Obrábění

15. února 2020 15:38

EMO 2019: Pro každý materiál optimální nástroj – s novými vysokoposuvovými frézami rozšiřuje LMT Tools své spektrum použití

Se svou rozsáhlou nabídkou nástrojů nabízí LMT Tools každému zákazníkovi perfektní řešení jeho potřeb, zejména v případě nároků na vysoce komplexní obrábění. Společnost LMT Tools – specialista na precizní nástroje, nyní rozšířil své portfolio vysokoposuvových fréz o kompletně novou generaci tvrdokovových stopkových fréz, které tak doplnily úspěšnou řadu fréz s výměnitelnými břitovými destičkami. Důraz při vývoji aktuálních typů fréz byl kladen na důsledné maximalizování výkonu obrábění a rozšíření možností nasazení obráběcích nástrojů.

 

Vysokoposuvové frézování umožňuje vyšší odběr třísky v daném čase, a tím pádem snížení celkových výrobních nákladů. Velký profit přináší tento typ obrábění při intenzivním odběru třísky, zejména při hrubování, obzvláště při takových operacích, jako je opracování zápustek a výroba forem. Nabídka vysokoposuvových fréz od LMT Tools zahrnuje tvrdokovové frézy a frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami v rozsahu průměrů 1–160 mm a pokrývá tak všechny způsoby opracování v těchto daných rozměrech. S novými přírůstky tak došlo k dalšímu rozšíření spektra obráběcího výkonu a nabídka nástrojů pro vysokoposuvové frézování se tak stala jednou z nejširších na trhu. A to při souběžném nárůstu efektivity a hospodárnosti obrábění.

Na nový standard a nová měřítka doslova posouvají nové VHM‑vysokoposuvové frézy obrábění oceli a litiny (CarbFeed Steel), nerezových ocelí a těžce obrobitelných slitin (CarbFeed Inox) stejně tak jako vytvrzovaných materiálů (CarbFeed Hard), a to v takových veličinách, jako je životnost nástroje a jeho produktivita. Nejlepších výsledků, které leží výrazně nad běžným průměrem, dosáhly nástroje v testu obrábění kapsovitých útvarů. Tyto špičkové výkony byly dosaženy díky optimálnímu přizpůsobení makro a mikrogeometrie a správnému výběru nástroje.

Vyšší posuv, kratší časy obrábění. A to díky řezné geometrii, kvalitnímu materiálu, povlakované vrstvě a tvaru řezné hrany, které byly pro nové nástroje speciálně vyvinuty a navzájem optimálně sladěny. Charakteristická je řezná geometrie nástroje, kdy je díky pozitivnímu úhlu řezné hrany odběr třísky podstatně jemnější než u předchozích fréz. To šetří vřeteno stroje a zvyšuje životnost nástroje. Také počet řezných hran se zvýšil, což má vliv na rychlost posuvu: díky čtyřem (ISO M, ISO P) a dle průměru i šesti a případně i osmi řezným hranám (ISO H) se prodloužila, za stejný čas obrábění, řezná dráha nástroje o zhruba 50 %, a to navíc při současném nárůstu životnosti nástroje.

Garantován je nejvyšší objem úběru třísky v čase. A to díky modulárnímu frézovacímu systému MultiEdge 2Feed mini, který najde uplatnění zejména při hrubování malých a středních dílů. A to při obrábění ocelí (ISO‑P), korozivzdorných ocelí (ISO‑M), litiny (ISO‑K), tvrzených ocelí a odlitků (ISO‑H) a opracování kalených ocelí a superslitin (ISO‑S). Pozitivní nastavení řezného úhlu vyměnitelných břitových destiček (VBD) vede k hladkému řezu, a redukuje tak sílu potřebnou k úběru třísky. Nejvyšší objem úběru třísky je zaručen zejména na moderních obráběcích centrech, která mají často slabý výkon.

Dlouhá životnost a klesající náklady. Vynikající kombinace tvrdokovu a povlakované vrstvy zaručuje vysokou procesní jistotu obrábění a dlouhou životnost. Jednotná velikost vyměnitelných břitových destiček (bez ohledu na průměr nosné frézy) snižuje náklady na pořízení a skladové náklady. Nový řezný materiál nachází upatnění u osvědčených VBD‑geometrií: u VBD s negativním úhlem čela břitu (ER‑Geometrie) se vyznačuje obzvláště stabilní řeznou hranou a u VBD destiček s řezným obloukem (SR‑Geometrie) se vyznačuje hladkým řezem. Rychlejší řezný proces, vyšší procesní jistota, maximální hospodárnost: s novými nástroji píše LMT Tools novou kapitolu v oblasti vysokoposuvového frézování a posouvá dál svůj inovační náskok.


www.lmt‑fette.cz

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]