Obrábění

22. srpna 2023 09:54

LIBERTY Ostrava představila nově pořízenou horizontální vyvrtávačku

LIBERTY Engineering Products Ostrava, dceřiná společnost LIBERTY Ostrava, přivítala své strategické zákazníky na svém historicky prvním Zákaznickém dni. Společnost využila této příležitosti k představení
své nově pořízené horizontální vyvrtávačky WT200H CNC, která umožňuje opracovávat výrobky o rozměrech cca 5krát 10 metrů do hmotnosti až 150 tun. Zákazníkům stroj předvedla v akci při obrábění super těžké kokily o hmotnosti 140 tun, rekordně velké kokily vyrobené v tamní slévárně, která v první polovině července zamíří k britskému zákazníkovi Sheffield Forgemasters.

Horizontální vyvrtávačka je svého druhu jediná v ostravském regionu a byla vyrobena v plzeňské Škodovce, která patří v této kategorii strojů ke světové špičce. Nově pořízená horizontální vyvrtávačka bude primárně využívána k opracování nadrozměrných a super těžkých kokil až do hmotnosti 150 tun, které slouží k odlévání oceli, surového železa, kovů nebo jiných slitin.

Otto Mischinger, ředitel a jednatel společnosti LIBERTY Engineering Products Ostrava uvedl: „Historie naší slévárny sahá až do padesátých let minulého století a právem jsme tedy hrdi na zkušenosti a profesionální práci všech našich zaměstnanců, kteří za více než 70 let provozu pomohli k šíření dobrého jména naší slévárny po celém světě. A za to jim patří obrovský dík! Naše slévárna patří díky možnosti vyrábět odlitky až do hmotnosti 150 tun k největším na světě. V Evropě jsou dnes jen tři slévárny schopné odlít tak velké produkty. Proto se na nás obracejí zákazníci z celého světa a devadesát procent našich zakázek pochází právě ze zahraničí včetně Indie a Mexika. Bylo pro nás potěšením přivítat na našem Zákaznickém dni odběratele z Itálie, Francie, Německa a Velké Británie, kteří se mohli potkat s našim skvělým týmem a vidět naši slévárnu v akci. Náš obchodní tým měl příležitost individuálně jednat o jejich požadavcích na nadcházející období.“

 

 

 


LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Skupina LIBERTY Steel plánuje v následujících osmi letech investovat do přeměny LIBERTY Ostrava v uhlíkově neutrálního výrobce surové oceli. 8,6 miliardy korun. Klíčovým prvkem programu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030 bude výměna stávajících čtyř tandemových pecí ocelárny za dvě hybridní elektrické pece a výstavba nové linky ZVN. Nové pece dodá na základě podepsané smlouvy společnost Danieli, přední světový výrobce strojů a průmyslových zařízení. Při slavnostním podpisu smlouvy uzavřela LIBERTY Ostrava také partnerství s ČEZ ESCO, jehož cílem je společně hledat a vyvíjet technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, a zahájila činnost Nadace GFG v České republice.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu oceli a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Součástí investičního programu bude také výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj GREENSTEEL Akademie, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikace stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE Aluminum Group a energetickou SIMEC Energy Group, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí ve 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat přes 20 miliard USD.

Mohlo by se Vám líbit

Chart Ferox a cirkulární ekonomika: Kompletní recyklace odpadu a nižší emise CO2 o 50%

Děčínská firma Chart Ferox je jednou z prvních strojírenských společností v Česku, která při nakládání s odpady funguje na principech cirkulární ekonomiky. Celý systém zavedla před dvěma lety. […]

Nový hladinoměr GENESIS: Revoluce v měření rozhraní hladin kapalin

Unikátní způsob měření rozhraní hladin kapalin s dosud nedosažitelnou přesností – to je nový hladinoměr GENESIS společnosti Magnetrol. Ten na český trh přináší strojírenská firma HENNLICH. […]

Povlaky nástrojů pro udržitelnější obrábění

~ Monolitní karbidové stopkové frézy s povlaky Zertivo™ 2.0 prodlužují životnost nástrojů ~ V posledních letech kladou výrobci velký důraz na udržitelnost. Podle průzkumu firem Schneider Electric […]