Obrábění

15. ledna 2019 09:44

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u zákazníků stále setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použi­tých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant pojednává tento článek.

Nové pracoviště pro CAM programátory firmy Grumant

Za léta praxe odborníci Grumant odhalili nejčastější problémy, které řeší skoro každý provozovatel CAM systému.

Plýtvání zdroji v současném procesu CAM programování:

 • Kód programu je již hotový, chybějí ale nástroje nebo upí­nače apod., a kvůli tomu musí programátor kód pracně předělávat.
 • Neustálé hledání v katalogu: který upínač patří k danému nástroji, které VBD použít pro daný materiál obrobku…
 • Stálé hledání vhodných řezných podmínek nebo použití „odzkoušených“ podmínek, které ale zdaleka nejsou efek­tivní.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků:

 • Spolu s prudkým růstem menších a středních strojíren­ských podniků vzniká problém s nedostatkem kvalifiko­vaných programátorů/technologů, kteří buď (nejčastěji) nejsou k dispozici anebo jsou příliš drazí pro tento podnik.
 • Výsledkem je obrovská zaneprázdněnost stávajících pro­gramátorů/technologů, která naprosto nedovoluje trávit čas optimalizací nástrojových sestav a řezných podmínek. Zde programátora nahrazuje obsluha stroje. Výsledky toho jsou však ve většině případů bídné.

Při klasickém modelu programování musí zákazník zajistit:

 • své odborníky na CAM software s dobrou znalostí CNC pro­gramování,
 • své vlastní odborníky na technologii třískového obrábění. Odborníky, kteří se orientují v sortimentu moderních řezných nástrojů a řezných materiálů a také v materiálech obrobků. Tito lidé jsou však na trhu práce vzácní stejně jako profese z předešlého bodu,
 • zajistit skladování a evidenci nástrojů, jejich seřízení a údržbu. To je důležitý prvek pro zajištění plynulosti výroby.

Cílem firmy Grumant je výše popsané starosti zredukovat a zároveň maximalizovat výsledek.

Firma GRUMANT spolu s partnerskou firmou CENTERSOFT, distributorem CAD/CAM/CAE TopSolid verzi 7, přišla na trh s revo­luční změnou. Součástí naší nabídky dodávky systému TopSolid je teď nově knihovna nástrojů Grumant a jejich příslušenství (upínače, kleštiny…). Tato knihovna obsahuje všechna potřebná data o nástrojích.

Zákazník pak může jednoduše vytvořit unifikovanou sadu nástrojových sestav pro jednotlivé stroje. Data jsou také lehce exportovatelná do externího softwaru. To umožňuje jednodu­chou kontrolu toho, zda jsou sestavy na strojích, seřizovně nebo skladu kompletní.

Osazení strojů těmito unifikovanými nástrojovými sestavami přináší celou řadu značných výhod:

 • programátoři i obsluhy vědí, které nástroje používat,
 • menší skladové zásoby různých typů nástrojů, sestav a VBD,
 • snadné zaškolení nových pracovníků,
 • kontrola technologického procesu „ze shora“.

Součásti nabídky je také databáze řezných podmínek, která není jen tabulkou s daty opsanými z katalogů, ale je výsledkem zkoušek, testů a zkušeností technologů Grumantu. Díky tomu se Vaši programátoři/technologové zbaví se nutnosti neustále něco hledat. Systém to nabídne sám na základě vstupních parametrů: materiálu obrobku, průměru otvoru nebo šířky drážky, nebo zvo­lené nástrojové sestavy apod.

Fabrika teď, ve spolupráce s námi, může ale nemusí mít svoje TOP odborníky ve všem výše uvedeném spektru kolem progra­movaní a organizace CNC obrábění, ti ale budou jen „hrát“ podle „not“, které dodá Technologická skupina Grumant. Právě v tom spatřujeme úplně jiný, moderní a efektivní model a jinou úroveň fungovaní. Již Vám nebude tolik hrozit hlavní problém dnešních dní – akutní nedostatek lidí na trhu práce.

TopSolid 7 – skvělý produkt se skvělým servisem od Grumant
Samotná práce v TopSolidu začíná díky integrovanému PDM na bázi již existující dokumentace, kterou má uživatel k dispo­zici v okamžiku zahájení. Vzniká automaticky nový projekt, který v sobě zahrnuje dosavadní dokumentaci nejrůznějšího původu a postupně přidává ve struktuře řízené uživatelem vlastní řešení na bázi konstrukce nebo technologie vypracované v TopSolidu. Vše tedy začíná na pozadí primárních dokumentů a postupně se stává komplexním řešením zakázky‑projektu. Dokumenty a data vznikající v TopSolidu jsou mezi sebou asociativně provázány. PDM umožňuje strategii verzí, historie, přístupových práv nebo společnou inženýrskou práci na jednom projektu v jeden okamžik více uživateli najednou.

CAM – Technologie výroby ve verzi 7.9 podléhá stejným záko­nitostem a možnostem jako konstrukce. Data jsou organizovaná v projektech PDM, asociativně provázaná mezi jednotlivými doku­menty v komplexní celek.

Horizontka s otočným stolem

Soustružení na protivřetenu

Výstup z TopSolidu (NC program a seřizovací list)

Je to velmi moderní, současný CAM systém z hlediska ovládání, správy dat, výpočtů i práce s grafickou kartou. Využívá naplno výkon počítače rozdělením činností mezi jednotlivá jádra a pro zlepšení komunikace a výkonu spolupracuje s výrobci grafických karet.

Plně se opírá o možnosti CAD TopSolidu včetně kvalitních simulací obrábění. Sleduje úběr materiálu, pracuje s aktuálním polotovarem, pasivní i aktivní spoluprací napomáhá předcházení nebo odstraňování nebezpečí kolizních stavů. Podporuje uživatele v případě zájmu kompletními modely obráběcích strojů za úče­lem sledování a řízení práce strojem v jeho pracovním prostoru.

Technologie mohou být aplikovány detailně uživatelem nebo efektivně s topologickou podporou systému, kdy systém napomáhá aktivně při výběru vhodného postupu obrábění. Další možností je pak aplikace vlastních znalostí do systému cestou automaticky aplikovatelných a rychle vyvolatelných metod, definovaných uživa­telem. Samostatnou kapitolou je práce s drahami systémem „Drag and Drop“ kdy vytvoření obrábění na Vámi zvolené části obrobku znamená přetažení existující dráhy na požadované místo obrábění. Systém se postará o vytvoření nové dráhy včetně případného nato­čení os a počátku, případně změní strategii obrábění.

V současné době TopSolid disponuje ve verzi 7 kompletním frézováním, kompletním soustružením, kombinací obou metod, řezáním drátem do 4 os a blíží se uvolnění modulu generování elektrod a technologie jejich užití.

Zajímavým pluginem v oblasti frézování je možnost dokou­pení systému VOLUMILL pro zefektivnění a zvýšení kvality výroby frézováním. Tento systém dokáže proti běžným algoritmům na základě vlastních drah uspořit až 30 % obráběcího času při stejné nebo lepší kvalitě jím podporovaných operací.

Výstupem z CAMu jsou nejen kvalitní NC kódy, ale i technolo­gická dokumentace vytvářená prostřednictvím uživatelský šablon a generátoru technologické dokumentace.

Modul NCSIMUL MACHINE, který je plně integrovaný do sys­tému pro kontrolu generovaného NC kódu s případnou možnou návazností na optimalizace NC SIMUL OPTIMISATION dosahující zkrácení obráběcích časů při zachování bezpečnosti až o 20 %.

Upínací přípravek v prostředí CAM

Realita v tabletu
Specialitou systému NCSIMUL je i možnost využití tabletu v přímém propojení s řídící jednotkou stroje systémem WYSIWYC®. Je tak možné sledovat na tabletu volně u stroje kontinuálně právě probíhající obrábění jako simulaci i v okamžicích, kdy nevidíme přes závoj chladicích kapalin nebo přes komplikované agregáty, co se vlastně ve stroji momentálně děje.

Důležitou a nezanedbatelnou stránkou tohoto software je jeho kompatibilita s CAM systémy. Můžete získat propojení přímo ze software jako je Siemens NX, PtcCreo, TopSolid, SolidEdge, GibsCAM, Delcam, Esprit, OpenMind, Mastercam a další.

Firma Grumant vždy kladla a klade silný důraz na servisní podporu svých zákazníků. Nedávno došlo k posílení technologie o nové pracovníky – zkušené CAM programátory a zároveň pro ně bylo vytvořeno nové pracoviště optimalizované pro CAM pro­gramování. Kontaktujte Grumant.cz a přesvědčte se podrobně o možnostech v oblasti CNC obrábění přímo pro Vaši výrobu.

www.grumant.cz

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]