Obrábění

21. listopadu 2016 00:30

HEIDENHAIN-METRO 1281 MW

Jak snadné je měření

Existuje celá řada nedestruktivních a bezdotykových principů měření. Tyto, většinou optické měřicí postupy, však nedosahují přesnosti dotykových měřidel s fotoelektrickým snímáním. Velkou výzvou je proto vývoj měřicího přístroje, který kombinuje vysokou přesnost s nedestruktivním měřením.

Společnost HEIDENHAIN vyřešila tuto úlohu novým dotykovým snímačem METRO 1281 MW. Po celé měřicí dráze 12 mm vykazuje mimořádně nízký průběh měřicí síly 0,01 N a 0,07 N. Tento nový dotykový snímač tak otevírá nová pole působnosti v oblasti dotykové, vysoce přesné metrologie. Nyní je tedy možné proměřovat nejmenší ozubená kolečka, nejrůznější druhy skel a čipů nebo zdravotnických produktů. Nežádoucí deformace obrobku způsobené měřidlem, které znehodnocují výsledek měření nebo dokonce mohou obrobek poškodit, jsou vyloučeny. Přístrojem METRO 1281 MW společnosti HEIDENHAIN lze snadno a přesně proměřovat dokonce i transparentní materiály, které optický postup vždy komplikují. Kromě snímání je dalším klíčovým prvkem přístroje METRO 1281 MW vysoce přesné vedení kuličky. Souhra vedení kuličky a vysoce přesného fotoelektrického snímání umožňují přesnou opakovatelnost, která je menší než 0,03 μm v celém rozsahu měření. Systémová přesnost dotykového snímače činí ± 0,2 μm. Snímač METRO 1281 MW se kromě nízké měřicí síly vyznačuje rovněž vysoce přesným dělením Zerodur s periodou signálu 0,2 μm. Zerodur má v rozsahu teplot 0 °C až 50 °C koeficient tepelné roztažnosti přibližně 0 ppm/K. Díky tomu má teplota okolního prostředí na roztažnost měřítka prakticky nulový vliv. METRO 1281 MW tedy vždy měří skutečnou délku.

www.heidenhain.cz

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]