Obrábění

16. listopadu 2015 00:16

METAV 2016:

„Veletrh může být pouze tak úspěšný jako branže, na kterou se zaměřuje”

Veletrh METAV, pořádaný Spolkem německých výrobců obráběcích strojů (VDW) ve spolupráci se společností Messe Düsseldorf a Svazem německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) jako odborným garantem, vstupuje do dalšího ročníku s novou koncepcí. Tu na tiskové konferenci představil Christoph Miller, jednatel VDW a Petra Cullmann, manažerka veletrhu.

Inzerce

První představení nové vize, jež by měla v pořadí již devatenáctý ročník mezinárodního veletrhu kovoobráběcích technologií zatraktivnit jak v očích vystavovatelů, tak i návštěvníků, proběhlo již na konci roku 2014. Finální podoba plánovaných inovací však byla českým a slovenským novinářům oficiálně představena 13. 10. 2015. O tom, zda METAV 2016 se svou novou koncepcí skutečně naplňuje heslo, jež se pojí s novou tváří veletrhu – tedy „Power your business“ – se budou moci návštěvníci přesvědčit od 23. do 27. 2. 2016.

Düsseldorf – město veletrhů

Čtyřdenní prezentace obráběcích strojů a výrobních systémů, přesných nástrojů, počítačových technologií, průmyslové elektroniky a příslušenství se již tradičně odehraje v Düsseldorfu, v srdci jednoho z nejsilnějších průmyslových regionů Evropy – severního Porýní-Vestfálska. Atraktivnost výjimečně výhodné lokality pro pořadatele veletrhů i jejich návštěvníky potvrzují i slova Petry Cullmann, podle níž je Düsseldorf vnímán pravidelnými účastníky METAV nejen jako odbytiště pro prodej strojů, platforma pro získání nových pracovních kontaktů či místo, kde lze prvně po veletrhu EMO zmapovat ochotu zákazníků investovat, ale spíše jako „veletržní domov“. Odborníky z kovozpracujících oborů pak k účasti na METAV 2016 láká nejen příležitost oslovit nové zákazníky z Německa, Nizozemí, Belgie, Rakouska či Polska, ale rovněž porýnská tradice hospůdek v srdci města, jež se dle Petry Cullmann podílí na neopakovatelné atmosféře a oblibě düsseldorfských veletrhů.

Moderní koncepce láká veletržní „nováčky“

Návštěvníci, kteří zavítali na METAV prvně, v loňských ročnících tvořili téměř polovinu všech zúčastněných a zájem vystavovatelů, jež na METAV doposud neprezentovali, neutuchá ani s ročníkem 2016. Dle slov Christopha Millera lze očekávat i velký zájem ze strany vystavovatelů, kteří METAV sice poznali i z pozice prezentujících, nicméně se již delší čas aktivně neúčastnili. Obecně pak počet přihlášek oproti období před posledním ročníkem 2013 stoupnul. Ze zvýšeného zájmu o účast lze usuzovat, že se moderní image METAV 2016 setkala u odborné veřejnosti s pozitivním ohlasem a přiměla k účasti nejen „vystavovatelské nováčky“, ale rovněž ty, kdož se vystavovatelským stánkům METAV delší čas vyhýbali.

Tradice získala novou tvář

Pořadatelé METAV se však snaží, aby i pro vystavovatele, kteří se věrně účastní každého ročníku, byl poslední únorový týden ve znamení veletržních překvapení. Nová koncepce zasahuje nikoliv pouze obsahovou část, ale i způsob, jímž se veletrh prezentuje navenek. Kromě nového loga doplněného heslem „Power your business“ prezentaci METAV dotváří postava mladého muže, jenž symbolicky stisknutím tlačítka ukazuje, že s novou koncepcí přichází i nová energie, jež se může stát spouštěčem úspěchu ve Vašem podnikání.

Vstříc lepším strojírenským zítřkům

Navzdory krizím, jimž byla a je v současnosti vystavena Evropa, se evropský trh zotavuje a Česká republika je v evropském průmyslu silným hráčem. Jestliže jsou pravdivá slova Christopha Millera: „Veletrh může být pouze tak úspěšný jako branže, na kterou se zaměřuje,“ pak čeká pořadatele METAV 2016 vskutku úspěšný ročník. Dle prognóz britských ekonomů pro investice lze totiž očekávat nárůst spotřeby obráběcích strojů průměrně o více než 4 % v Evropě, přičemž na Slovensku by měla spotřeba vzrůst dokonce o celých 14 %.

„Šťastný čtyřlístek“ nových tematických oblastí

Současná obsahová náplň METAV reflektuje aktuální potřeby návštěvníků a vystavovatelů i novinky na poli výrobní techniky a na základě nich se modifikuje i program veletrhu. Stabilní součástí veletrhu se od roku 2016 stanou dvě kategorie produktů a dvě uživatelská témata: aditivní výroba, oblast zabezpečení kvality, výroba nástrojů a forem a zdravotnická technika. Každé z čtveřice nově integrovaných oblastí bude v rámci veletržního programu věnován prostor v tzv. „Areas“ – tedy tematických prostorech, které budou pro lepší orientaci barevně označené a odlišené. Zájemci z řad odborné veřejnosti dostanou možnost proniknout do problematiky díky přidruženým fórům, v rámci nichž bude možné diskutovat či naslouchat odborným přednáškám.

Atraktivní spojení „starého s novým“

Integrace samostatného celku „Medical Area“ do pevné struktury veletrhu je vlastně jen přirozeným vyústěním zájmu, jenž vzbudila specializovaná výstava na METAV 2010 „Metal meets Medical“. Podobně jako u zbývající trojice rozšiřující tematický základ METAV, i zde lze vysledovat řadu synergií se stěžejními obory veletrhu. Nové zdravotnické výrobky s sebou nesou zavádění nových inovací, přičemž ke každé inovaci je třeba výrobní technika, která umožňuje jejich výrobu. Používané materiály se často zpracovávají běžnými postupy jako frézováním, vrtáním a broušením. Navíc je pro individuální zdravotnickou techniku stále důležitější i aditivní výroba. V samostatnému tematickému celku „Moulding Area“ budou proto představeny generativní technologie, materiály a služby související se stále populárnější technologií 3D tisku. Kromě klasických ryze aditivních systémů se zde návštěvníci setkají i se stroji hybridními.

Vyrábět kvalitně, to je, oč tu běží

Nejen u jejich výroby je důležitá kvalita, nakonec okřídlené úsloví „dvakrát měř a jednou řež“ platí nejen v oblasti kovoobrábění. A protože heslo, že kvalita je důležitější než kvantita, se ctí i u našich německých sousedů, tematický prostor „Quality Area“ představí nejnovější výsledky vývoje v oblasti průmyslové měřicí techniky, která hraje zásadní roli při digitalizaci výroby a jejíž zásluhou lze získat kontrolu nad všemi etapami procesu řízení kvality, včetně měření a vyhodnocování dat. O tom, že současná podoba METAV je skutečně odrazem měnících se potřeb trhu a přání návštěvníků, nikoliv samoúčelným inovováním pro efekt, svědčí zrod posledního z kvarteta nových tematických přírůstků. Tematická oblast „Moulding Area“ získala samostatnost na základě analýzy veletržních hostů, díky níž se zjistilo, že každý pátý respondent se zajímá o výrobu nástrojů, forem a modelů. A právě této skupině bude v premiéře otevřena oblast věnující se nástrojům a formám pro nejrůznější výrobní metody tváření a tvarování. Rovněž zde dostanou příležitost ke komplexnější prezentaci i dříve se zúčastnivší vystavovatelé CAD/CAM technologií, kteří tu představí svá řešení pro konstruování, výpočty a simulace.

Pestrý doprovodný program i vstupenka na veletrh zdarma

Ať už se rozhodnete pro únorovou návštěvu výstaviště v Düsseldorfu proto, že patříte ke staromilcům a tradiční veletrh kovoobráběcích technologií má ve Vašem diáři pevně stanovené místo, nebo se naopak řadíte k fanouškům moderních 3D tiskových technologií a jakožto účastníci souběžně probíhající Mezinárodní odborné konference „Inside 3D Printing“ máte vstup na METAV 2016 zdarma, nezapomeňte si v bohatém doprovodném programu vyšetřit chvíli i na lok chlazeného pivního moku v jedné z düsseldorfských hospůdek. Pak snad přimhouříte oko nad tím, že „6. dortmundský seminář broušení“ či „Fórum upínací techniky“ bude probíhat pouze v německém jazyce. A případné jazykové bariéře navzdory se během „Workshopu o zajištění kvality“ na vlastní oči přesvědčíte, že i věci (či události), které osvědčeně fungují, mohou se změnou obsahu i formy na kvalitě naopak získat.

redakce Infocube s.r.o.

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]