Obrábění

13. listopadu 2018 00:13

Firma Mitutoyo Česko rozšiřuje nabídku svých akreditovaných služeb

Lídr ve světě přesné měřicí techniky a jeden z největší světových výrobců této techniky, firma Mitutoyo, přichází rok co rok na trh s řadou novinek ve svém oboru. Není jednoduché držet krok s rostoucími požadavky zákazníků na stabilitu, odolnost a hlavně dlouhodobou přesnost dodávané měřicí techniky.

Tuto dlouhodobost přesnosti je nutno, dle základních pravidel systému řízení jakosti, ověřovat. Obvyklou praxí je ověření přesnosti pomocí kalibrace, a to buď interně – vlastními systémy uživatele, nebo externě – v kalibračních laboratořích nebo prostřednictvím výjezdu odborného pracovníka z akreditované laboratoře k zákazníkovi. Jak má vypadat správný postup tzv. kalibrace měřidla, toto je častokrát velmi diskutovaná otázka, a to hlavně u složitější přístrojů. Zde jsou základní kritéria: musí obsahovat inspekci měřidla – zjištění základního stavu, nutný servis a případné jeho nastavení a seřízení. Po tomto procesu následuje závěrečné ověření dle schváleného kalibračního postupu a vydání protokolu. Pro velkou skupinu základních ručních měřidel jsou užívány obvyklé kalibrační postupy, které jsou shodné pro měřidla takřka od všech výrobců. Jakmile se však začne jednat o měřidla se speciálními funkcemi nebo vyšší přesností, kterou je nutno prokazovat na základě velmi dobré znalosti ovládání a používání daného měřidla, nastává problém. Některé kalibrační laboratoře nejsou vybaveny odpovídající etalonáží, případně nemají akreditovány odpovídající kalibrační postupy, a proto mnohdy jejich kalibrační protokol spíše zákazníka mate, než aby mu poskytl pravdivou informaci o stavu jeho měřidla. A přesto, daná laboratoř postupovala naprosto dle schválených postupů, takže jí v podstatě nelze vůbec nic vytknout a má právo fakturovat vynaloženou práci.

Firma Mitutoyo jde v tomto ohledu jiným směrem. Aktivně spolupracujeme s řadou kalibračních laboratoří, dodáváme jim potřebné náhradní díly a konzultujeme s nimi i jejich kalibrační postupy. Pro složitější a náročnější měřidla si firma Mitutoyo nechává akreditovat své vlastní kalibrační postupy sama a na základě těchto pak prokazuje svým zákazníkům deklarovanou přesnost.

Není tomu ani jinak v případě akreditované kalibrační laboratoře č. K2390 firmy Mitutoyo Česko s. r. o. V roce 2016 byla úspěšně provedena akreditace kalibračních postupů v oboru délka dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro třísouřadnicové měřicí stroje. V letošním roce došlo k rozšíření o další postupy, a to pro přístroje na měření drsnosti povrchu, pro přístroje pro měření profilu, pro profilprojektory a měřicí mikroskopy.

Tímto krokem se firma Mitutoyo Česko snaží maximálně vyhovět svým nejnáročnějším zákazníkům, aby byli schopni prokázat trvalou péči o svá měřicí zařízení a přístroje. Přidanou hodnotou pro každého zákazníka je, že technici firmy Mitutoyo důsledně provedou nejprve analýzu stavu každého měřidla, jeho následnou údržbu a servis, dále následuje nutné seřízení a nastavení korekčních parametrů tak, aby mohla proběhnout dle akreditovaného postupu závěrečná kalibrace – ověření přesnosti.

Trvalá péče o měřicí přístroje, jejich pravidelný servis a kalibrace je klíčem k úspěchu každé firmy v oblasti řízení kvality. Neoddělitelnou stránkou je však i správné používání měřicí techniky. Ta se stává mnohdy stále složitější a náročnější. Je proto nutno věnovat ze strany uživatelů měřicí techniky zvýšenou pozornost i pravidelnému školení obsluhy, a to zvláště nyní, v době zvýšené fluktuace zaměstnanců. Mnohdy samotná naměřená hodnota ještě nemusí znamenat správný výsledek. Je potřeba vždy posoudit v kontextu celého procesu měření jeho validitu a mnohdy zohlednit i podmínky, za kterých byla naměřena. Proto i na tomto poli firma Mitutoyo Česko nabízí řadu školení, která mají za cíl správně měřicí techniku Mitutoyo nejen používat, ale i správně interpretovat naměřené výsledky. Úspěšnost činnosti firmy Mitutoyo potvrzuje letošní výročí 50 let působení na evropském trhu a 15. výročí samostatné firmy Mitutoyo Česko s. r. o.


Mitutoyo Česko s. r. o.
Dubská 1626
415 01 Teplice
tel.: +420 417 514 011
info@mitutoyo.cz
www.mitutoyo.cz, www.mitutoyo.sk


Mohlo by se Vám líbit

Nový 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy

2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy 2FGP20 – Sada uchopovačů pro KLT boxy S potěšením oznamujeme, že společnost OnRobot představila novou sadu uchopovačů pro […]

Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže cestu k chytrému a efektivnímu průmyslu

Inovativní technologické novinky, téma energetické efektivity i digitální řešení pro průmysl budoucnosti. To vše nabídne již 63. Mezinárodní strojírenský veletrh, který se uskuteční od 4. […]

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]