Obrábění

01. září 2015 01:03

Nová platforma pro broušení velkých klikových hřídelí

JUNKER staví novou platformu pro broušení kruhových i nekruhových profilů dílců o oběžném průměru 470 mm a délce upnutí až 4800 mm, především pro obrábění velkých klikových hřídelí.

Obr. 1: Nově vyvinutý stroj JUCRANK 8 od firmy JUNKER je až 10 metrů dlouhý a brousí kované velké klikové hřídele na jedno upnutí

Vaše CBN – technologie je ekonomicky optimální. Máte také stroj pro broušení velkých klikových hřídelí?“, ptali se zákazníci firmy JUNKER znovu a znovu. Specialista na brousicí stroje udělal průzkum a zjistil následující: Především jsou na celém světě pro broušení velkých klikových hřídelí využívány převážně zastaralé stroje. Dále je velmi zřejmý trend downsizingu ve stavbě generátorů a lodních motorů. Provozování několika malých bloků je jednodušší než jednoho velkého. Proto stoupá poptávka po moderních výrobních metodách a nových strojích. Aby bylo možno poptávce vyhovět, rozhodla se firma JUNKER pro vývoj větší platformy s mnoha technickými vylepšeními.

Inzerce

Platforma byla nejprve použita v typové řadě JUCRANK pro broušení velkých klikových hřídelí. Vzhledem k hmotnosti obrobku až 1.000 kilogramů je už samotné seřízení nemalou výzvou. Pro posuv skupin na stole vyvinula firma JUNKER saně s integrovaným odměřovacím systémem. To umožní nastavit nejprve polohu vřeteníků a následně lunet.

Nově vyvinutá luneta s CNC – řízením

Pro obrábění dílců, které samy o sobě mají nedostatečnou tuhost, musela firma JUNKER vyvinout vlastní lunetu. Ty, které jsou k dostání na trhu, jsou příliš mohutné a z tohoto důvodu nevhodné pro přesné obrábění velkých klikových hřídelí. Nové patentované lunety jsou vybavené jedinou CNC řízenou osou. Tím se značně zvyšuje stabilita a tuhost. Každá z maximálně 11 lunet se dá řídit jednotlivě a kdykoliv – i v průběhu procesu – může být přiřazena k brousicí stanici. Tato klíčová technologie umožňuje flexibilní průběh broušení. Předpokladem pro to bylo přenést osvědčené řízení na větší, velmi výkonný řídicí systém. Stroj JUCRANK 8 tak nyní ve svém „nejjednodušším“ provedení přichází s 24 CNC osami.

Integrované měření

Velké klikové hřídele jsou většinou vyráběny v malých sériích, často dokonce jednotlivě. Náklady na výkovek a tepelné zpracování jsou tak vysoké, že zmetková výroba by měla katastrofální důsledky. Tyto problémy nyní firma JUNKER vyřešila integrovaným měřením. Nejprve se provádí hrubování kdy oba dva brousicí kotouče každý na jednom vřeteníku s integrovanou osou X a Z brousí hlavní a zdvihové ložisko s přídavkem. Průměry se měří přímo v procesu broušení. Brousicí stroj je zároveň i strojem měřicím, jak se ukáže vzápětí. Po ukončení hrubovacího broušení je obrobek kompletně proměřen: kuželovitost každého prvku, šířka ložisek, velikost zdvihu a všechny další parametry.

Na základě naměřených dat provede poté stroj broušení na konečný rozměr, přičemž využívá osy WK, která byla vyvinuta firmou JUNKER: Umožňuje natáčení brousicího vřetena během broušení, čímž vyrovnává chybu kuželovitosti. Tato technologie umožňuje vytvořit na každém hlavním a zdvihovém ložisku požadovaný profil, v případě potřeby tedy s definovanou vypouklostí. Díky této funkci lze obrobit také oba konce hřídele, obzvláště velké klikové hřídele jsou často zakončeny kuželem namísto příruby, popř. čepu. Tím je kovaná kliková hřídel při pouhém jednom upnutí kompletně obroušena a připravena k montáži. Obzvláště významné: Opotřebené klikové hřídele mohou být během stejného procesu změřeny a broušením opraveny.

Potenciál i mimo oblast velkých klikových hřídelí

Obr. 2: Největší platforma firmy JUNKER je nejprve využita při broušení velkých klikových hřídelí. Další aplikace budou následovat.

První dva stroje byly objednány pro obrábění velkých klikových hřídelí, avšak je zde dostatek potenciálu i pro jiná využití – například pro tiskařské válce nebo hřídele elektromotorů. První stroj JUCRANK 8 proto vyrábí firma JUNKER pro své technologické centrum, aby bylo možno společně se zákazníky testovat nové, rentabilní využití.

www.junker-group.com

Mohlo by se Vám líbit

Rozhovor: Robot není hrozba, ale pomocník a partner člověka

Rozhovor s Radkem Velebilem (Sales Manager KUKA CZ&SK) Inzerce Automatizace výroby se stala kvalitativně novou etapou technického rozvoje v 50. letech minulého století. Velikost změn, které […]

Tatra Trucks má novou konstrukční kancelář v Brně, v blízké době přibude další v Ostravě

Kopřivnická automobilka nastartovala procesy restrukturalizačních kroků a investic, která mají výrazně zvýšit objem produkce a také zefektivnit její chod v mnoha oblastech. Kvůli navýšení výroby i […]

Pozvánka na 8. ročník konference „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“

Pozvánka na 8. ročník konference: konferenci: „Očekávaný vývoj odvětví kolejových vozidel v ČR a ve světě“, která se koná dne 24. 4. 2024 v Brně, v kongresovém centru Quality Hotel […]