23. října 2018 08:28

Intec a Z v Lipsku zahájí veletržní rok 2019 pro kovozpracující průmysl a subdodavatelskou branži

Velká očekávání od veletrhů Intec a Z 2019 – Česko je z vystavovatelského a návštěvnického pohledu pro veletržní duo důležité

Intec a Z 2019 zvou v termínu 5. až 8. února 2019 k první významné akci roku pro branži kovozpracování a subdodavatelský průmysl v Evropě. Očekávání od příštího ročníku jsou velká. Zhruba 1.300 vystavovatelů bude na moderním výstavišti v Lipsku prezentovat široké spektrum své nabídky. Česko bude mít i  v roce 2019 jednu z největších vystavovatelských účastí. Veletržní nabídka je navíc v rámci doprovodného programu ideálně doplněna top tématy dnešní podnikové praxe.

Inzerce

„Stav přihlášek na veletrhy Intec a Z 2019 je vynikající. Díky tomu jsme si jisti, že naše dvojice veletrhů dále posílí svoji pozici mezi významnými evropskými průmyslovými veletrhy“, říká Markus Geisenberger, jednatel společnosti Leipziger Messe, a dále doplňuje: „Na návštěvníky čeká široká paleta zahrnující vše okolo kovozpracování a subdodavatelského průmyslu.“ V rámci příštího ročníku veletrhů Intec a Z bude zhruba 1.300 vystavovatelů prezentovat inovativní produktové novinky, vyladěnou techniku a komplexní služby.

Široké vystavovatelské spektrum na veletrzích

Tržní potenciál veletrhu Intec využijí i v roce 2019 přední výrobci obráběcích strojů, renomované firmy v oblasti výroby přesných nástrojů a firmy specializované na řešení automatizace výroby z celé Evropy. Současně je ale veletrh Intec atraktivní z hlediska získávání zakázek i pro malé a středně velké firmy. V halách Intecu tak zbývá pro rok 2019 už jen několik málo volných míst pro stánek.

S velkým příslibem jsou spojené také přípravy veletrhu Z, kde budou subdodavatelé z celé Evropy demonstrovat svoji výkonnost a inovační sílu jako partneři finálních výrobců a systémových dodavatelů. Opětovně významně budou zastoupeny výrobci dílů a součástek z kovů, umělých hmot i netradičních nových materiálů. Další důležitou součást vystavovatelského portfolia pak představují firmy nabízející technologické průmyslové služby.

Celoevropský vystavovatelský rádius, silný domovský region

Na nadcházejícím ročníku veletrhu Intec jsou velmi dobře zastoupena velká centra německého strojírenství jako Baden-Württemberg, Bavorsko, Nordrhein-Westfalen a Sasko. Také v mezinárodním měřítku toho má Intec hodně co nabídnout: nejvýraznější zastoupení mají firmy z Itálie, Rakouska a Švýcarska, pozadu nezůstává ani Česká republika, kde velké prezentace budou mít například firmy BOMAR či 4ISP. Veletrh Zuliefermesse pak představí vystavovatele ze všech německých průmyslových regionů a z celé Evropy.

Tato dvojice lipských veletrhů může i v příštím roce stavět na pevné základně v rámci svého domovského regionu: jenom ze Saska je na příštím ročníku očekáváno na 300 podniků a institucí. V takovéto šíři záběru nejsou saské strojírenství a subdodavatelská sféra přítomny na žádné jiné veletržní akci.

Česko se zvláštním významem pro veletržní duo

Již jen díky geografické poloze má Česko pro oba veletrhy ze strany vystavovatelů i návštěvníků velký význam. I v roce 2019 bude Česká republika prezentována v rámci oficiální účasti organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Účast na společném stánku je díky finanční podpoře ze strany ministerstva pro české firmy velmi výhodná, čehož tradičně využívají zejména subdodavatelé působící v oblasti automobilového průmyslu a také slévárny, když Svaz sléváren ČR je odborným ga-rantem oficiální účasti.

Zvláštní přehlídky s potenciálem budoucnosti

Doprovodný program veletrhů je plně ve znamení praktické využitelnosti a informací přesahujících branži strojírenství. Pro rok 2019 je nově koncipována zvláštní přehlídka „Aditivně + Hybridně – nové výrobní technologie v praxi“, která na atraktivních exponátech ukazuje, jak se díky kombinaci klasických výrobních postupů a nových technologií dají překonávat obvyklé limity výrobních procesů. Součástí přehlídky je i expertní fórum, které během čtyř veletržních dní nabídne náhled na aktuální stav techniky a představí příklady řešení, které se již osvědčily v praxi.

Moderní průmysl se vyvíjí směrem k nové generaci inteligentních propojených systémů – jednak v rámci výroby a pak také ve výrobcích samotných. Klíčovou roli v tomto získává senzorika. V rámci zvláštní přehlídky „Senzorika – na cestě k inteligentnímu výrobku. Řešení, trendy, potenciál“ budou detailně zkoumány nejen uživatelské přínosy ale také konkrétní výzvy s tím spojené.

Premiéra odborného fóra „new mobility“

7. února se bude v rámci veletrhů Intec a Z poprvé konat odborné fórum „new mobility“. Návštěvníci se mohou těšit na přednášky renomovaných expertů ze sféry průmyslu a politiky – mimo jiné na příklady Best Practice a konkrétních strategií postupu. Fórum pořádané společností Leipziger Messe ve spolupráci s organizací ACOD (Automotive Cluster Ostdeutschland) bude zahrnovat také pódiovou diskusi. Dr. Deliane Träber, sekční ředitelka společnosti Leipziger Messe k tomu dodává: „Odborné fórum nabízí platformu pro sledování a diskuse k výzvám a příležitostem pro strojírenství a subdodavatelský průmysl, které s sebou přinášejí nové koncepce pohonů dopravních prostředků. Vzhledem k aktuálnímu vývoji v dané oblasti je pro nás důležité se tomuto tématu v rámci našich veletrhů věnovat.“

Zaměřeno na faktory úspěchu Hidden Champions

Hidden Champions (skrytí šampióni) jsou firmy mající vedoucí postavení na trhu, které svým výkonem stanovují benchmarky pro své konkurenty, zákazníky a dodavatele. Aby bylo možné těmto firmám nahlédnout pod pokličku a zjistit tak více o klíčových faktorech vedoucích k jejich úspěchu, organizuje saské Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy hned první veletržní den 5. února mezinárodní průmyslovou konferenci „Industry‘s Hidden Champions – cesty k vedoucímu postavení a trhu“. Představeny budou různé cesty prokazatelně vedoucí k úspěchu, včetně konkrétních příkladů Best Practice a Key Notes z podnikové praxe a výzkumu s využitím interaktivních Master Classes. Účastníci si tak odnesou konkrétní doporučení pro vytvoření vlastní strategie.

Podpora mezinárodní spolupráce

Za účelem podpory mezinárodní spolupráce jsou na programu veletrhů také různá kooperační fóra. Cílená mezinárodní setkání například za účasti firem z České republiky mají na veletrzích Intec a Z již dlouhou tradici. Na 7. únor 2019 je naplánováno „Setkání zemí 4.0 – Sasko-Polsko-Česko-Rumunsko“, které bude pořádáno organizací Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS). Formát akce zahrnuje krátké tématické přednášky a prostor pro Business-Speed-Dating.

Pomocí setkání B2B najít nové obchodní partnery

Veletrhy Intec a Z představují profesionální rámec pro navázání a péči o dlouhodobé obchodní vztahy. Také v roce 2019 zve organizace Enterprise Europe Network se svými saskými partnery vystavovatele a také návštěvníky k účasti na kooperační burze „CONTACT: Business Meetings“. Cílem této akce je zprostředkovat prvotní kontakt mezi podniky, které na mezinárodní úrovni hledají kvalifikované subdodavatele a partnery. Dalším cílem je setkání s poskytovateli nových technologií a inovativních řešení a nastartování budoucích společných projektů a kooperací.

 

 

 

Mohlo by se Vám líbit

O krok napřed – EMCO stroje s řídicím systémem SINUMERIK ONE

Digitálně nativní CNC řídicí systém SINUMERIK ONE s novými technologickými funkcemi a uživatelským rozhraním v novém designu se již úspěšně používá na soustruzích a frézkách […]

Cívka za cívkou pro vyšší efektivitu

Vysokozátěžové paletové regály pro Invesztál Cívky z nejrůznějších (barevných) kovových plechů představují základní materiál, ze kterého Invesztál vyrábí nejrůznější tvary a druhy střešních krytin a systémy […]

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení automatizačních produktů

Speciální služba přináší zákazníkům Panasonic Industry možnost získat produkt již vhodně předpřipravený pro jejich projekt či výrobu. Společnost Panasonic Industry nabízí nejen nejmodernější produkty pro […]