Obrábění

01. září 2015 00:11

Počet zaměstnanců, export i obrat členů SČLP za rok 2014 významně rostl

Celkový obrat dvaceti dvou firem sdružených do Svazu českého leteckého průmyslu („SČLP“) dosáhl v roce 2014 výše 13,5 miliardy Kč. Celkový export všech členů byl 10,5 miliardy Kč. Tyto dva nejvýznamnější ukazatele potvrzují, že rok 2014 byl rokem oživení průmyslové výroby.

V porovnání s předchozím rokem narostly tržby členů o celých 15 %! Export členů Svazu narostl o 19 % na již zmíněných 10,5 miliard Kč. Společně s růstem tržeb a exportu rostly i investice jednotlivých firem do výzkumu a vývoje a majetku – celkem členské firmy investovaly v roce 2014 dvě miliardy Kč s tím, že meziroční nárůst investic byl dokonce 87,3 %. Počet zaměstnanců firem sdružených ve Svazu se meziročně zvýšil o 13,1 %. Nově Svaz v roce 2014 reprezentuje 6 431 zaměstnanců, z toho 4 777 zaměstnanců bylo zařazeno přímo v letecké výrobě, což činí procentní nárůst celých 14,3 % oproti roku 2013. Za pozitivní přínos SČLP můžeme považovat další zvýšení vzájemných tržeb mezi jednotlivými členy Svazu, které v roce 2014 již přesáhly 0,5 miliardy Kč.

Ze statistických dat můžeme dovodit následující trendy (v období let 2012 až 2014):

  • meziroční růst tržeb členů (v roce 2013 o 28,6 % a v roce 2014 přibližně o 15 %)
  • tržby v letecké výrobě a leteckých službách rostou rychleji než neletecké tržby, což znamená, že se firmy s multioborovým záběrem více zaměřují na leteckou výrobu (meziroční rozdíl růstu leteckých a neleteckých tržeb se pohybuje kolem 12 %),
  • meziročně rostl export firem, což ukazuje na zvyšující se konkurenceschopnost letectví (v roce 2014 o 19 %).

Další specifika vývoje leteckého průmyslu v roce 2014:

  • meziročně raketově (o 87,3 %) rostly investice do výzkumu a vývoje a do hmotného a nehmotného majetku, což je důkazem rostoucí stability leteckého sektoru a jeho důvěry v budoucnost
  • v roce 2014 také rostla produktivita práce – přidaná hodnota rostla výrazně rychleji než počet zaměstnanců.

Svaz českého leteckého průmyslu (SČLP) sdružoval (k 31. 12. 2014) 22 výrobních firem angažovaných v leteckém průmyslu, 4 vysoké školy a 2 další instituce. V roce 2014 se SČLP rozrostl o 4 nové členy. Mezi hlavní činnosti členů SČLP patřila nadále výroba a integrace letadlových konstrukčních celků, vývoj a výroba pohonných jednotek civilních letadel, vývoj, výroba a opravy letadlové techniky, palubních přístrojů a letadlových systémů, výroba palubních kuchyní a interiéru letadel a výroba obráběných dílů.

Tabulka níže uvádí absolutní čísla v jednotlivých kategoriích za firmy, které byly členy SČLP v daném roce (vyjádřena je velikost SČLP vzhledem k novým členům, nikoliv relativní meziroční změny):

(údaje v tisících CZK) 2010 2011 2012 2013 2014
Celkové tržby 5 852 551 6 242 422 6 777 299 8 717 382 13 519 453
Tržby za letecké výrobky a služby 4 780 778 4 793 841 5 966 626 7 394 033 11 939 096
Provozní hospodářský výsledek 436 525 248 878 392 157 1 769 624 1 472 868
Export 3 071 167 3 297 058 4 523 582 5 454 291 10 515 384
Počet zaměstnanců 3 683 4 065 4 369 4 861 6 431
Tržby za prodej členům SČLP 225 098 319 467 246 552 307 020 526 183

 

www.sclp.cz

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]