Obrábění

01. září 2015 00:11

Počet zaměstnanců, export i obrat členů SČLP za rok 2014 významně rostl

Celkový obrat dvaceti dvou firem sdružených do Svazu českého leteckého průmyslu („SČLP“) dosáhl v roce 2014 výše 13,5 miliardy Kč. Celkový export všech členů byl 10,5 miliardy Kč. Tyto dva nejvýznamnější ukazatele potvrzují, že rok 2014 byl rokem oživení průmyslové výroby.

V porovnání s předchozím rokem narostly tržby členů o celých 15 %! Export členů Svazu narostl o 19 % na již zmíněných 10,5 miliard Kč. Společně s růstem tržeb a exportu rostly i investice jednotlivých firem do výzkumu a vývoje a majetku – celkem členské firmy investovaly v roce 2014 dvě miliardy Kč s tím, že meziroční nárůst investic byl dokonce 87,3 %. Počet zaměstnanců firem sdružených ve Svazu se meziročně zvýšil o 13,1 %. Nově Svaz v roce 2014 reprezentuje 6 431 zaměstnanců, z toho 4 777 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě, což činí procentní nárůst celých 14,3 % oproti roku 2013. Za pozitivní přínos SČLP můžeme považovat další zvýšení vzájemných tržeb mezi jednotlivými členy Svazu, které v roce 2014 již přesáhly 0,5 miliardy Kč.

Inzerce

Ze statistických dat můžeme dovodit následující trendy (v období let 2012 až 2014):

  • meziroční růst tržeb členů (v roce 2013 o 28,6 % a v roce 2014 přibližně o 15 %)
  • tržby v letecké výrobě a leteckých službách rostou rychleji než neletecké tržby, což znamená, že se firmy s multioborovým záběrem více zaměřují na leteckou výrobu (meziroční rozdíl růstu leteckých a neleteckých tržeb se pohybuje kolem 12 %),
  • meziročně rostl export firem, což ukazuje na zvyšující se konkurenceschopnost letectví (v roce 2014 o 19 %).

Další specifika vývoje leteckého průmyslu v roce 2014:

  • meziročně raketově (o 87,3 %) rostly investice do výzkumu a vývoje a do hmotného a nehmotného majetku, což je důkazem rostoucí stability leteckého sektoru a jeho důvěry v budoucnost
  • v roce 2014 také rostla produktivita práce – přidaná hodnota rostla výrazně rychleji než počet zaměstnanců.

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) sdružoval (k 31. 12. 2014) 22 výrobních firem angažovaných v leteckém průmyslu, 4 vysoké školy a 2 další instituce. V roce 2014 se SČLP rozrostl o 4 nové členy. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patřila nadále výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba obráběných dílů.

Tabulka níže uvádí absolutní čísla v jednotlivých kategoriích za firmy, které byly členy SČLP v daném roce (vyjádřena je velikost SČLP vzhledem k novým členům, nikoliv relativní meziroční změny):

(údaje v tisících CZK) 2010 2011 2012 2013 2014
Celkové tržby 5 852 551 6 242 422 6 777 299 8 717 382 13 519 453
Tržby za letecké výrobky a služby 4 780 778 4 793 841 5 966 626 7 394 033 11 939 096
Provozní hospodářský výsledek 436 525 248 878 392 157 1 769 624 1 472 868
Export 3 071 167 3 297 058 4 523 582 5 454 291 10 515 384
Počet zaměstnanců 3 683 4 065 4 369 4 861 6 431
Tržby za prodej členům SČLP 225 098 319 467 246 552 307 020 526 183

 

www.sclp.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]