Obrábění

06. prosince 2020 08:25

Koronavirus sráží německé výrobce obráběcích strojů o 29 % ve 3. čtvrtletí.

Ve třetím čtvrtletí 2020 klesl objem zakázek u členů VDW (Německý svaz výrobců obráběcích strojů) o 29 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Koronavirus tak dál sráží německé výrobce obráběcích strojů.

Trend poklesu výroby obráběcích strojů, který započal po rekordním roce 2017, tak výrazně zrychlil. Produkce obráběcích strojů tak klesá již třetí rok v řadě. Srovnání se třetím čtvrtletím rekordního roku 2017 přináší větší než 50% pokles produkce během čtyř let. Nicméně, jak ukazuje graf, trend zrychlil právě díky současné druhé vlně koronaviru. „Druhá vlna koronaviru nás silně zasáhla“ komentuje vývoj Dr. Wilfried Schäfer, – jednatel VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken – na fotografii) a pokračuje: „Ačkoliv jsou čísla za třetí čtvrtletí (pokles o 29 %) mírně lepší než čísla za první a druhé čtvrtletí (pokles o 33 %), přesto se naděje na krátkodobé zlepšení ztrácí v nedohlednu.“

Inzerce

Dr. Wilfried Schäfer – jednatel VDW

Lepší čísla vykazuje pokles v Německu, kde počet nových objednávek klesl o 26 %, zatímco v zahraničí o 30 % za stejné období. Zcela rozdílná je situace v jednotlivých regionech. Zatímco v Číně a Asii obecně se průmysl rychle zotavuje, tak v Evropě je situace mnohem horší. „Německo a řada evropských zemí vyhlásila částečný lockdown, a to má na rozhodování o dlouhodobých investicích velký vliv“, pokračuje Dr. Schäfer a dodává: „Naši zákazníci teď nemají jistotu a bojí se investovat, spousta již dojednaných zakázek se posouvá na neurčito a čeká se na finální rozhodnutí.“

A jaká je situace dle oborů?

Jedním z mála vítězů koronakrize je výroba elektroniky, kde výrobci obráběcích strojů stále nachází odbyt. Dále se dobře drží medicínská technika, a obory spojené s výrobou spotřebního zboží, potravin a obalové techniky. Naopak automobilový průmysl je silně zasažen. V tomto oboru nachází němečtí výrobci odbyt prakticky jen v Číně.  Strukturální změny v oboru, které přináší přechod na nové pohony jsou znatelné. Změna přináší šanci, přináší s sebou ale i nejistotu a přesuny v investicích a jejich odklad. Také z tohoto důvodu musel VDW zpětně revidovat očekávání hospodářských výsledků za celý rok, kde se odhaduje pokles ve výši 30 %, což v absolutní částce představuje pokles 5 mld. EUR, o které přijdou necelé dvě stovky výrobců obráběcích strojů sdružených ve VDW. Odhadem tak budou tržby členů za letošní rok činit 12 mld. EUR, což je na druhou stranu o 2 mld. více než při rekordním poklesu během finanční krize v roce 2009.

Čísla dodaná svazem VDW do určité míry vypovídají o německém průmyslu jako celku. Neboť VDW patří v Německu mezi 5 největších svazů soustřeďujících průmyslové firmy. Necelé dvě stovky výrobců zaměstnávají 73.400 zaměstnanců a vytváří obrat ve výši 17 mld. EUR (cca 444 mld. Kč).

Red – ze zdrojů VDW.


www.vdw.de

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]