Nástrojárna

15. prosince 2022 09:57

Využití služby renovace nástrojů Seco stouplo o více než 30 % a roste i nadále

Monolitní frézy a vrtáky představují jednu z nejrychleji rostoucích oblastí v portfoliu společnosti Seco Tools. Také služba jejich renovování zaznamenala v roce 2022 nárůst o více než 30 %.

Kromě významných úspor nákladů pro zákazníky získává nástroj renovovaný v Seco 85 % až 95 % své původní výkonnosti v porovnání s nástroji, které jsou pouze přebroušeny nebo přeostřeny. Výkon renovovaného nástroje vyhovuje dnešním pokročilým strategiím obrábění bez nutnosti znovu nastavovat parametry nebo obětovat výkon. Například při dynamickém frézování, kdy je do řezu zapojena pouze malá část průměru nástroje. Výrobci se tak také snaží zvyšovat svou udržitelnost a pomáhají snižovat jak emise na dílec, tak i emise způsobované výrobou nových monolitních nástrojů z přírodních surovin.

Inzerce

Renovování versus přebrušování
Proces přebroušení pouze znovu naostří břity nástroje. Proces renovování Seco však navrací monolitní nástroje do stavu, který se z hlediska vlastností a výkonu blíží jejich původnímu. Takovou úroveň kvality společnost Seco plně zaručuje – a výrobní podniky tuto záruku vyžadují, zejména ve věci stability procesů v automatizovaných a bezobslužných provozech.

Výhody procesu Seco
Při renovování nástrojů se zde používá úplně stejný postup, jako při výrobě nástroje nového. To zahrnuje všechny příslušné kroky broušení – na stejném typu stroje a se stejnými programy i typy kotoučů, ale také opětovnou aplikaci povlaků, které byly naneseny při výrobě nového nástroje. Společnost Seco identifikuje každý nástroj a zvolí program jeho renovace tak, aby odpovídal všem originálním specifikacím a zajistil veškeré potřebné mikro- i makro-geometrické vlastnosti.

Navíc lze renovaci Seco provést na stejném nástroji obvykle dvakrát nebo třikrát – čímž se výrazně prodlouží jeho životní cyklus. Podle Ruuda Zanderse, globálního vedoucího pro renovace ve společnosti Seco Tools, představuje každý z těchto obnovovacích cyklů náklady na úrovni poloviny až jedné třetiny ceny nástroje nového. „Úspory,“ říká Ruud Zanders, „lze jednoduše vyjádřit rovnicí 1+3=2 (cena jednoho nového nástroje plus tři jeho renovace se rovná ceně dvou nových nástrojů).“

Renovace přispívají k cirkulární ekonomice
Program renovace společnosti Seco Tools přispívá ke třem základním principům cirkulární ekonomiky (eliminace odpadů a znečištění, oběh produktů a materiálů a regenerace přírody) a pomáhá výrobním podnikům maximalizovat životní cyklus monolitních nástrojů, udržuje produkty déle v provozu a snižuje dopady na životní prostředí. Nástroje lze díky renovaci několikrát opětovně použít a teprve potom recyklovat.

Další informace o službě renovací nástrojů Seco naleznete na adrese www.secotools.com.

Seco Tool Reconditioning Box

 


Společnost Seco Tools sídlí ve městě Fagersta ve Švédsku a působí ve více než 75 zemích světa. Je předním globálním poskytovatelem řešení pro obrábění kovů – vyvíjí, vyrábí a dodává frézy s břitovými destičkami, monolitní frézy, nástroje pro soustružení, obrábění otvorů, závitování i různé nástrojové systémy. Seco Tools je již více než 80 let společenstvím nadšených lidí ve světě techniky – snaží se jít stále kupředu a zajišťovat vysoce přesné obrábění s vysokou kvalitou výsledných výrobků. Další informace o inovativních produktech, odborných službách, znalostech a zkušenostech společnosti Seco Tools, které přinášejí úspěch výrobním provozům ve všech průmyslových odvětvích, naleznete na adrese www.secotools.com.

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]