Obrábění

01. září 2015 01:09

GrindTec 2016: Na obzoru výrazný růst

Výstavní plocha se opět zvětší, a sice výrazně na 42 000 m², což je o 5 000 m² více než při rekordním veletrhu v roce 2014. Tak rozsáhlou výstavní plochu preventivně naplánovala pořádající veletržní společnost AFAG Messen und Ausstellungen GmbH pro příští veletrh GrindTec 2016. Při současném počtu přihlášených 400 vystavovatelů – a to již devět měsíců před zahájením veletrhu – je to jistě zcela oprávněné opatření. Rekordní účast 520 podniků dosažená v roce 2014 tak bude nejpozději v březnu příštího roku překonána.

Veletrhu v Augsburgu se zúčastní všechny vedoucí podniky brousicí techniky

Žádné překvapení: Všechny špičkové podniky tohoto odvětví se již dávno přihlásily k účasti na příštím veletrhu GrindTec a částečně zároveň podstatně rozšířily své výstavní plochy. Rozhodující roli přitom jistě hrály vynikající výsledky, kterých tito vystavovatelé dosáhli v důsledku své účasti na veletrhu GrindTec 2014. 75 % všech vystavovatelů vyhodnotilo výsledky své účasti jako „velmi dobré a dobré“ nebo jako „dobré“, a dalších 17 % pak jako „uspokojivé“. Druhým důležitým argumentem je vynikající kvalita a odborná kompetence návštěvníků veletrhu GrindTec: V 88 % všech případů zastávají návštěvníci funkce, ve kterých rozhodují samostatně nebo společně s dalšími osobami, případně v postavení poradce. Z tohoto důvodu se na veletrhu GrindTec na rozdíl od jiných veletrhů uzavírá daleko více kontraktů. Při minulém veletrhu to bylo téměř 900 zakázek.

Tematický park „Brousicí technika 4.0“ mediální skupiny Konradin na veletrhu GrindTec

Industry 4.0 a Smart Factory mezitím pronikly i do sériové výroby. Ale má z digitalizace těchto postupů nějaký užitek i brousicí technika zaměřená spíše na dílenskou výrobu? Odpověď na tuto otázku dává tematický park „Brousicí technika 4.0“, který na veletrhu provozuje AFAG a FDPW společně s mediální skupinou Konradin.

Na atraktivním společném výstavním stánku v nově postavené hale 4 představují renomované vedoucí technologické společnosti svá digitalizační řešení pro dílenskou výrobu a v připojeném fóru informují návštěvníky formou odborných referátů o poměrech nákladů a výnosů, rozhraních, implementačních předpokladech, atd. K dosažení nejlepších možných výsledků se zde vzájemně propojují různé strategie řešení, což může vést k novým způsobům myšlení a k novým přístupům k řešení jednotlivých problémů. Návštěvník proto v tematickém parku nalezne v koncentrované formě vše, co zvyšuje jeho konkurenční schopnost a optimalizuje jeho výrobní postupy.

Hledá se: „Brusič nástrojů roku“ – oborová soutěž pořádaná v Augsburgu již pošesté

Společně s firmou Vollmer Werke GmbH hledá odborný časopis pro kovoobrábění (Fachmagazin für die Metallbearbeitung) „brusiče nástrojů roku 2016“. Požaduje se vysoká technická kompetence, velká řemeslná zručnost a odhad ekonomicky proveditelného. Soutěž má dvě části, první část je teoretická. Příslušné podklady budou k dispozici od září. Zájemci se však mohou již nyní předem zaregistrovat na webových stránkách www.fertigung.de v části „Werkzeugschleifer des Jahres“ (Brusič roku). Pět nejlepších soutěžících z teoretické části nastoupí 17. března 2016 na veletrhu der GrindTec k soutěži „každý proti každému a všichni proti hodinovým ručičkám“.

Veletržní haly jsou z velké části již pevně zamluvené

Vzhledem k senzačnímu stavu přihlášených vystavovatelů začalo plánování ploch v jednotlivých halách dříve než obvykle. Téměř kompletně obsazené jsou již haly 1, 3, 5 a 7, v halách 2 a 4 jsou ještě k dispozici větší souvislé výstavní plochy. Zainteresované firmy by se proto měly co nejdříve spojit s vedením projektu, zejména pak v případě, že mají požadavky na konkrétní místa. Příslušné podklady k účasti na veletrhu lze stáhnout z domovské stránky veletrhu GrindTec www.grindtec.de. Vedení projektu důrazně upozorňuje na to, že je nezbytně nutné uvést již v přihlášce příslušné údaje o plánovaných exponátech. Bez těchto informací není účast na veletrhu GrindTec 2016 možná.

www.grindtec.de

Mohlo by se Vám líbit

Výroba automobilů roste, bateriové vozy z ČR zaznamenávají výrazný úspěch i na zahraničních trzích

Meziroční nárůst výroby o 16,2 % a celkových 1 162 315 vyrobených automobilů, to jsou výsledky domácích výrobců osobních vozidel za prvních deset měsíců letošního […]

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]