Obrábění

11. září 2017 00:42

Ideální kombinace pro každého výrobce forem i ty, co řeší složitou strojní výrobu

Moderní nástrojárna znamená dnes především výrobu přesných forem, elektrod, střižných a lisovacích prvků. Složité tvary a houževnaté materiály při současném požadavku přesnosti a kvality povrchu vyžadují kvalitní strojní vybavení a často kombinaci různých technologií obrábění. Zpracovávané výrobky bývají drahé kusy s dlouhými výrobními časy. Průběžná kontrola a eliminace chyb jsou v takovém prostředí určitě podmínkou ekonomického provozu.

Přitom je výroba žádaného dílce komplexní proces, kde je třeba dodržovat dané podmínky a provázanost jednotlivých operací. Jakákoli chyba v jednom kroku už v následujících operacích nemusí jít opravit. Metrologie je obor zabývající se měřením, průmyslová metrologie v podání Renishaw je především přesné měření rozměrů dotekovými sondami. Výroba forem a nástrojů znamená měřit tvary ve 3D, ale také hned v přízemí zmíněné pyramidy pravidelně kontrolovat parametry pětiosých obráběcích center. Základním kamenem měření je zde velmi přesná doteková sonda vybavená citlivými tenzometry nebo jinými elektronickými snímači. Sondy řady „RENGAGE™“ nebo skenovací sondy „SPRINT™“ (její nová verze bude uvedena na MSV Brno 2017) garantují opakovatelnost sepnutí do 1 mikrometru i při měření 3D tvarů, což nelze dosáhnout s levnými kinematickými sondami, které běžně vidíme na tříosých obráběcích strojích.

Co je technologie tenzometrů RENGAGE™

Se zvyšujícími se nároky na přesnost výroby, zejména tvarových ploch, přichází nové nároky na snímací mechanismy dotekových sond. Požadavkem je zejména snížení velikosti PTV neboli odchylky přejezdu pozice (pre-travel variation – PTV) a přesné měření v jakémkoli směru. Sondy RENGAGE™, konstruované a patentované společností Renishaw, využívají technologie křemíkových tenzometrů s ultrakompaktní elektronikou a přesnou mechanickou konstrukcí, díky níž dosahují nejvyšší přesnosti na trhu a vyššího měřicího výkonu. Tenzometry jsou umístěny na pečlivě navržených žebrech, které tvoří část konstrukce sondy oddělené od kinematického mechanismu. Tenzometry jsou uspořádány tak, aby snímaly napětí ve všech osách, a jejich výstupy jsou elektronicky kombinovány pomocí patentovaného algoritmu.

Revoluční skenovací sonda SPRINT

Skenování umožňuje velmi rychlé a současně velmi přesné měření obrobku, a tím zdokonaluje celé řízení procesu obrábění. Díky systému SPRINT jste nyní schopni mimořádně rychlého a vysoce přesného skenování na CNC obráběcích strojích. Souvisle a s vysokou přesností zaznamenává 3D body na povrchu dílce, v reálném čase analyzuje tyto informace v řídicím systému CNC stroje a nabízí tak převratné možnosti pro automatizované řízení procesu.

SPRINT představuje novou generaci snímacích systémů pro obráběcí stroje. Přijďte se přesvědčit na MSV Brno, pavilon P, 060. Ať už skenovací, nebo měřicí doteková sonda je ovšem jenom prvek – velmi přesný snímač správně zapojený do řídicího systému stroje. Prakticky použitelný výsledek nám dá až software, který je k měření použit. Zákaznicky specifická měření, která vyžaduje právě výroba forem, lze programovat nástrojem na úrovni CAD/CAM, jako například „Renishaw Productivity Plus“. Ke zpracování většího objemu měřených dat je někdy nezbytné použít externí počítač. Nelze se spolehnout na to, že všechny CNC řídicí systémy, které počítají v reálném čase interpolaci, servosmyčky, kolizní ochranu a PLC, budou mít dostatek volné kapacity pro zpracování měřených dat (počet proměnných, instrukční soubor, rychlost procesoru, grafické rozhraní…).

Možnost mezioperačního měření je velkým přínosem softwaru Productivity+. Výsledkem integrace stávajícího programu obrábění a vytvořených měřicích cyklů je hotový NC program obsahující měření, kontrolu i vlastní obrábění. Pro přehlednost je možné rozčlenění na podprogramy. Inteligentní větvení běhu programu se děje na základě výsledku kontroly určených geometrických prvků. Tvorba programu na základě modelu součásti je rychlejší a nevyžaduje detailní znalost strojních funkcí a programovacího jazyka. Silnou stránkou softwaru Productivity+ je snadná práce s ním. Programátor nemusí mít vysoké metrologické znalosti, a přesto je schopný vytvořit velmi jednoduše efektivní a produktivní systém kontroly obrobku během procesu obrábění. Nicméně Productivity+ ocení i ten, kdo programuje klasicky bez modelu. Vestavěná logika pak umožňuje použití výsledných dat k automatickým úpravám nulových bodů, nástrojových korekcí, NC proměnných nebo řezných podmínek. To vše přímo za běhu programu.

Kombinace tenzometrické sondy Renishaw a softwaru Productivity+ je tak ideálním funkčním a ekonomickým řešením pro výrobce forem.

Pro více infomací kontaktujte Renishaw s. r. o. nebo navštivte web.

Tomáš Coufal, Renishaw s. r. o., www.renishaw.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

MCAE Systems představuje řadu cenově dostupných a vysoce výkonných 3D tiskáren kovů Xact Metal střední velikosti XM300G

Společnost MCAE Systems oznamuje, že její partner, společnost Xact Metal uvedla cenově dostupné, středně velké kovové 3D tiskárny XM300G na IMTS 2022 v Chicagu, Illinois […]

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]