Obrábění

21. listopadu 2016 00:40

Lipsko pro české firmy výhodně

Od 7. do 10. března 2017 je veletrh Zuliefermesse (Z) prvním důležitým termínem roku pro subdodavatelskou branži v Evropě. Paralelně se koná stojírenský veletrh intec a společně vytvářejí atraktivní veletržní kombinaci, která vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České republiky nabízí ty nejlepší předpoklady pro navázání a prohloubení obchodních vztahů s německými a evropskými partnery. Česká republika se bude veletrhu opakovaně účastnit formou oficiální expozice pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. České firmy tak mohou na veletrhu vystavovat za velmi výhodných podmínek. Přihlášky je možné získat na webových stránkách MPO.

Inzerce

Veletrh Z, který se důsledně zaměřuje na požadavky a relevantní témata subdodavatelského průmyslu, se stal pevnou součástí evropského kalendáře průmyslových veletrhů. V roce 2017 se tento odborný veletrh, jehož vystavovatele tvoří z převážné části subdodavatelé pro počáteční a střední úroveň výrobního řetězce, bude konat již počtrnácté. Nabídka veletrhu, kterou tvoří průmyslové subdodávky dílů, komponent a stavebních skupin, jakož i technologické subdodávky a služby, je zaměřena zejména na odběratele z oblasti obecného strojírenství a automobilového průmyslu. To jsou přitom obory, které jak v Česku, tak v Německu tvoří páteř ekonomiky. Dále do portfolia veletrhu patří subdodávky pro další oblasti jako jsou plastikářský průmysl, elektrotechnika/ elektronika a lékařská technika.

Mezinárodní prostředí

Již tradičně přitahuje veletrh Z odbornou veřejnost ze všech hlavních průmyslových center Německa jako je Porýní-Vestfálsko, Bavorsko, Bádensko-Würtenbersko a samozřejmě z oblasti středního Německa. Z těchto oblastí se již na příští ročník přihlásilo velké množství nových subdodavatelů.

Veletrh Z má ovšem také výrazně mezinárodní charakter – na minulém ročníku bylo 34 procent vystavovatelů a 14 procent návštěvníků ze zahraničí. Celkově bylo na veletrhu zastoupeno 19 zemí. Česká republika nabídla návštěvníkům i v roce 2015 největší zahraniční expozici. Podobně jako v předchozích letech se v Lipsku představilo okolo 25 českých firem. Další výrazné zastoupení měly Bulharsko, Dánsko, Itálie, Polsko, Rumunsko a Rusko. Na příští ročník přichází řada nových přihlášek i z dalších zemí – mimo jiné z Velké Británie a Švédska, čímž se mezinárodnost veletrhu ještě zvýrazňuje.

Intec ve znamení světových značek

Velký tržní potenciál paralelně konaného veletrhu intec využívá pro oslovení svých zákazníků řada významných výrobců obráběcích a tvářecích strojů z celého světa. Na intecu 2017 se budou prezentovat známé značky jako Yamazaki Mazak, TRUMPF Gruppe, BOMAR, Hommel Gruppe, Hermle, FERMAT, SCHUNK, Paul Horn, ISCAR, EMUGE, MAPAL nebo Ingersoll Werkzeuge. Těžiště široké nabídky veletrhu tvoří obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro povrchovou úpravu, laserové systémy a také nástroje, přípravky a jednoúčelové stroje, přesné nástroje a nástrojové systémy. Reprezentativní zastoupení mají rovněž oblasti automatizace výroby, montážní technika, manipulační technika a systémy řízení procesů a výroby.

Špičkový odborný program

Odborný program se nese striktně ve znamení praktické využitelnosti. Ve formě nejrůznějších doprovodných konferencí, sympózií a mezinárodních workshopů budou představeny aktuální technologické trendy. V rámci speciální přehlídky s integrovaným odborným sympoziem „Inteligentní odlehčené konstrukce: Technologie | Použití | Potenciál“ bude prezentována soudobá úroveň vědeckých poznatků pro praktické průmyslové využití. Technologické fórum „Aditivní produkce“ je kombinací špičkového odborného sympozia a doprovodné výstavy, kde bude možné zblízka nahlédnout na široký potenciál nových výrobních možností. Představeny budou vybrané metody jako 3D sítotisk, tavení elektronovým svazkem, obrábění a sváření laserovým paprskem.

Veletržní duo nabídne rovněž profesionální rámce pro navázání či prohlubování dlouhodobých obchodních vazeb. Organizace Enterprise Europe Network se svými saskými partnery pořádá kooperační burzu „CONTACT: Business Meetings“. Cílem těchto B2B setkání je přivést k jednomu stolu podniky, které hledají kvalifikované subdodavatele, ať již na národní nebo mezinárodní bázi. Na podporu odborných a výrobních kontaktů v nejbližším středoevropském kontextu proběhne ve čtvrtek 9. března 2017 v rámci veletrhu akce nazvaná „Setkání tří zemí Česko – Polsko – Sasko“ určená pro firmy z těchto tří zemí.

Organizační detaily

Jedna vstupenka opravňuje ke vstupu na oba veletrhy a také na většinu doprovodných odborných akcí. Vstupenku lze zakoupit on-line a je možné ji použít také na jízdu v lipské MHD, pokud by někdo chtěl jet na veletrh vlakem. Moderní lipské výstaviště se nicméně nachází přímo u dálnice A14 a je tak z České republiky bez problémů dosažitelné, z Prahy již nyní netrvá cesta autem déle než dvě a půl hodiny a pokud skutečně dojde před Vánoci ke slibovanému zprovoznění chybějícího úseku D8, bude se jednat o jeden z nejpříjemnějších směrů, kterým lze dnes z Česka za obchodem vyrazit.

www.intec-lipsko.cz, www.z-lipsko.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]