Obrábění

13. září 2022 22:33

Nová generace mikrovrtáků

Společnost Sandvik Coromant uvádí na trh nové nástroje pro přesné obrábění

Inzerce

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti řešení pro obrábění kovů, uvádí na trh dvě nové řady mikrovrtáků speciálně navržených pro přesné obrábění. Vrtáky CoroDrill® 462 s geometrií -XM a CoroDrill® 862 s geometrií -GM uvítají průmyslová odvětví, v nichž je vyžadována výroba drobných součástí, jako je výroba součástí pro medicínské účely a medicínské techniky, automobilový průmysl, elektronika nebo letecký průmysl. Tyto nové vrtáky, které byly navrženy tak, aby byly schopny pokrýt celou řadu různých obráběných materiálů, umožňují precizní práci všude, kde má naprosto zásadní význam přesnost.

Rozměry zařízení se v celé řadě průmyslových odvětví zmenšují. Nejzřetelněji je to patrné u elektroniky, kde moderní zařízení nabízejí více možností při menších vnějších rozměrech. Další takovou oblastí je výroba medicínské techniky, kde si sílící trend miniinvazivní chirurgie žádá použití technik, které minimalizují velikost a rozsah řezů prováděných operatérem, což klade vyšší nároky na chirurgické nástroje. Jak se velikost technických zařízení zmenšuje a úroveň jejich propracovanosti se zvyšuje, výrobci požadují nástroje schopné vyrobit menší a komplikovanější součásti.

Specialisté na vrtání pojem „mikrovrtání“ obvykle používají v případě, hovoří-li o výrobě děr menších než 3 milimetry v průměru. To se může týkat děr, s nimiž se často setkáváme v elektronickém průmyslu, kde jsou obrobky silné jen několik setin milimetru, ale mnohem běžnější je v leteckém průmyslu, oblasti výroby forem a zápustek a ve výrobě medicínské techniky.

CoroDrill® 462 a 862 reprezentují další generací mikrovrtáků v nabídce společnosti Sandvik Coromant. Tyto vrtáky, které jsou k dispozici v nových geometriích a dodávají se v široké škále průměrů a hloubek vrtání, ve srovnání se stávajícím sortimentem vynikají bohatší nabídkou produktů.

Jsou speciálně upravené tak, aby umožnily překonání problémů vznikajících při mikrovrtání. Například podobně jako u aplikací prováděných nástroji větších rozměrů je i při vrtání hlubokých děr pomocí mikronástrojů důležité zajistit kvalitní přívod řezné kapaliny umožňující účinně odvádění třísek. Jak vrták CoroDrill® 462, tak i 862 mohou při použití vnějšího přívodu řezné kapaliny snadno vyvrtat díry s hloubkou až devítinásobek průměru (xD) a pro vrtání děr o průměru 1.00 mm a větším a hloubky vrtání až 16xD jsou k dispozici také v provedení s vnitřním přívodem řezné kapaliny. Použití účinného přívodu řezné kapaliny nejenže nástrojům pomáhá vyvrtat hlubší díry, ale také prodlužuje jejich životnost a snižuje riziko hromadění a zasekávání třísek.

První z vrtáků, CoroDrill® 462, umožňuje vysoce produktivní výrobu děr do průměru 3.00 mm. Tento vrták je ideální pro vrtání slepých i průchozích děr a je vhodný pro obrábění různých typů materiálů dle ISO, včetně ISO P, M, K, N, S, O a H. S možností hloubky vrtání až 6xD nabízí koncepce CoroDrill® 462 výrobcům všestranné řešení pro vrtání.

Vrták CoroDrill® 862 je ideální pro výrobu děr v rozmezí průměrů 1.00 mm až 3.00 mm a s vnitřním přívodem řezné kapaliny jej lze použít pro vrtání všech typů materiálů. Kromě konvenčního vrtání lze vrtáky CoroDrill® 862 použít pro řadu dalších vrtacích úloh, včetně vrtání křížících se děr, vrtání ve svazku a vrtání do konvexních a konkávních povrchů.

Kromě toho, že jsou vrtáky CoroDrill® 462 a 862 k dispozici stejně jako ostatní celistvé nástroje ze slinutých karbidů ve standardním, skladově dostupném provedení, lze u nich také provádět individuální zakázkové úpravy. Jako součást své nabídky poskytuje společnost Sandvik Coromant výrobcům, kteří vyžadují individuální přístup k mikrovrtání, možnost individuální konfigurace nástrojů na základě průměrů, funkční délky, délky stupňů o stanoveném průměru a průměru stopky.

Navíc mají zákazníci možnost zakoupit vrtáky CoroDrill® 862 s břity armovanými polykrystalickým diamantem (PCD).

PCD je až 100x odolnější proti opotřebení otěrem než slinuté karbidy. Kromě toho jsou nástroje z PCD přesnější a lze s nimi dodržet přísnější tolerance než s nástroji ze slinutých karbidů. Zákazníci, kteří chtějí vyvrtat malé díry do všeobecně známých obtížně obrobitelných materiálů, jako jsou titan, hliník, sklo nebo keramika, by proto měli zvážit použití PCD vrtáků.

„Vrtáky CoroDrill® 462 a 862 začínají novou epochu mikrovrtání,“ říká James Thorpe, globální produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Od uvedení našich posledních mikrovrtáků jsme provedli významná vylepšení s cílem nabídnout našim zákazníkům více možností.

Ať už vyrábíte luxusní hodinky, nebo letecké součásti, je v dnešním výrobním prostředí poptávka po jemných a složitých součástech větší než kdy dříve. Vzhledem k tomu, že se výrobky neustále zmenšují a obsahují složitější součásti, jsme si vědomi toho, že i my se musíme přizpůsobit a zajistit, aby naše vrtáky byly schopné obrábět menší díry. Aplikace, které vyžadují použití mikrovrtání, jsou extrémně rozmanité, a proto máme ve své nabídce kromě bohaté škály standardních nástrojů i více možností úprav podle požadavků zákazníka.“

Vrtáky CoroDrill® 462 a 862 nahradí v nabídce společnosti Sandvik Coromant aktuální sortiment vrtáků R840 a stávající mikrovrtáky 862.

Chcete-li se o vrtácích CoroDrill® 462 s geometrií -XM a CoroDrill® 862 s geometrií -GM dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant.

 

 


Sandvik Coromant

Společnost Sandvik Coromant, která je součástí globální průmyslové strojírenské skupiny Sandvik, zaujímá vedoucí postavení v oblasti výroby nástrojů a nabídky odborných znalostí a řešení pro obrábění kovů, jimiž se řídí průmyslové standardy a inovace požadované kovozpracujícím průmyslem nyní i pro další průmyslovou epochu. Podpora vzdělávání, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje i silné partnerství se zákazníky jsou zárukou rozvoje technologií obrábění, které přinášejí změny, udávají směr a určují budoucnost průmyslové výroby. Celosvětově společnost Sandvik Coromant vlastní více než 1700 patentů, zaměstnává přes 7700 zaměstnanců a své zastoupení má ve 150 zemích.

Více informací získáte na www.sandvik.coromant.com nebo vstoupíte-li do diskuze na sociálních sítích.

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]