Obrábění

01. září 2015 00:41

Den otevřených dveří GF Machining Solutions s.r.o.

Od roku 2008 se pravidelně, na jaře a podzim, opakují Technologické dny ve společnosti GF Machining Solutions, zaměřené na konkrétní technologické oblasti, například EDM, výkonové či rychlostní frézování atd.

Inzerce

Letošní akce s podnázvem „Automatizace výroby s využitím produktů System 3R“, se konala dne 6. 5. 2015 v atraktivních prostorách společnosti v Podolí, nedaleko Brna. Akce se zúčastnily desítky návštěvníků z třiceti společností ČR a Slovenska.

Úvodního slova se ujal ředitel společnosti pan Karel Kopp, který globálně představil značky a produkty společnosti GF. Seznámení s novinkami v oblasti moderních strojů pro oblast EDM i frézování se ujal pan Willi Glatter.

Jak napovídal název akce, tématem bylo maximální zproduktivění výrobních provozů formou nasazení efektivních, paletizačních automatizačních či robotických systémů. Došlo i na důležitou otázku zkrácení doby návratnosti investic do technologických celků a zařízení s maximalizací využití časového fondu v oblasti třískového a elektroerozivního obrábění. Tato nosná témata pořádáné akce odprezentoval pan Pavel Hájek. Po celou dobu probíhaly aktivní prezentace moderních, vysoce produktivních obráběcích strojů a trendů v oblasti frézování a elektroerozivního obrábění.

Klíčovou prezentací fyzického obrábění bylo představení pracovní buňky, kdy byl stroj FORM 200 (EDM hloubička) provozován v automatickém cyklu manipulátorem Transformer 1250, tímto byly do stroje zakládány nejen polotovary obrobků, ale také elektrody zásobníků. Výrobní buňka dále komunikovala s 3D měřícím strojem.

Z dalších strojů, na kterých prezentace probíhaly, můžeme uvést například drátovou řezačku, CUT 300Sp či frézovací centrum HPM 800U s unikátní ochranou vřetene – tzv. antikolizním systémem.

Zájem o prezentaci byl značný, což dokazovaly skupinky diskutujících návštěvníků s mnoha zástupci pořádající společnosti, kteří se všem snažili odpovědět na odborné dotazy.

Více informací o produktech skupiny GF najdete na webových stránkách www.gfms.com/cz.

redakce Infocube s.r.o.

Mohlo by se Vám líbit

Zvyšte svou všestrannost a snižujte náklady se systémem rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček Seco X-Head

Seco představuje nový modulární systém rychlovyměnitelných frézovacích hlaviček XHead, jenž vyniká všestranností a vysokou užitnou hodnotou. Pomocí tohoto systému lze snadno střídat různé geometrie a […]

Pily a přesné nástroje na MSV 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh začíná již v úterý 4. října 2022 a dnes vám přinášíme novinky z oborů pily a nástroje. Inzerce „Pilaře“ najdete v pavilonu […]

Trelleborg vydává bílou knihu o kombinovaných silikonových zařízeních určených pro řízené uvolňování léčiv do organismu

Společnost Trelleborg Healthcare & Medical vydává novou technickou bílou knihu, která informuje o různých výrobních postupech kombinujících silikon s pokročilými aktivními farmaceutickými přísadami (API), o […]