Obrábění

01. prosince 2018 11:30

Multifunkční syntetika HYCUT – pro čistší a bezpečnější výrobu

Podstatou multifunkčního systému HYCUT jsou oleje na esterové bázi, které lze použít jako řezný olej, obráběcí kapalinu nebo čistič se vzájemnou kompatibilitou, a tím může být ušetřeno například mezioperační čistění.

Produkty této značky se vyznačují tím, že jsou vytvořeny na bázi obnovitelných surovin. Při výrobě syntetických esterových olejů se cíleně vyvolává chemická reakce mastné kyseliny získané z přírodních olejů s mastným alkoholem, který je rovněž přírodního původu. Tak lze přesně kontrolovat chemické vlastnosti jako je délka řetězce a stupeň čistoty.

Syntetické esterové oleje stejně jako přírodní rostlinné oleje neobsahují minerální olej a jsou biologicky rozložitelné, zpravidla jsou ale podstatně stabilnější. Zatímco řezné oleje s minerálním olejem o viskozitě nižší než 20,5 mm2/s bývají označovány jako zdraví škodlivé, produktů na bázi esterového oleje, jako je HYCUT, se toto netýká. Práce s nimi je příjemnější i díky tomu, že jsou bez zápachu a bezpečnější, jelikož vykazují vyšší bod vzplanutí než produkty na bázi minerálního oleje. Pro čištění lze použít vodná média, v ideálním případě lze čištění zcela eliminovat.

HYCUT při obrábění olejem

Všechny řezné a brusné oleje rodiny HYCUT jsou na bázi syntetických esterových olejů. Nabízí extrémně vysoký mazací výkon a tím výrazně snižují opotřebení nástroje. Použitím syntetických nasycených esterových olejů jsou produkty velmi stabilní vůči stárnutí. To zaručuje dlouhou životnost. Kromě toho vysoký čisticí výkon syntetických olejů zajišťuje čisté stroje a obrobky a speciálně při broušení mimořádně dobrý úběr.

Dvousložková obráběcí kapalina

Zvláštností HYCUT jako emulze je možnost regulovat olej a aditivum separátně. To umožňuje dokonalé přizpůsobení různým požadavků na proces, materiál a mazací výkon.Po celou dobu životnosti emulze mohou být jednotlivé složky cíleně doplňovány. Zákazníci jako Audi, BMW nebo Volkswagen spoléhají na systém HYCUT, který splňuje mimořádné požadavky na hospodárnost a bezpečnost procesu. Díky širokému rozsahu použití a flexibilitě těchto produktů může být celá výrobní oblast pokryta systémem s pouze jednou obráběcí kapalinou.

Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou obsahují emulgátory, které umožňují rozptýlení základového oleje v jemných olejových kapkách (emulgace). Emulgátory obsažené v oleji HYCUT jsou optimalizovány na esterové oleje a proto minerální cizí oleje v obráběcí kapalině neemulgují. Cizí olej se odloučí na povrchu a lze jej snadno odstranit, například vhodným odlučovačem oleje. Vysoký stupeň odlučování cizího oleje usnadňuje údržbu. HYCUT zajišťuje stabilní procesy, ani při nízké tvrdosti vody nedochází k pěnění. Díky vynikající oplachovací schopnosti jsou obrobky, nástroje a stroje čisté. Za zmínku stojí také dobrá snášenlivost tohoto oleje s lidskou pokožkou – obsah aditiva zůstává konstantní bez ohledu na koncentraci výkonnostní složky.

Pro celý procesní řetězec

HYCUT je chytré řešení, využívající vzájemně kompatibilní produkty bez negativního vlivu cizích olejů, s životností až několik let, vhodné pro centrální zařízení a větší jednotlivé stroje. Obrobky mohou být nejprve opracované olejem HYCUT bez mezioperační pračky a následuje další opracování emulzí HYCUT. Vnášení oleje, například z kluzných loží, zlepší mazací výkon, namísto znečištění emulze. A pokud by přece jen bylo nutné mezioperační čištění, čistič HYCUT se jednoduše vrátí do emulze. Takto hospodárně můžete v budoucnu pracovat s kapalinami HYCUT i vy.

Michal Hyneček, OEMETA ČR
www.oemeta.com/cz/

Mohlo by se Vám líbit

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]

Trelleborg rozšiřuje své podnikání prostřednictvím akvizice společnosti Minnesota Rubber & Plastics

Společnost Trelleborg komentuje nedávno dokončenou akvizici americké společnosti Minnesota Rubber & Plastics. Tato firma se sídlem nedaleko Minneapolis je předním výrobcem polymerových a termoplastických komponentů […]

Dopag představuje nové portfolio pod značkou DispensTech.

Dopag Eastern Europe je dceřinou společností HILGER & KERN GROUP, která se svými více než 350 zaměstnanci a 40 pobočkami po celém světě je mezinárodním […]