Obrábění

10. dubna 2017 00:46

NCBrain AICAM:

Lze připravovat NC programy bez technologa?

Mezi novinkami, které byly představeny v březnu v rámci veletrhu INTERMOLD KOREA 2017, je i nový produkt NCBrain AICAM.

Jde o řešení, které by mohlo pomoci nástrojárnám – výrobcům forem, stále hledajícím kvalifikované NC technology. Současné nástrojárny po celém světě totiž nemají nedostatek poptávek a zakázek na výrobu forem, ale ve většině případů se zakázka zastaví v NC technologii.

Inzerce

NCBrain AICAM je automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možnosti obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa. Tato nová technologie se zcela liší od konvenčního způsobu přípravy NC programů pro obrábění forem. Pomocí NCBrain AICAM lze připravit NC programy pro výrobu částí forem v nástrojárnách nezávisle na kapacitě NC technologů a tím realizovat větší objem výroby bezobslužnou automatickou činností.

V případě, že se chcete již nyní dozvědět více o připravovaném CAMu pro výrobce forem, který využívá znalostní databázi a pracuje zcela nezávisle a bez účasti NC technologa, navštivte www.ncbrain.cz. Na těchto stránkách můžete vaši firmu také zapsat do seznamu firem a bude-li AICAM vhodné řešení pro vaši výrobu, pak společně s námi vyzkoušet i u vás na vašich CAD datech. Detaily a reálné příklady z praxe od našich zákazníků budou k dispozici v druhé polovině roku 2017 a představeny budou také na MSV Brno 2017 v samostatné sekci věnované nástrojárnám.

NCBrain AICAM je jedním ze softwarových produktů společnosti NCBrain. Ta se od roku 1997 zaměřuje na optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. Nabízené produkty NCBrain zaujmou především díky řešením, která vedou ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích, a to frézovacích tří, čtyř i pětiosých. Základními principy, ze kterých vychází, je jednoduché uživatelské rozhraní a vědomostní databáze frézovacích technologií a její využití ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou a se stále aktualizovanou informací, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat. To má zásadní vliv na úpravu velikosti posuvu nástroje Fxxx, otáček vřetene, přidání drah nástroje a je-li to potřeba, i na odstranění drah nástroje, kde se obrábí vzduch. Výsledkem je nejen zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním, ale i efektivnější výroba (prevence poškození nástrojů, vyšší kvalita obrobeného povrchu, odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek). Produkty z dílny NCBrain pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód, analyzovat kinematiku, stav stroje, nástroje a obrobku vždy v reálném čase. V portfoliu více než 1 700 zákazníků jsou nástrojárny především z Koreje, Japonska, Turecka a Číny a lze jmenovat například společnosti Samsung, LG, Hyundai, KIA, Toyota a Honda.

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty, jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

Martina Valešová

www.ncbrain.cz

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]