www.prametheus.cz

Mohlo by se Vám líbit

Zvyšte svou všestrannost a snižujte náklady se systémem rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček Seco X-Head

Seco představuje nový modulární systém rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček XHead, jenž vyniká všestranností a vysokou užitnou hodnotou. Pomocí tohoto systému lze snadno střídat různé geometrie a […]

Pily a přesné nástroje na MSV 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh začíná již v úterý 4. října 2022 a dnes vám přinášíme novinky z oborů pily a nástroje. Inzerce „Pilaře“ najdete v pavilonu […]

Trelleborg vydává bílou knihu o kombinovaných silikonových zařízeních určených pro řízené uvolňování léčiv do organismu

Společnost Trelleborg Healthcare & Medical vydává novou technickou bílou knihu, která informuje o různých výrobních postupech kombinujících silikon s pokročilými aktivními farmaceutickými přísadami (API), o […]