Obrábění

04. května 2015 00:26

Inteligentní technologie při vysokorychlostním obrábění

Vysokorychlostní obrábění dokáže výrazně zkrátit výrobní cyklus, zvyšuje efektivitu výroby při současném snížení výrobních nákladů, a to vše při dodržení požadované kvality. Může však při něm docházet k nežádoucím vibracím, teplotním deformacím či nepřesnosti řezu. Společnost Buffalo Machinery nabízí na svých strojích značky Microcut soubor technologií (funkcí) pro efektivní řešení těchto problémů, souhrnně pojmenovanou zkratkou SMART, čili Inteligentní technologie obrábění.

SMART technologie ve spojení s odbornými znalostmi zkušených operátorů CNC strojů zajistí nejvyšší přesnost a produktivitu obrábění.

Inzerce

SVS – Vibrační monitorování vřetene

SVS shromažďuje abnormální podmínky provozu vřetene (způsobené nevhodnou volbou technologie, chybou obsluhy, nedostatečným mazáním či opotřebením ložisek). Při zaznamenání vysokých vibrací dojde ke snížení otáček vřetene, nebo i k samotnému vypnutí posuvů, aby nedošlo k nabourání vřetene.

AAC – Monitorování teploty konstrukčních uzlů a kompenzační technologie

Stroje Microcut jsou osazeny teplotními snímači, které předávají informace do řídicího systému. Tyto informace jsou vyhodnocovány systémem AAC, který následně provede kompenzace vedoucí k minimalizaci teplotních deformací.

MMRO – Optimalizace řezných podmínek

Tato funkce určuje optimální řezné podmínky v souvislostech s vlastnostmi stroje, nástroje a obrobku. Automaticky sleduje zatížení vřetene a posuvy při obrábění. Informace o nástroji a řezných podmínkách jsou integrovány do řídicího systému a následně vyhodnocovány k optimalizaci řezných podmínek.

TPC – Eliminace tepelné roztažnosti vřetene v reálném čase

Při vysokorychlostních obráběcích aplikacích dochází k zahřívání ložisek vřetene a vinutí motoru, díky čemuž mohou vznikat nepřesnosti způsobené tepelnou roztažností. U přímo poháněných vřeten je snímán teplotní nárůst a pomocí TPC je kompenzována tepelná roztažnost. Po vyhodnocení dat a přesném výpočtu zadá CNC systém příkaz k opravě axiální pozice vřetene.

SMART technologie je možné implementovat i do novinky společnosti Microcut – 5osého portálového obráběcí centra MCU – 5X, které na český a slovenský trh dodává výhradně společnost ADATE, s. r. o.

Základní technické parametry MCU-5X

Pojezd osy X 600 mm  Průměr otočného stolu 600 mm
Pojezd osy Y 500 mm  Natáčení osy A ± 120 ˚
Pojezd osy Z 500 mm  Otáčení osy C 360 ˚

www.adate.cz

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]