Obrábění

21. listopadu 2016 00:30

HEIDENHAIN-METRO 1281 MW

Jak snadné je měření

Existuje celá řada nedestruktivních a bezdotykových principů měření. Tyto, většinou optické měřicí postupy, však nedosahují přesnosti dotykových měřidel s fotoelektrickým snímáním. Velkou výzvou je proto vývoj měřicího přístroje, který kombinuje vysokou přesnost s nedestruktivním měřením.

Inzerce

Společnost HEIDENHAIN vyřešila tuto úlohu novým dotykovým snímačem METRO 1281 MW. Po celé měřicí dráze 12 mm vykazuje mimořádně nízký průběh měřicí síly 0,01 N a 0,07 N. Tento nový dotykový snímač tak otevírá nová pole působnosti v oblasti dotykové, vysoce přesné metrologie. Nyní je tedy možné proměřovat nejmenší ozubená kolečka, nejrůznější druhy skel a čipů nebo zdravotnických produktů. Nežádoucí deformace obrobku způsobené měřidlem, které znehodnocují výsledek měření nebo dokonce mohou obrobek poškodit, jsou vyloučeny. Přístrojem METRO 1281 MW společnosti HEIDENHAIN lze snadno a přesně proměřovat dokonce i transparentní materiály, které optický postup vždy komplikují. Kromě snímání je dalším klíčovým prvkem přístroje METRO 1281 MW vysoce přesné vedení kuličky. Souhra vedení kuličky a vysoce přesného fotoelektrického snímání umožňují přesnou opakovatelnost, která je menší než 0,03 μm v celém rozsahu měření. Systémová přesnost dotykového snímače činí ± 0,2 μm. Snímač METRO 1281 MW se kromě nízké měřicí síly vyznačuje rovněž vysoce přesným dělením Zerodur s periodou signálu 0,2 μm. Zerodur má v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C koeficient tepelné roztažnosti přibližně 0 ppm/K. Díky tomu má teplota okolního prostředí na roztažnost měřítka prakticky nulový vliv. METRO 1281 MW tedy vždy měří skutečnou délku.

www.heidenhain.cz

Mohlo by se Vám líbit

Radikální změna: Nový software OnRobot uvolňuje 80% času stráveného instalací automatizace robotů

V dánském Odense, „hlavním městě robotů“, se sešli klíčoví hráči z robotického průmyslu ve střední a severní Evropě, aby jim společnost OnRobot představila svůj nový […]

Doprovodný program MSV 2022 se bude věnovat digitalizaci i energetice

Součástí Mezinárodní strojírenského veletrhu v Brně je každoročně i doprovodný program určený především pro odbornou veřejnost. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na řadu akcí, konferencí […]

Řešení horkých vtoků od společnosti Oerlikon HRSflow na K 2022: Pokročilá řešení horkých vtoků zvyšují flexibilitu a udržitelnost vstřikování

Na veletrhu K 2022, který se bude konat od 19. do 26. října v Düsseldorfu, se společnost Oerlikon HRSflow zaměří na rozsáhlou řadu horkých vtoků […]