Obrábění

02. června 2022 08:34

Jak spolehlivě připravit CNC stroj na odstávku?

Každý velký stroj časem vyžaduje generální údržbu či výměnu důležitých součástek. Firmy také přerušují provoz, ať se jedná o plánovanou pauzu s nařízenou dovolenou pro zaměstnance, nebo přestávku vynucenou okolnostmi. Řada podniků však přípravu svých technologií na delší nečinnost podceňuje. Podle společnosti Profika je zásadní tento krok u obráběcích strojů nezanedbat a pohlídat zálohování důležitých informací, správně vše vyčistit i pohlídat úpravy teplot. V opačném případě se mohou objevit problémy s opětovným zprovozněním technologie, může dojít i ke ztrátě dat a dalším potížím. Jak tedy přípravu nezanedbat?

Odstávkou jednou za čas projde většina strojírenských provozů. Někdy se jedná o plánovanou pauzu ve výrobě danou sezónním snížením poptávky, jindy si přestávku vynutí vnější okolnosti, jako například nedostatek potřebného materiálu či nemožnost udržení vhodného tepelného prostředí pro provoz stroje. „Svou roli mohou sehrát i dopady ruské války proti Ukrajině, a to v případě skokového omezení dodávek plynu. V případě jeho nedostatku a neexistence alternativy mohou mít strojírenské provozy problémy. Především v jednosměnných provozech, ve starých nezateplených halách, kde vlivem výkyvů teplot nebude CNC stroj schopen pracovat ve vysokých přesnostech, může nastat potíž s nastavením teplotního komfortu pro výkon CNC stroje. To si vyžádá odstávku, na kterou je třeba ho kvalitně připravit,“ radí Jakub Kaufman ze společnosti Profika, která se 30 let zaměřuje na CNC stroje. Neregulované ochlazení a následný ohřev dovedou způsobit rosení, kvůli kterému budou degradovat oleje, tuky a sníží se životnost sestav.

Kroky, které nelze vynechat

I při krátké odstávce např. v době vánočních svátků mohou vznikat problémy s následným spuštěním stroje do výroby. „Vždy proto našim zákazníkům připomínáme, aby u CNC strojů vyměnili baterie, zazálohovali data stroje i výrobní programy, stroje vyčistili, promazali čerstvým tukem a vyměnili oleje,“ uvádí Kaufman. Je nezbytné zaměřit se na vypuštění olejů v hydraulických systémech, dodat nové, ošetřit všechny pohyblivé sestavy a při delší odstávce v řádu měsíců zařídit i kvalitní konzervaci stroje.

Elektro skříně špičkových CNC strojů pracují v uzavřeném režimu, k ochlazení rozvodů a elektroniky se používá výměníkový systém chlazení, u některých řídicích systémů popřípadě i systém s aktivním chlazením vzduchu. Zvláštní péče, minimálně dotažení svorkovnic a kontrola funkčnosti relátek, popř. jejich výměna, by se zde měla věnovat i rozvodům elektřiny ve stroji, a řídicímu systému. Do elektro skříně se po dobu odstávky vkládají materiály, které absorbují vlhkost. Je potřeba udržovat funkční a čisté ventilátory. I přes výměníkový systém chlazení elektro skříně totiž dochází vlivem času k zanesení ventilačních systémů mastným prachem.

Ochlazování okolí stroje spojené s plánovanou odstávkou obvykle negeneruje žádný budoucí problém, zvláště u strojů, které jsou na odstávku připravené. „Potíž může vzniknout při následném ohřátí po „zatopení“ v hale, kde stroje po dobu odstávky odpočívaly.  Ohřev  mnohatunového CNC stroje zapříčiní, že na chladných površích kondenzuje  vzdušná vlhkost, stejně tak i v ložiscích vřeten a lineárních  soustavách,“ říká Kaufman. Olejové a tukové náplně vlivem vlhkosti degradují a snižují se jim jejich dlouhodobé mazací vlastnosti.

Zanedbaná příprava se vymstí a někdy stojí statisíce

V případě, že se příprava na odstávku podcení, mohou vzniknout poměrně velké škody. Jestliže dojde ke ztrátě dat stroje při prázdných záložních bateriích, musí odborný servis přijet a data stroje znovu nahrát do řídicího systému. V případě, že odborný servis nedisponuje originálními daty stroje, bývá takovýto krok  zpravidla velice drahý a stroj již nikdy není schopen pracovat „továrně“ kvalitně. „Jestliže podnik zapomene na odstranění chladicí a řezné kapaliny ze stroje a na jeho vyčištění, případně i vydezinfikování, pak hrozí, že se u systému chlazení nástroje a oplachu prostoru stroje CNC stroje a jeho součástí rozběhnou hnilobné procesy. I v takovém případě jsou náklady na opravdu nezanedbatelné,“ varuje Kaufman.

Zapomenutá konzervace např. kužele vřetena obráběcího centra a jeho následného odkonzervování po odstávce může generovat následný problém s výměnou nástroje (pro představu např. u stroje HYUNDAI-WIA KF5600II proběhne samotná výměna nástrojů, každý o hmotnosti 8 kg za jiný za 1,3 sec!).

Svá pravidla má i uvádění stroje do provozu

Stroj, který je po delší odstávce uváděn do provozu, je nutné zbavit konzervace a zároveň zajistit vhodné tepelné prostředí na hale. Firma by neměla zapomenout znovu podle potřeby promazat pohyblivé uzly. CNC stroj po zapnutí zpravidla na základě své samodiagnostiky, upozorní na některé možné problémy za pomoci svých čidel. Na tyto je potom nutné servisně reagovat. „Nikdy tato varování nepodceňte, a to ani ve chvíli, kdy vás k opětovnému rozjetí provozu tlačí čas a nové zakázky. V opačném případě byste mohli stroj nenávratně poškodit,“ apeluje Profika.

*****

O společnosti PROFIKA

Strojírenská firma Profika byla založena již v roce 1992, o čtyři roky později se stala výhradním zástupcem koncernu HYUNDAI WIA divize obráběcích a kovoobráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku. V polovině roku 2004 rozšířila sortiment o produkty dalšího jihokorejského výrobce HANWHA Precision Machinery. Kromě realizace dodávek strojů (tj. CNC soustruhů a vertikálních či horizontálních obráběcích center) a robotických pracovišť, Profika svým klientům poskytuje i servis, školení obsluhy, konzultace a poradenství.

Letos společnost slaví 30. výročí od založení.

Sídlí v Benátkách nad Jizerou, servisní a prodejní provozovnu má i na Moravě a Slovensku  ve městě Kriváň.

Více najdete na www.profika.cz.

 

Mohlo by se Vám líbit

MSV 2023: Nejvýhodnější ceny získají vystavovatelé do konce března

Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 10. do 13. října 2023 v Brně, se v letošním roce zaměří na řadu témat, která hýbou světem průmyslu. Pozornost […]

Nespoutaná výroba

Konzolové regály pro Adamet-Niemet Pro zvýšení skladové kapacity a zajištění efektivnější logistiky vybavila společnost Adamet-Niemet svůj sklad se surovým materiálem konzolovými regály od společnosti OHRA. […]

Společnost Weerg dosáhla zkrácení doby cyklu opracování o více než 60 % díky post processingu od společnosti AM Solutions

Italská společnost Weerg Srl byla založena v roce 2015 s cílem digitalizovat výrobu a tím ji zjednodušit, zrychlit a zefektivnit. Díky svému nastavení elektronického obchodu […]