Obrábění

06. dubna 2016 00:30

Novinky v technologii odsávání a filtrace a dvě prestižní ocenění pro společnost WEMAC spol. s r. o.

Po nějaké době jsme se opět sešli s Ing. Davidem Kratochvílem, jednatelem společnosti WEMAC spol. s r. o., abychom se jej zeptali, co je nového v jeho firmě a oblasti odsávání a filtrace v kovoprůmyslu.

Přejeme Vám dobrý den a rovnou přejdeme k věci. Vaše společnost je technické veřejnosti dobře známá jako jeden z hlavních dodavatelů filtrační techniky do průmyslových podniků. Co je nového ve Vaší společnosti a v technologii odsávání a filtrace?

Inzerce

Dobrý den i Vám. Musím říci, že uplynulý rok byl pro nás opravdu zlomový. Především jsme dokončili náš firemní objekt v Praze 8 Březiněvsi. Já jsem docela tradicionalista, a když se naskytla možnost koupit starý polorozpadlý zemědělský objekt s přiměřeným pozemkem, neváhali jsme ani hodinu. Snažili jsme se zachovat charakter budovy i místa a zároveň využít současné moderní technologie pro dosažení vysokého uživatelského standardu. Snad se to docela povedlo (obrázek 1).

Obrázek 1

Zároveň jsme se docela rozrostli – v dnešní době máme již patnáct zaměstnanců, z toho šest vysoce odborných techniků a dva konstruktéry, takže se můžeme pouštět do věcí, které pro nás byly dříve organizačně obtížné. Díky tomu jsme se začali prosazovat i v poměrně obtížných projektech, na kterých si jiní vylámali zuby.

Spustili jsme nový informační systém a hledáme moderní komunikační kanály – generační obměna u našich zákazníků je patrná, a to je třeba respektovat. Máme své stránky na Facebooku, účet na Google+, LinkedIn, Twitteru, připravujeme masivní úpravu našich hlavních webových stránek. Komunikace v dnešní době musí být stručná a jasná a informace musí být kdykoliv k dispozici ve všech formách.

A v neposlední řadě mi dovolte se trochu pochlubit – v průběhu loňského roku jsme obdrželi dvě prestižní ocenění od našich dodavatelů. Na celosvětovém setkání zaměstnanců a obchodních zástupců nadnárodní firmy Filtermist International v Telfordu v Anglii jsme obdrželi v konkurenci šedesáti jiných obchodních zástupců velmi prestižní ocenění za „vývoj a inovace“. Filtermist, největší světový výrobce odstředivých separátorů, je jako většina britských firem poměrně opatrný, toto ocenění uděluje střídmě a zřídka. O to více nás těší, že jsme jediný zástupce na světě, který byl oceněn již dvakrát.

Obrázek 2

Další vysoce ceněné ocenění jsme získali ve Švédsku, opět na výročním setkání celé mezinárodní prodejní a technické sítě (obrázek 2). Jsou-li Angličané konzervativní, jsou na podobné události Švédové opatrní dvakrát. Tím více mne toto ohodnocení těší, zejména pokud si uvědomím, proč jsme jej získali. Dovolte mi z tohoto ocenění ocitovat pro mne stěžejní větu: „…společnost WEMAC prokázala, že žádná výzva pro ni není příliš velká nebo obtížná…“

To jsou opravdu pozoruhodné úspěchy. V obou případech jste zmínil vůli Vaší firmy hledat zajímavá inovativní řešení, můžete to trochu upřesnit?

Velmi zajímavou aplikaci jsme navrhli např. pro HYUNDAI DYMOS v Nošovicích. Jedná se o odsávání nástřikového separátoru, používaného na ochranu forem. Použitá chemikálie se ředí v určitém typu oleje a ve formě olejového aerosolu se stříkací pistolí nanáší na povrch otevřené formy, přičemž smyslem tohoto procesu je zabránit vstřikovanému materiálu, aby se pevně k povrchu formy přichytil a výrobek se po vytuhnutí dal z formy snadno odebrat. Problémem procesu je, že separační aerosol je zdraví nebezpečný a na volném vzduchu se rychle mění na vysoce adhezivní prášek, který stávající filtrační systém spolehlivě zalepoval během dvou týdnů. Naše firma vyvinula takovou technologii odsávání, která udržuje po celou dobu odsávanou vzdušninu v potřebném vlhkém stavu a díky tomu (a díky sofistikovanému principu omyvatelných předfiltrů) jsme dosáhli toho, že životnost použité filtrační jednotky ABSOLENT A•SMOKE-40 je u prvního filtračního stupně přes šest měsíců, druhý a třetí stupeň doposud vůbec nebylo třeba měnit (obrázek 3).

Obrázek 3

Obrázek 4

Další velmi zajímavou technologií je řízené proudění vzduchu. To je nástroj, díky kterému jsme schopni dodat k velkým a často otevřeným strojům filtrační systémy s výrazně nižší kapacitou, než jaká by byla standardně potřebná. Uvedu příklad – horizontální vyvrtávačka WHtec 130 TOS Varnsdorf je poměrně objemný stroj, který by při běžném mechanickém výpočtu vyžadoval kapacitu až 40 000 m³/hod. To je hodně a filtrační systém by byl jako malý autobus (obrázek 4). My jsme vhodným postupem a díky technologii řízeného proudění vzduchu dosáhli toho, že u stroje je instalována filtrační věž o kapacitě pouhých 8 000 m³/hod, aniž by došlo ke snížení požadované účinnosti – to jsou velmi zajímavá a na míru šitá řešení, do kterých se nepouští úplně každý a nás velmi baví a zajímají.

Jaké další novinky byste nám rád představil?

Spolupráce obou našich hlavních dodavatelů, tedy britské firmy Filtermist International Ltd. a švédské společnosti Absolent AB, je velmi intenzivní a obě využívají vědomostí a patentů toho druhého. Díky tomu Filtermist vloni představil nový produkt – mikrovláknový přídavný filtr ke svým separačním jednotkám S-400 a S-800. Jedná se o velmi nenápadný, ale v principu docela převratný prvek, který může pro mnoho aplikací nahradit běžný HEPA filtr. Typickým případem jsou vícevřetenové soustruhy nebo dlouhotočné automaty; tedy stroje, které jsou běžně chlazené olejem, a do vytvářeného aerosolu se dostává velké množství submikronových částic připáleného olejového kouře, který bylo doposud nutné zachytávat HEPA filtrem. Nový typ mikrovláknového přídavného filtru má ale vlastní drenážní odvod a jeho životnost díky tomu několikanásobně překračuje životnost běžného HEPA filtru (obrázky 5).

Obrázek 5

Obrázek 6

Další oblastí, ve které se díky novým produktům našich dodavatelů můžeme nyní prosadit, je celostní filtrace. Jak Absolent, tak i náš další dodavatel, bavorská firma Bristol, nyní nabízí systémy pro trvalou velkoobjemovou filtraci – nejedná se o rekuperační vzduchotechnické jednotky, ale o velkoobjemové filtrační stěny, přes které neustále proudí vzduch ve výrobní hale (obrázek 6). Zejména elektrostatický princip je pro toto celostní dočišťování velmi zajímavý, protože i při opravdu velkých objemech vzduchu je energeticky nepříliš náročný, dostatečně účinný, má malé provozní náklady a navíc díky svému principu hubí i mikroorganizmy, které by se ve vzduchu mohly objevit. Tato celostní filtrace, která by měla navazovat na lokální nebo semi-centrální hlavní filtrační principy, významným způsobem také ovlivňuje životnost rekuperačních jednotek a snižuje i jejich poruchovost.

Děkujeme za informace a přejeme mnoho úspěchů i v letošním roce.

Děkuji a přeji hezký den.


WEMAC spol. s r. o.
Bezinková 174/8,
182 00 Praha 8, Březiněves
T: 281 86 4546,
wemac@wemac.cz
www.wemac.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]