Obrábění

04. prosince 2018 08:15

DTS Praha: Odstranění nákladů na opravu stroje způsobených chybami v programu

CIMCO Machine Simulation pomáhá eliminovat chyby v programu a tím zabraňuje  nákladným opravám strojů.  Poskytuje tak cenově a uživatelsky přívětivé řešení pro CNC simulaci stroje.

Simulace stroje umožňuje převést NC kód do prostředí 3D modelu CNC stroje, kde je následně simulován přesný pohyb součástí, jako jsou hlavy, otočné stoly, vřetena, zásobníky nástrojů, upínače nástrojů, polotovary, obrobky. Automaticky jsou zjišťovány chyby při překročení dráhy nástrojů, kde dochází ke kolizím. Bezchybný kód je poté možno odeslat přímo do stroje.

Výhody řešení

  • Odstranění nákladných programových chyb
  • Zvyšuje bezpečnost obrábění
  • Snižuje prostoje
  • Rychleji zjišťuje způsobené chyby
  • Optimalizace dráhy nástroje
  • Rychlejší přesun pracovních postupů mezi dostupnými stroji
  • Simulace na počítači
  • Využívá výkonné funkce softwaru CIMCO Edit
  • Dostupné a uživatelsky přívětivé

Celková kontrola simulace

Pomocí ovládacích prvků analyzuje simulaci ovládacích prvků dynamického 3D, které je možné přehrát jako video. Lze nastavit rychlost v obou směrech a možnosti pro přechod na další nebo předchozí nástroj a přejít nebo přesunout obrábění. Přiblížením a otočením se můžete podívat na detail toho, co se ve stroji děje.

Ověření a důkladná kontrola

Ve vedlejším panelu se zobrazí NC kód a simulace. Části kódu jsou se simulací barevně synchronizovány. Chyby jsou tím pádem jasně viditelné.

Analýza a ladění

Podrobně je zobrazen přehled všech chyb v automaticky vygenerované zprávě o simulaci. Můžete přejít do části kódu, který způsobuje chybu a kritické místo přímo změnit. Poté se zpráva o simulaci aktualizuje a ověří se, zda byl problém vyřešen.

 

Definice stroje

Stroj může být definován ve stromě stroje, kde je možné přidat a nakonfigurovat komponenty jako je hlava, stůl a obrobek. Momentálně je k dispozici podpora pro 3, 4, a 5osé frézy.

Plně integrován s Editorem CIMCO

CIMCO Machine Simulation je vyvinuta jako plně integrovaný doplněk pro CIMCO Edit. Pracuje jako přirozený add-in ke stávajícímu Backplot a Solid Simulation. Integrace také zajištuje, že máte přímý přístup ke všem výkonným funkcím ve verzi CIMCO Edit, která kombinuje vysoce efektivní řešení pro opakování simulace a opravy problémů v kódu.

CIMCO dále poskytuje širokou paletu další aplikací například pro Řízení a monitoring výroby.

Na software CIMCO DNC-Max navazuje databázové rozhraní, které zajišťuje správu nad všemi soubory vážící se k určitému projektu. Tím je zajištěna kontrola nad veškerým obsahem programátorského know-how i díky tomu, že je zde možnost přiřadit práva jednotlivým uživatelům pracujících s daným obsahem.

Na toto řešení je možno navázat dalším programem, kterým je MDC-Max. Ten je určen primárně k monitoringu výroby, kde pomocí dat ze stroje dokážeme v reálném čase zobrazit vytíženost jednotlivých strojů a následně také generovat grafy a tabulky k porovnání efektivity v různých obdobích, směnách či při různých obsluhách.

Společnost DTS Praha a.s. je schopna takové řešení poskytnout. Nabízí konzultaci a následný návrh pro komplexní i dílčí části tohoto systému. Je na Vás, zda budete požadovat pouze datovou komunikaci pro přenos programů nebo také monitoring.

www.dtspraha.cz

Mohlo by se Vám líbit

Obrábění a tváření na MSV a IMT 2022

Obrábění a tváření je tradičně stěžejním oborem Mezinárodního strojírenského veletrhu. Letos bude navíc zvýrazněn prostřednictvím mezinárodního veletrhu IMT, který je organizován v úzké spolupráci se […]

Siemens na MSV představí řešení pro flexibilní, odolnou a energeticky úspornou výrobu

Rostoucí ceny energií, nejistota jejich dostupnosti, měnící se potřeby a požadavky zákazníků a nutnost udržet výrobu v chodu za všech okolností. České průmyslové firmy si […]

Digitální továrna 2.0 obsadí na strojírenském veletrhu rekordní plochu

Řešení zaměřená na digitalizaci průmyslu představí firmy ve speciální expozici Digitální továrna 2.0, která bude součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Od 4. do 7. […]