Obrábění

01. září 2015 00:26

Nahraďte ruční měřidla!

Univerzální kontrolní měřidlo Equator s novým softwarem INTUO™

Vysoce opakovatelná kontrola rozměrů dílců přímo v dílně zabezpečuje jednoduchou a rychlou přípravu měřicích programů a měření výrobní dávky bez lidských chyb.

niverzální kontrolní měřidlo Renishaw Equator™ je nyní k dispozici s novým měřicím softwarem INTUO™. INTUO zjednodušuje a automatizuje měření široké škály dílů. Snižuje tak závislost na zručnosti kontrolora používajícího ruční měřidla. Konzistentní kvalita kontroly neovlivněná lidskými chybami snižuje zmetkovitost a zajišťuje stoprocentní identifikaci dílů, které jsou mimo toleranci. Renishaw uvádí na trh také nový jednoduchý ovládací panel Equator Button Interface (EBI), který umožňuje ovládání Equatoru bez použití myši a klávesnice.

Inzerce

Nahraďte ruční měřidla Equtorem, ušetříte!

INTUO a Equator jsou ideální alternativou k posuvným měřítkům, mikrometrům a kalibrům. Equator je vysoce opakovatelný automatický kontrolní systém. Rychlé automatické měření výrazně snižuje náklady na pracovní sílu. V provozech se stovkami ručních měřidel může být tato úspora nákladů velmi výrazná.

Software INTUO obsahuje inteligentní funkce, díky kterým lze připravit měřicí program během několika minut. Navíc pouze s minimálním zaškolením obsluhy. Kontrolor vybere a spustí vhodný program z nabídky v prostředí Renishaw Organiser.

Měřicí program během několika minut

INTUO umožňuje vytvořit měřicí program jednoduše jen na základě technického výkresu. Díky funkci Feature Predict sejmete pomocí joysticku několik bodů na prvku, který chcete změřit. Zbytek práce provede INTUO. Ze sejmutých bodů odvodí typ prvku, odhadne nominální hodnotu a toleranční meze.

Program lze přizpůsobit vlastním představám – změnit počet bodů, rozložení bodů na prvku nebo změnit nominální hodnotu a tolerance podle výkresových hodnot.

Snadné nastavení etalonových hodnot

Etalon, tzv. vzorový kus, nemusí být vždy vyroben v ideálních rozměrech. Nastavení etalonových hodnot je však snadné i v takovém případě. Je výhodné použít jako etalon díl vybraný z běžné produkce. Díl vyrobený stejnou metodou a ze stejného materiálu jako ostatní kontrolované díly. Nejprve změřte rozměry požadovaných prvků na certifikovaném měřidle. Tím může být kalibrované ruční měřidlo nebo souřadnicový měřicí stroj (CMM). Hodnoty z měrového protokolu vzorového dílu lze ručně přidat do tabulky v prostředí Organiser nebo do odpovídajícího pole v programu INTUO. Změna v jednom z nich provede aktualizaci údajů ve druhém.

Zaškolení programátorů během jednoho dne

Software INTUO byl cíleně vyvinut tak, aby jeho používání bylo co nejjednodušší. Programátoři tak mohou být proškoleni během několika hodin. Školení probíhá jako praktický nácvik s využitím joysticku pro výběr bodů. Díky menu s ikonami a grafickému rozhraní lze měřené prvky nastavit velmi rychle. Programátoři si během několika hodin osvojí proces INTUO, který má čtyři fáze: Vyrovnat – Změřit – Rozměr – Protokol. A mohou připravit svůj první program pro kontrolu dílů z výroby.

Ovládací panel Equator Button Interface

V některých provozech je nezbytné využívat co nejjednodušší ovládací prvky. Zkušenosti zákazníků ukázaly, že pro ovládání Equatoru je zapotřebí alternativa ke klávesnici a myši. Společnost Renishaw proto vyvinula ovládací panel Equator Button Interface (EBI), který pracuje přímo se softwarem Organiser.

Panel EBI je vybaven velkými tlačítky, která lze ovládat i v rukavicích. Panel je odolný vůči nečistotám v dílně a může být namontován na přední straně rámu Equatoru nebo kdekoliv na stole nebo krytu. Na té nejzákladnější úrovni lze ovládací panel použít ke spuštění měřicího programů, avšak může sloužit také k zastavení program během cyklu, k výběru jiného programu a k navigaci v prostředí Organiser. Směrová tlačítka umožňují posouvat sondu v pracovním prostoru Equatoru. K dispozici jsou i tlačítka pro počáteční ustavení, přepínání mezi režimy master/měření, změnu zobrazení na monitoru a tlačítko zotavení po chybě.

Ovládejte svůj proces

Equator nabízí různé možnosti reportování naměřených výsledků. Základem je jednoduchá informace vyhovuje/nevyhovuje. Podrobnější údaje o jednotlivých rozměrech poskytuje aplikace Process Monitor. K dispozici je i možnost automatické korekce parametrů obráběcího stroje na základě naměřených dat. Aplikace Process Monitor zobrazuje tabulku historie naměřených hodnot prvku/prvků a graf využití tolerančního pásma pro každý měřený prvek. Neocenitelnou funkcí pro řízení výrobního procesu je možnost sledování historie naměřených rozměrů dílů. Tato funkce není dostupná v režimu vyhovuje/nevyhovuje. Aplikace Process Monitor umožňuje také řízení procesu rekalibrace (masteringu) podle teploty prostředí, času nebo počtu měřených dílů. Použití etalonu (změřeného vzorového dílu) umožňuje rekalibrovat systém, kdykoliv se změní podmínky v dílně. Díky tomu se Equator dokáže snadno vyrovnat s rychle se měnícími tepelnými podmínkami.

Globální podpora

Mnoho výrobců dílů působí na mezinárodní úrovni a jejich provozy jsou umístěny v mnoha zemích. Tito zákazníci mohou profitovat z rozsáhlé sítě technické podpory společnosti Renishaw. Projekty zahájené v jedné zemi či regionu lze snadno přenést a lokálně podpořit na mnoha jiných místech. Renishaw má více než 70 regionálních kanceláří technické podpory po celém světě a navíc mnoho autorizovaných partnerů, kteří působí ve všech industrializovaných oblastech světa.

Univerzální kontrolní systém

Equator je unikátním zařízením svojí konstrukcí i způsobem měření. Od svého uvedení na trh změnil myšlení stovek výrobních inženýrů, kteří si jej zvolili za novou metodu měření. Zásluhou své všestrannosti a opakovatelnosti přináší systém Equator revoluci do světa měření. V kombinaci se softwarem INTUO a ovládacím panelem Button Equator Interface nyní nabízí výrobcům dílů na celém světě ještě širší škálu možností. Více informací získáte na www.renishaw.cz/gauging.

Ing. Josef Sláma
www.renishaw.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]