Obrábění

12. června 2024 21:17

Briklis na konferenci leteckého a obranného průmyslu

Dne 5. června 2024 proběhl již 5. ročník konference na téma „Očekávaný vývoj leteckého a obranného průmyslu v ČR a ve světě,“ které jsme se zúčastnili. Tato konference byla příležitostí k výměně zkušeností a poznatků mezi odborníky a byli jsme rádi, že jsme mohli být její součástí.

Inzerce

Prezentace Briklis

Naše prezentace se zaměřila všeobecně na briketování, jeho přínosy a představení naší firmy. Briketování je proces, při kterém se kovové třísky stlačují do kompaktních briket, což přináší řadu výhod. Především jde o efektivní způsob, jak snížit objem odpadu, usnadnit jeho manipulaci a zároveň získat hodnotný druhotný surovinový zdroj a zároveň výrazně zhodnotit tento druhotný surovinový zdroj.

Společnost Briklis se již dlouhá léta specializuje na výrobu briketovacích lisů, které jsou přizpůsobeny různým potřebám průmyslových odvětví. Na konferenci jsme představili naše hlavní produkty a inovace.

Koncept malého briketovacího lisu pod CNC obráběcí stroje

Jedním z našich inovativních řešení je malý briketovací lis, který lze umístit přímo pod CNC obráběcí stroj. Tento kompaktní lis je ideální jako zakončení robotizovaných pracovišť, kde vzniká nepřetržitě odpad, který je nutné nepřetržitě a manuálně odvážet. Umožňuje tedy efektivní zpracování odpadu přímo na místě, čímž šetří prostor i náklady na manipulaci a přepravu, umožní vrácení obráběcích kapalin zpět do výroby, zlepší čistotu prostředí.

Velký lis pro větší produkci špon a svážení špon

Pro větší výrobní provozy a podniky, které generují větší množství špon, nabízíme velké briketovací lisy. Tyto lisy jsou schopné zpracovat větší objem materiálu a jsou ideální pro centralizované svážení špon z několika výrobních linek. Díky tomuto zařízení je možné efektivně spravovat produkci odpadu a minimalizovat logistické náklady.

Trend zlehčování materiálů

V současném leteckém a obranném průmyslu je trendem snižování hmotnosti, zlehčování materiálů, což zahrnuje například i využití hliníku a kompozitních materiálů. Zvýšená produkce výrobků z těchto odvětví vede také k vyšší produkci odpadního materiálu, což činí briketování ještě důležitějším procesem.

Zúčastnění na této konferenci nám umožnilo představit naše inovace a řešení, která přispívají k efektivnímu a udržitelnému zpracování odpadu. Jsme rádi, že můžeme přispívat k ekologicky odpovědnému podnikání a těšíme se na další výzvy a příležitosti v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Kontakt:
Ing. Libor Kejř
 +420 724 936 701
libor.kejr@briklis.cz

www.briklis.cz

 

Mohlo by se Vám líbit

CastForge upevňuje své postavení na trhu

Silný růst a velký mezinárodní význam / Třetí ročník veletrhu odlitků a výkovků je naprostým úspěchem Od 4. do 6. června 2024 se na stuttgartském […]

Grumant: Nástroje z práškové oceli

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem […]

Veletrh EuroBLECH 2024 uvádí nové způsoby zapojení do produktivity

Tisíce expozic a čtyři dny intenzivního sourcingu produktů, navazování kontaktů a výuky: Obor zpracování plechu se připravuje na laťku nastavující akci: veletrh EuroBLECH 2024 předvádí […]