Obrábění

04. května 2015 00:25

Jeden produkt pro všechny účely

Univerzální třída břitových destiček založená na technologii InveioTM určená pro aplikace ISO K

Častým požadavkem výrobních společností jsou spolehlivě fungující univerzální břitové destičky. Nová třída GC3330 z nabídky společnosti Sandvik Coromant je vhodná pro všechny běžné metody frézování litiny a překvapuje dobrou rovnováhou mezi splněním nároků na bezpečnost a výkonnost dosahovanou při použití jedné třídy. GC3330 je vhodná také pro automatizované operace.

Vždy je dobrou volbou

Každý obráběč kovů důvěrně zná tuto otázku: která třída je vhodná pro tyto konkrétní výrobní podmínky? A každý, kdo pravidelně obrábí celou řadu různorodých materiálů, ví, že je to otázka, která musí být právě tak často zodpovězena. S cílem vyřešit právě tento problém v případě frézování litiny vyvinula společnost Sandvik Coromant, která je předním světovým dodavatelem obráběcích nástrojů, nástrojových řešení a know-how pro oblast obrábění kovů, novou třídu GC3330. Jednou z jejích hlavních předností je její ohromná univerzálnost. Nejenom že výrobní společnosti mohou využívat stejnou nástrojovou třídu – a tedy i stejnou břitovou destičku – pro celou řadu různých aplikací, ale také pro různé výrobní podmínky. Třída GC3330 je vhodná pro frézování šedé i nodulární litiny, za sucha i za mokra a pro hrubovací, stejně jako pro dokončovací operace. GC3330 je k dispozici pro různé typy fréz pro čelní, rohové a tvarové frézování, frézování drážek a frézování s vysokými rychlostmi posuvu. Primární hybnou silou stojící za univerzálností a výkonností nových břitových destiček GC3330, jsou inovace nástrojových materiálů: pokroková technologie InveioTM.

Inzerce


Třídy břitových destiček,
které lze díky jejich
speciálním vlastnostem
používat univerzálně,
zefektivňují výrobní
procesy a pokrývají
široký okruh aplikací.


Obr. 1: Stabilní výkonnost a předvídatelné opotřebení – to jsou vlastnosti, které nové nástrojové třídě GC3330 pro frézování, z nabídky společnosti Sandvik Coromant, umožňují splnit vysoká očekávání současného zpracovatelského průmyslu, zvláště ta, vznikající v oblasti automobilového průmyslu a všeobecného strojírenství.

Technologie v pozadí

Oxid hlinitý, který již jako povlakový materiál prokázal své kvality, tvoří extrémně účinnou bariéru mezi břitovou destičkou a obráběným materiálem. Je chemicky inertní a má nízkou tepelnou vodivost, což jsou vlastnosti zajišťující vysokou odolnost vůči opotřebení ve tvaru žlábku. Všechny až doposud používané konvenční povlakové vrstvy z oxidu hlinitého mají náhodně orientované krystaly. Naproti tomu nová třída pro frézování GC3330 využívá CVD povlakovou vrstvu z oxidu hlinitého s usměrněnou krystalografickou orientací, která je nanášena za kontrolovaných podmínek. Krystaly, které jsou všechny orientované směrem proti vnějšímu povrchu, dosahují vyšší odolnosti proti otěru, což se projevuje zvýšením spolehlivosti obráběcího procesu, jakož i delší a předvídatelnější životností nástrojů. Technologie Inveio umožňuje lepší kontrolu a optimalizaci stavby řezné hrany. Když jsou krystaly oxidu hlinitého orientovány ve stejném směru, jedním z výsledků je pevnější a rovnoměrnější struktura povlaku s lepšími vlastnostmi. V důsledku toho se zvyšuje odolnost vůči namáhání a teplotám působícím v místě řezu. Velmi těsné uspořádání jednotlivých krystalů orientovaných vůči oblasti řezu usnadňuje odvádění tepla podél povrchu těchto krystalů. Rychlejší odvádění tepla zvyšuje odolnost řezné hrany vůči opotřebení ve tvaru žlábku a abrazi, což umožňuje prodloužení doby v řezu a zvýšení spolehlivosti obráběcího procesu.

Impozantní v praxi

Jakožto univerzální třída pro aplikace ISO K se již GC3330 využívající technologií Inveio působivě osvědčila také v praxi a překonala výsledky dosahované u konkurenčních řešení. V průběhu hrubovací operace prováděné s využitím frézovací koncepce CoroMill® 365 v rámci čelního frézování klikové skříně z šedé litiny (DIN GG-25, MC kód K2. 1. C.UT) byly dosažené výsledky o 40 procent lepší než u konkurenčního výrobku, a to jak pokud jde o životnost nástroje, tak i o počet dokončených součástí. Při obrábění za sucha na horizontálním obráběcím centru Nexus 6800-II značky Mazak byla řezná rychlost vc = 345 m/min, rychlost posuvu na zub fz = 0,38 mm/z, axiální hloubka řezu ap = 1,5 mm a radiální šířka řezu ae = 106 mm. Při obrábění nodulární litiny (kód MC K3. 1. C.UT) za mokra s pomocí frézovací koncepce CoroMill 365 bylo při dvou průchodech (hrubovacím a dokončovacím) dokonce možné zvýšení životnosti nástroje z 20 na 100 minut. V případě hrubovací operace s řeznou rychlostí 200 m/min a posuvem na zub 0,3 m/t a dokončovací operace s řeznou rychlostí 220 mm/min a posuvu na zub 0,2 mm/t bylo dosaženo zlepšení o 400 procent.

Vysoká očekávání byla zcela naplněna

Stabilní výkonnost a předvídatelné opotřebení – to jsou vlastnosti, které nové nástrojové třídě GC3330 pro frézování z nabídky společnosti Sandvik Coromant umožňují splnit vysoká očekávání současného zpracovatelského průmyslu, zvláště ta vznikající v oblasti automobilového průmyslu a všeobecného strojírenství. Význam reprodukovatelné výkonnosti spočívá v tom, že během krátké doby lze vždy dosáhnout vysokých rychlostí obrábění, a tedy i využívat maximální kapacitu stroje. GC3330 také minimalizuje prostoje stroje, čímž vytváří nejlepší podmínky pro bezpečné, automatizované obráběcí procesy a obstarává základ pro stále významnější automatizovanou výrobu.

www.sandvik.coromant.com/cz

Obr. 2: U konvenčních CVD povlaků z oxidu hlinitého rostou krystaly náhodnými směry. Na mikroskopickém snímku je náhodná orientace krystalů znázorněna pomocí různých barev. Jednotlivé směry růstu krystalů jsou znázorněny pomocí specifických barev (červená až žlutá).

Obr. 3: U konvenčních CVD povlaků z oxidu hlinitého rostou krystaly náhodnými směry. Mikroskopický snímek zachycuje nový povlak vytvořený s využitím společností Sandvik Coromant vyvinuté technologie InveioTM, který se vyznačuje usměrněnou krystalografickou orientací a s jednotným směrem růstu krystalů. Všechny krystaly tvořící povlakovou vrstvu z oxidu hlinitého jsou orientovány ve stejném směru (krystaly z oxidu hlinitého jsou znázorněny jednotnou žlutou barvou).

 

Mohlo by se Vám líbit

Robotizace se vyplácí. OSTROJ rozšiřuje kovárenskou výrobu

Česká strojírenská společnost OSTROJ rozšiřuje produkci zápustkových výkovků pro automobilový koncern Volkswagen. Díky investici do moderní robotické kovací linky se opavské společnosti podařilo významně zvýšit […]

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]