Obrábění

10. dubna 2017 00:24

Nové trendy v oblasti odsávání a filtrace aerosolů

Je několikaletý bezúdržbový provoz opravdu možný?

V současné době se na trhu objevují filtrační jednotky, které jsou k dispozici za překvapivě nízké ceny. To je samozřejmě velmi lákavé, ale taková nabídka obvykle obsahuje čertovo kopýtko – a tím jsou provozní náklady. A protože podobná zařízení nepořizujeme na jednu sezónu, jsou právě reálné provozní náklady to, o co by se zájemci o tuto technologii měli starat především.

U řady produktů lze totiž snadno naletět na „princip inkoustové tiskárny“ – zařízení pořídíte za neuvěřitelnou cenu, ale poté jste odkázáni na cenovou libovůli dodavatele, protože vhodné inkoustové náplně nikde jinde neseženete. Snadno se tak stane, že již po ročním provozu dosáhnou vaše celkové výdaje mnohem vyšší částky, než kdybyste pořídili kvalitní laserovou tiskárnu – a tento cenový rozdíl v nákladech bude i nadále narůstat.

Inzerce

Snižovat cenu skříní filtračních zařízení, do kterých se vkládají vlastní filtrační elementy, je s ohledem na trvalou optimalizaci výrobních procesů problematické; tím spíše, že ceny surovin a energií neustále narůstají. Skokové změny je možno v tomto případě dosáhnout pouze velmi kompromisním výběrem použitých komponent, a to již může být opravdu na úkor kvality.

Solidní výrobci filtrační techniky jsou si tohoto problému dobře vědomi, a proto hlavní důraz věnují vývoji interních filtračních komponent. Jedná se přitom o zapeklitou snahu vyladit dvě nejdůležitější vlastnosti, které by měl filtrační element mít – a které jsou bohužel v přímém protikladu. Jedná se o účinnost filtrace daného filtračního elementu a o jeho životnost.

Abychom vysvětlili, oč se vlastně jedná – představme si filtrační prvek jako síto, přes které proudí vzduch s částicemi různé velikosti. Čím jsou oka síta větší, tím méně částic filtr zachytí a tím déle se bude také zanášet; to je typický příklad dlouhé životnosti a nízké účinnosti. Pokud ale vybereme síto s co nejmenšími oky, zachytí jak malé, tak i velké částice, ale také se rychle zcela ucpe a vzduch přestane prakticky proudit. V tomto případě je účinnost vysoká, ale životnost velmi krátká.

Tím, jak se zvyšují požadavky na stále kvalitnější jakost výstupního vzduchu (např. v České republice je nyní normou stanovený limit koncentrace olejových a emulzních aerosolů na hodnotu 5 mg/m³, zatímco v mnoha zemích jsou limity mnohem přísnější), roste snaha pracovníků vývojových oddělní nalézt nová, neotřelá řešení a vyvinout takové filtrační materiály a principy, které budou současným trendům plně vyhovovat.

V oblasti filtrace olejových či emulzních aerosolů a vysoce koncentrovaných olejových kouřů je pravděpodobně nejdále švédská firma ABSOLENT A/B. Tato firma dnes nabízí třístupňovou filtraci, přičemž první a druhý stupeň je schopen samodrenáže, třetí stupeň je vysokokapacitní robustní HEPA filtr třídy H13. První filtrační stupeň je schopen zachytit až 80 % všech nečistot, které jsou do filtrační věže nasávány. Druhý, jemnější stupeň slouží pro filtraci jemných částic, které projdou prvním stupněm filtrace. Třetím stupněm je HEPA filtr normalizované třídy H13, který je určen pro zpracování sub-mikronových částic a díky kterému je výstupní jakost vzduchu trvale na úrovni tisícin mg/m³ nebo lepší. Úroveň filtrace je tedy mimořádná a navíc dlouhodobě neměnná. Jaká je ale životnost sestavy?

Nyní se dostáváme k jádru věci – technikům firmy ABSOLENT se podařil husarský kousek! Dokázali vyvinout takový filtrační materiál, který je schopen po určitém stupni nasycení provádět samočištění – automatický odvod nashromážděných nečistot.

Materiál prvního a druhého stupně se samozřejmě liší, ale schopnost samodrenáže je společná. Jedná se o vícevrstvený materiál z mikrovláken optimalizovaných vlastností, na nichž vlivem určitých fyzikálních procesů ulpívají částice odsávaného aerosolu. Ty se časem spojují do větších objektů, až získají takový objem a hmotnost, že sklouznou po vlákně dolů. Tento proces s vysokou mírou entropie začne poté, co se nové filtrační stupně nasáknou na určitou úroveň a díky tomu se již dále nezanášejí.

Co to fakticky znamená?

Praktický efekt je pro uživatele velmi příjemný – aniž by bylo třeba přikročit ke snížení kvality filtrace, mohou filtrační věže firmy ABSOLENT pracovat extrémně dlouho, aniž by byl potřebný zásah lidské ruky. Standardní záruční podmínky jsou uvedeny v samostatném plovoucím poli, je ale docela běžné, že filtrační elementy ABSOLENT není třeba měnit i několik roků (překvapující není ani životnost šest let a více).

Touto cestou se vydala i britská firma Filtermist International Ltd., která na český trh dodává velmi rozšířené dynamické odlučovače FIltermistXcel. Pro náročnější aplikace vyvinula mikrovláknový sekundární filtr S-FUSION, který pracuje na stejném principu (názorné demonstrační video principu činnosti tohoto filtru lze shlédnout na Youtube nebo na stránkách dovozce www.wemac.cz). Díky principu samodrenáže je běžný i několikaletý pracovní cyklus filtru, aniž by došlo k jeho zanesení nebo ke zhoršení parametrů filtrace a to přesto, že tento filtrační prvek je docela malý.

Naše doporučení proto zní – nechte si zpracovat rozbor nákladů například na deset let provozu, rozhodně se vám to vyplatí!


WEMAC spol. s r. o.
Bezinková 174/8
182 00 Praha 8-Březiněves
T: 281 86 4546
F: 281 86 4318
wemac@wemac.cz
www.wemac.cz


Standardní záruční podmínky na životnost filtračních věží řady ABSOLENT A•MIST a A•SMOKE:

  • 24 měsíců na mechanické díly,
  • 12 měsíců na životnost všech interních filtračních elementů při zachování filtrační účinnosti.

Zárukou na životnost filtračních elementů se rozumí zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádný spotřební materiál) v režimu 24/7.


 

Mohlo by se Vám líbit

Výstružníky Seco Nanojet optimalizují odvod třísek a potlačují tak zmetkovost

Monolitní karbidové výstružníky Seco Nanojet zlepšují díky inovativnímu výstupu chladicí kapaliny odvádění třísek. Eliminují tak vznik zmetků, pěchování třísek nebo poškozování břitů, což vede k […]

Panasonic LP-RH: Nový CO2 popisovací laser

Vyšší přesnost a značení „on the fly“ při vysokých rychlostech je jen začátkem z výčtu mnoha funkcí řady LP-RH Inzerce Nové laserové CO2 popisovací systémy LP-RH […]

Výroba autoprůmyslu nad předkrizovými hodnotami

V prvních dvou měsících 2024 bylo na linkách tuzemských výrobců osobních vozidel zkompletováno již celkem 263 028 vozidel. To představuje meziroční nárůst o 22,3 %. […]