Obrábění

04. května 2015 00:29

Efektivní boj s úkapy

Společnost Brady nabízí nový průvodce pro efektivní boj s úkapy

Úkapy na pracovištích zpomalují výrobu a způsobují nehody. Mnoha uklouznutím a pádům, jež jsou častou příčinou pracovních úrazů, lze předejít efektivním programem boje s úkapy. Sorbenty s polypropylenovými mikrovlákny vytvořenými metodou melt-blown, na rozdíl od granulovaných sorbentů, umožňují čisté, efektivní a rychlé odstranění úkapů. Lze je použít na již vzniklé úkapy i jako prevenci na exponovaných místech a výrazně omezují důsledky úkapů na pracovištích. Společnost Brady vydala nový katalog prostředků pro boj s úkapy, obsahující jak nové řady produktů, tak uživatelský průvodce pro boj s úkapy v praxi.

Levnější a efektivnější

Celkem 75 % průmyslových podniků používá pro odstraňování úkapů granulované sorbenty. Když vezmete v úvahu cenu pracovní síly a náklady na zacházení s odpady, ukazuje se, že sorbenty SPC od firmy Brady, které obsahují polypropylenová mikrovlákna vyrobená metodou melt-blown, jsou efektivnější a cenově výhodnější. Tyto materiály dokážou absorbovat až 25násobek vlastní hmotnosti, což znamená, že je třeba mít skladem menší množství sorbentu a po odstranění úkapu je třeba zpracovat výrazně menší množství odpadu, než je tomu u granulátů. Materiály SPC od firmy Brady navíc absorbují úkapy v pouhých několika sekundách. Používají se např. ve formě utěrek, to znamená, že odstranění úkapu je snazší a vyžaduje mnohem méně práce než u granulátů. Na rozdíl od granulátů neobsahuje materiál SPC žádné malé částice, které by mohly poškodit strojní vybavení pracoviště.

Pro různé kapaliny

Produkty SPC od firmy Brady se dodávají ve třech kategoriích. „Pro chladiva, rozpouštědla, pohonné hmoty, rostlinné oleje, petrolej a kapaliny na vodné bázi je nejvhodnější sorbent Universal,“ říká Dominique Roosen, EMEA Product Manager společnosti Brady. „Nabízíme také sorbenty pro oleje, které jsou určené pro rychlé odstranění úkapů hydraulických a motorovýcholejů, potravinářských olejů, brzdové kapaliny nebo terpentýnu. Neabsorbují vodu, což je výhodné při použití ve venkovním prostředí nebo v námořní dopravě. Sorbenty chemikálií jsou používány pro agresivní chemické látky, např. kyselinu citrónovou, hydroxid sodný apod. Užití na pracovišti ulehčuje to, že se jednotlivé produkty odlišují barvami.“

Pro různé druhy úkapů

Speciální předností polypropylenových mikrovláken vyrobených metodou melt-blown je to, že se mohou dodávat v libovolném tvaru. „To nám umožňuje vybrat to nejlepší řešení pro různé úlohy v průmyslu a výrazně ulehčuje preventivní použití proti úkapům. Utěrky jsou nejlepší pro stírání úkapů nebo umístění pod místo, kde úkapy hrozí, polštářky a tampony SOC mohou být položeny kolem zařízení jako bariéra proti rozlití kapaliny. Rohožky a koberečky se používají v místech s těžším provozem. Brady také nabízí speciální prostředky pro odstranění úkapů na vodní hladině.“

Pro různé objemy úkapů

Podle objemu úkapů nebo očekávaných úniků nabízí Brady jednovrstvé nebo několikavrstvé produkty z polypropylenových mikrovláken vyrobených metodou melt-blown. „Lze také efektivně vytvořit pomůcky pro odstranění intenzivních úniků na relativně malé ploše i malých úkapů na velké ploše při udržení nízkých nákladů a rychlé návratnosti investic. Produkty SPC jsou používány pro boj s úkapy během celé bohaté historie firmy Brady, která trvá už sto let. Uplatnily se mj. i při odstraňování následků havárie na ropné plošině Deepwater Horizon,“ podotýká Roosen.

Uživatelský průvodce Brady

Přílohou nového katalogu Sorbents & Spill Control, který obsahuje nejnovější řady produktů pro odstraňování úkapů, je také praktický průvodce pro uživatele, který přehledně uvádí nejlepší metody, jak se vypořádat s různými druhy úkapů a úniků. Zdůrazňuje výhody polypropylenových mikrovláken vyrobených metodou melt-blown ve srovnání s granulovanými sorbenty. Chcete-li katalog získat nebo máte-li jakékoliv dotazy, obraťte se na společnost Brady prostřednictvím emailové adresy emea_request@bradycorp.com.

www.bradycorp.com

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]