Obrábění

01. září 2015 00:21

Inovativní svěráky BISON

Inovativní přesné samostředicí svěráky s možností změny ustavení samostředicího modulu.

Jsme rádi, že Vám můžeme představit nový model přesného samostředicího svěráku vyráběného společností BISON CHUCKS S.A. Tento svěrák má unikátní řešení konstrukce – samostředicí modul s možností přesunutí v tělese svěráku – což jej zásadně odlišuje od konkurence.

Inzerce

Svěrák se skládá z ocelového tělesa, samostředicího modulu, blokovacího mechanismu a horních čelistí. Základem samostředicího modulu, který se pohybuje ve vedení svěráku, je pohyblivé těleso, ve kterém je osazen upínací šroub s levým a pravým závitem, který ovládá základní čelisti. Celý samostředicí modul je možné volně přesouvat nebo jej pomocí klínového mechanismu zablokovat. Blokovací mechanismus se skládá z vodicího klínu, blokovacího klínu a zajišťovacího šroubu. Zablokování pohyblivého tělesa se tak provádí utažením zajišťovacího šroubu.

Svěrák je určen pro upínání obrobků minimálně ve dvou, nejlépe však ve více svěrácích. Obrobek upneme do prvního svěráku se zablokovaným samostředicím modulem. Další svěrák bude mít nezablokovaný samostředicí modul, který se volně pohybuje ve vedení. Následně v něm upneme obrobek a díky samostředicímu mechnismu se celý modul nastaví podle osy obrobku. Poté samostředicí modul zablokujeme klínovým mechanismem, čímž je upínání dokončeno.


Tento způsob upínání nezpůsobuje deformaci obrobku!


Svěrák je možné vybavit čelistmi vyrobenými na přání zákazníka. Ke svěráku je tedy dostupná široká škála speciálních čelistí vyrobených přímo na míru daných technologií. Na horní části tělesa svěráku jsou otvory se závitem, které je možné použít k upnutí přípravků, jejichž pomocí může být ustaven obráběný kus.

Svěrák tohoto typu je vhodný zejména pro upínání předmětů složitých tvarů, rozměrných předmětů z tenkých profilů a pro upínání obrobků ze svařených plechů. Je tedy vhodný pro upínání strojírenských výrobků v oblastech energetiky, hornictví, stavby lodí a podobně.

Hlavní použití je pro portálové CNC obráběcí stroje, kde obrobky mají obvykle rozměry několika metrů.

Pokud se chcete blíže seznámit s tímo typem svěráku nebo i dalšími výrobky BISON, můžete si je osobně prohlédnout v sídle firmy ZJP, nebo na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, na který Vás srdečně zveme.

Těšíme se na Vás!

Ing. Martin Janků


ZJP, s. r. o.
Autorizovaný distributor BISON BIAL S.A.
Autorizovaný distributor Mimatic Gmbh
Obchodní partner BISON CHUCKS S.A.
Olomoucká 2232/8,
CZ – 789 01 Zábřeh
T: +420 583 412 057
zjp@zjp.cz
www.zjp.cz


 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]