Obrábění

29. září 2018 11:40

Filtrační věže ABSOLENT – Hledisko ekonomického přínosu

Odborné technické veřejnosti je dostatečně známá špičková kvalita systémů ABSOLENT pro odsávání a odlučování olejové mlhy i emulzních aerosolů. Švédská firma ABSOLENT A/B, která tyto systémy vyrábí, se pyšní tím, že je schopna nabízet řešení i tam, kde ostatní výrobci selhávají – tedy i pro extrémní vstupní koncentrace až 500 mg/m³ (i více) s tím, že vždy ručí za nejméně roční zcela bezúdržbový provoz (žádný servis, žádný spotřební materiál – i pro režim 7/24). Výstupní jakost filtrace je díky finálnímu HEPA filtru H13 mimořádná a především trvalá; toho je dosaženo filtrační kaskádou, složenou z mikrovláknových kazet, které mají díky funkci autodrenáže běžně i víceletou životnost.

Tyto vlastnosti mohou potvrdit všichni uživatelé filtračních jednotek ABSOLENT, kterých je v České republice i na Slovensku velké množství. Patří mezi ně zvučná jména českého strojírenství (BOSCH, ŠKODA, CONTINENTAL a podobně), ale i malé firmy – vedle primárního cíle perfektní filtrace nebezpečných látek v ovzduší pracovního prostředí může uvedený princip filtrace přinášet i nečekané vedlejší ekonomické efekty.

Jak již bylo stručně uvedeno výše, činnost jakéhokoliv produktu z dílny firmy ABSOLENT je primárně založena na schopnosti autodrenáže. Mnohaletým výzkumem bylo dosaženo optimálního složení mikrovláken pro každý filtrační stupeň tak, aby částice aerosolu mohly být na jednotlivých vláknech efektivně zachycovány, na kterých se následně slučují do stále větších objektů – kapek až do okamžiku, kdy díky nadlimitní velikosti a hmotnosti sklouznou do sběrné nádrže na spodku každé filtrační věže. Jinými slovy – výsledným procesem filtrace je kapalina stejného typu, z jakého je složen odsávaný aerosol, navíc perfektně profiltrovaná a zbavená nečistot. To může být vysoce zajímavé zejména v případě, že se jedná o medium, které představuje nemalý provozní náklad; typicky chladicí řezný olej. Celý postup je dobře popsán na stránkách tuzemského zástupce firmy ABSOLENT, kterým je WEMAC spol. s r. o. (www.wemac.cz), kde je také k dispozici reálný záznam tohoto procesu pomocí mikrokamery.

Pojďme se na tento zajímavý vedlejší efekt podívat blíže na konkrétním příkladu, který vychází z běžných provozních podmínek. Předpokládejme následující vstupní parametry procesu:

Běžný obráběcí stroj (vertikální obráběcí centrum, soustruh chlazený emulzí) produkuje koncentrace aerosolů okolo 10 – 12 mg/m³. To jsou koncentrace, které zvládne mnoho filtračních principů a systémů s dostatečnou účinností. Existují ovšem technologie, u kterých se koncentrace pohybuje v jiných řádech; typickým příkladem jsou dlouhotočné automaty, vícevřetenové soustruhy, stroje s extrémními tlaky chladicích kapalin apod. obvykle chlazené olejem. Uvažovaná koncentrace pro tyto procesy není nijak výjimečná a zcela běžně bývá i mnohem vyšší. Podobné typy vzdušnin už umí zpracovat pouze několik světových výrobců a firma ABSOLENT je jedním z nich. Průtok 4000 m³/hod odpovídá např. třem středně velkým obráběcím centrům o vnitřním odsávaném prostoru cca 5 m³, nebo asi osmi dlouhotočným automatům typu STAR, CITIZEN, MANURHIN běžné velikosti.

Dále si stanovme počet pracovních hodin ročně (čísla slouží pouze pro teoretický výpočet):

Ano, čtete dobře – za jediný rok se do ovzduší rozptýlí čtyři tuny oleje! Ten ulpívá na stěnách, proniká do elektroniky strojů a samozřejmě si jej pracovníci hromadí v plicích. Je nutno podotknout, že pro částice aerosolu o běžné velikosti okolo jednoho mikrometru neexistuje u člověka přirozená ochrana; tyto částice pronikají do krve i pokožkou a všemi sliznicemi.

Při použití filtrační technologie ABSOLENT, která na výstupu disponuje robustním HEPA filtrem velmi vysoké třídy H13 (tím je zjednodušeně řečeno, že částice o velikosti 0,3 mikrometru a větší jsou zachytávány s účinností 99,95 %) lze tyto čtyři tuny oleje ročně ušetřit, zatímco do ovzduší unikne (žádný filtrační systém nepracuje úplně na 100 %) pouze 3,27 gramu oleje za jeden rok – a to je obsah malé kávové lžičky.

Vedle zcela primárního efektu při ochraně pracovníků i majetku je tak jasně patrný i popisovaný ekonomický efekt – výrazná úspora provozních nákladů, protože zachycený olej je čistý a lze jej bez dalších úprav opět volně použít.

David Kratochvíl

WEMAC spol. s r. o.
Bezinková 174/8
182 00 Praha 8 – Březiněves
T: 281 86 4546
wemac@wemac.cz
www.wemac.cz

Mohlo by se Vám líbit

Nové kloubové ložisko pro potravinářství

Nová, bezplatná vzorkovnice igubal Food Contact – včetně magnetu a nového dvojitého kloubového ložiska V potravinářském průmyslu musí součásti strojů splňovat velmi vysoké hygienické požadavky, […]

Novinky v Siemens Industrial Edge: nová cloudová služba, více zařízení a integrace low-code

Ekosystém Siemens Industrial Edge byl rozšířen o nový hardware asoftware Portál Industrial Edge Management nově v nabídce jako cloudová služba Low-code pro Industrial Edge: jednodušší programování […]

Projektory Panasonic poskytují pohlcující zážitek z motokár

Motokáry Chaos Karts v Manchesteru využívají LCD projektory Panasonic řady PT-MZ20 se svítivostí 20 000 lm, které hráčům umožňují vychutnat si živé hraní videoher V zábavním […]