Obrábění

11. září 2017 00:34

Pozitivní zkušenosti se soustruhy SMEC

Je to více než dva roky od instalace soustruhu PL45XLM ve Strojírnách Olšovec. Po necelém roce pořídila firma další soustruh, model PL45LY stejné značky. Jak se tato významná investice vyplatila? Jaké nové možnosti firmě přinesla? Na to Vám v dnešním rozhovoru odpoví inženýr Lukáš Stupárek, jednatel společnosti.

Velký oběžný průměr nad ložem umožňuje na stroji SMEC PL45LY obrábění hřídelí lanových bubnů

Hlavním důvodem pro výběr parametrů prvního stroje SMEC bylo diverzifikování Vaší nabídky strojního obrábění o rozměrné, tvarově náročné dílce. Splnil stroj Vaše očekávání?

Inzerce

Mé očekávání bylo splněno na více než sto procent. Stroj splnil všechny očekávané parametry a jako bonus přinesl nad očekávání vysoký výkon a přesnost. Při kontrole obrobených dílů jsme naměřili válcovitost v rozsahu 0,03 mm na délce 2 metry. A mě osobně překvapilo, jak je i při těžkém obrábění tichý. Ve finále pak vše výše popsané ocení naši zákazníci a to je pro nás to nejdůležitější.

Jaké parametry pro Vás byly při výběru strojů nejvíce důležité?

U prvního stroje to byly hlavně točný průměr, délka, výkon a hmotnost stroje. Samozřejmostí pak byla revolverová hlava s poháněnými nástroji. Model PL45XLM, který vyhrál, plně splňoval požadované parametry. Točný průměr je 620 mm, délka více než tři metry. Stroje SMEC využívají poháněné nástroje se systémem BMT. Ten spolu s kluznými vedeními a monolitní litinovou konstrukcí stroje zajišťuje vysokou stabilitu při obrábění, což se v praxi potvrdilo. Když jsme po necelém roce pořizovali druhý stroj, rozhodli jsme se specifikaci rozšířit o osu Y, která nám umožnila mimoosé obrábění rotačními nástroji. Opět vyhrál stroj SMEC.

O jaké zajímavé díly se rozšířilo Vaše výrobní portfolio?

Za ty roky používání jsme obrobili celou řadu zajímavých dílů. Ať už hřídele s třímetrovou délkou, nebo tvarově složité díly s řadou frézovacích operací. Jako příklad z poslední doby mohu uvést hřídel s délkou 3 221 mm a průměrem necelých 300 mm.

Některé z průměrů na této hřídeli jsou v přesnosti IT 7. Všimněte si, že délka hřídele je větší než maximální soustružená délka na soustruhu PL45XLM.

To je možné díky velkému vnitřnímu průměru vřetena, do kterého zasuneme jeden z konců hřídele. A celá řada dalších obrobků od šnekových hřídelí a hřídelí s lanovými bubny po nové typy drtičů.

Přestože stroje SMEC byly na českém trhu neznámé, nepochyboval jste o jejich kvalitě. Jaký je Váš názor na jejich kvalitu nyní, téměř tři roky po instalaci prvního stroje?

Pouze pozitivní. Za celou dobu se na stroji nevyskytla žádná zásadní závada. Veškeré zásahy spočívaly v podstatě v seřízení stroje. A to samé platí o servisu. Přestože byla firma Grumant na trhu s obráběcími stroji relativní nováček, od samého počátku nastavila laťku vysoko. Ať už se jedná o řešení problémů na dálku po telefonu, nebo o servisní zásah. Pouze pozitivně mohu také hodnotit rychlost reakce na naše požadavky. Celý tým firmy Grumant je neobyčejně ochotný a poskytuje nám nadstandardní servis, ať už se jedná o nástroje a technologie, nebo o stroje.

Bezproblémový chod strojů je však podmíněn pečlivou údržbou. Jak probíhá ve Vaší firmě?

S tím musím souhlasit. Bez každodenní údržby nemůže žádný stroj dlouhodobě pracovat spolehlivě a přesně. O stroje u nás pečuje tým údržbářů s podporou Grumantu. Myslím, že investice do údržby se nám násobně vrací.

Několikrát jste zmínil nadstandardní podporu firmy Grumant. Jak taková podpora vypadá?

Od podpory při údržbě strojů nebo jejich programování po telefonu až po přítomnost aplikačního technika při odladění konkrétních dílů. Po předání obou strojů zde aplikační technik trávil kolem 10 hodin denně při odlaďování nových dílů. Díky tomu byla obsluha stroje důkladně proškolena nejen v obsluhování stroje a jeho programování, ale i v nejmodernějších trendech v nástrojích pro třískové obrábění.

Díky tomu jsme ihned po převzetí stroje dosáhli vysoké produktivity a dokázali ho využít na sto procent. To je důležitá výhoda firmy Grumant. Na trhu s obráběcími nástroji je někdy od počátku 90. let a za tu dobu získala v tomto oboru cenné zkušenosti. A tyto zkušenosti nemohou nabídnout ostatní konkurenti prodávající obráběcí stroje. Firma Grumant nabízí obráběcí stroje a umí na nich obrábět.

Takže byste firmu Grumant doporučil ostatním?

Myslím, že odpověď znáte dopředu. Ano, doporučil a bez váhání.

www.grumant.cz


Strojírny Olšovec s. r. o.

Firma se od roku 1993 věnuje zakázkové strojírenské výrobě různorodého charakteru. Výrobní areál společnosti dříve sloužící jako opravárenské dílny pro štěrkovny a lomy v oblasti Severní Moravy se nachází 5 km severně od města Hranice na Moravě. Zpočátku firma převzala zakázkovou náplň původního určení dílen jako servisního závodu. Postupně doplňovala rozsah nabízených služeb a prací tak, jak se vyvíjely požadavky trhu na služby v oblasti strojírenské výroby a těmto požadavkům také přizpůsobila investice týkající se vybavení strojního provozu. Postupem času pak byla firma schopna nabízet stále se rozšiřující rozsah prací a služeb a vyrábět stále větší a složitější strojní dílce podle přání rozrůstajícího se portfolia zákazníků. Strojírny Olšovec s. r. o. mají zavedený certifikovaný systém řízení podniku dle norem ISO 9001:2008 (certifikovaný systém managementu podniku na výrobu a opravu ocelových konstrukcí, manipulační techniky, dopravní systémy, zámečnictví a kovoobrábění), EN ISO 3834–3:2005 (požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – vyšší požadavky na jakost) a nově od roku 2015iEN 1090–1:2009 / EXC2 (výroba a oprava kovových stavebních konstrukcí).


Na soustruhu SMEC PL45XLM se obrábí hřídele o celkové délce 3 221 mm. Některé z osazených průměrů jsou vyrobeny v přesnosti IT6.

 

 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]