Nástrojárna

06. června 2017 01:06

Svět značení a popisu se nečekaně posunul

Potřebujete označit či graficky doplnit polotovary, hotové výrobky anebo nářadí svých zaměstnanců? Již několik let zná svět rychlé, trvalé a nedestruktivní značení lasery, nyní však popisovací lasery našly nový směr.

Nové technologie Relicut prošly testy, dosáhly cenové úrovně srovnatelné s dosud běžným 2D značením a v nejbližších 5 letech zaplaví průmyslovou výrobu po celém světě. Značení a popisy na laseru šokovaly svou rychlostí, přesností a stabilitou. Co jim však chybělo? Variabilita pro větší množství materiálů, omezená schopnost hlubinného značení, téměř nulová schopnost řezání a závislost na vzdálenosti značeného místa.

Inzerce

Uplatnění v provozu

Značit sklo pod úrovní povrchu? Nyní dokáží udělat značení, které nikdo nezbrousí – uvnitř materiálu. Na jednom stroji značte kovy, korek, textil, sklo, zrcadlo, keramiku, měkké i tvrdé plasty. Značte členité plochy – kónické tvary, schodovité produkty bez komplikací s rotační osou. Popis skleniček s elegancí a jemností bez ohledu na tvar. Zajímá vás řezání a značení textilu přímo z návinu a běžný CO2 laser nestačí? 3D laser stačit bude. Barevné značení nerezu s jistotou výsledku a barevné stability. Záleží vám na přesném ořezu či značení? I nová generace laserů může být osazena speciální kamerou pro čtení motivů a ořezových značek. Začlenění do výrobní linky, jednoduchost ovládání, kompatibilita s běžně používanými softwary je nutností dnešní doby.

Co odpověděl technik na otázku „K čemu je vhodný UV laser?“

„UV světlo má velmi krátkou vlnovou délku 355 nm, a proto je vhodné pro značení širokého spektra tvrdých materiálů – kovů, skla. keramiky a tvrdých plastických hmot. Dosahuje dokonce výrazně vyšší jemnosti značení než laser vláknový, a to díky značicímu bodu o průměru 0,008 mm. Nenechte se tedy mýlit zdánlivě nízkým výkonem UV zdrojů – i ty nejslabší jsou vhodné pro značení tvrdé oceli či skla.“

V čem spočívají výhody 3D laseru?

„V minulých letech byly naše lasery určeny pro značení plošných předmětů v reklamním a zpracovatelském průmyslu. S využitím rotační osy bylo možné značit pravidelné rotační objekty. 3D značkovací galvanometrická hlava vše rapidně mění.“

Jak to funguje?

„Běžný galvanometr obsahuje dvojici zrcadel, které svým pohybem řídí směr a rychlost zaostřeného laserového paprsku na rovné ploše. Ve 3D značkovací hlavě je tato dvojice doplněna ještě posuvnou čočkou, která dokáže v určitém rozsahu měnit ostřicí vzdálenost celé soustavy a tedy i optimální vzdálenost objektu od hlavice stroje. Díky tomu je možné značit i trojrozměrné objekty. Vše je doplněno intuitivním softwarem pro snadné nastavení.“

Je ještě jiná znatelná změna, kterou 3D laser přináší?

„3D hlava umožňuje průběžnou změnu ostřicí vzdálenosti, a proto i snadnou konstrukci strojů s pracovní plochou až 2 400 × 2 400 mm.“

„Další výhodou 3D značicí hlavy je možnost barevného značení v nerezových materiálech, které bylo dosud pomalé a velmi nákladné. Jednotlivé barvy vznikají řízeným kalením a popouštěním materiálu, proto není k dispozici celé barevné spektrum. Značení je však mimořádně odolné a rychlost práce není použitím barev prakticky nijak omezena.“

„Poslední oblastí je hloubkové značení do všech druhů materiálů, které se využívá nejčastěji při tvorbě raznic či při značení výrobků které jsou následně povrchově upraveny a značení musí zůstat čitelné.“

Potřebujete být o krok napřed?

UV, 2D a 3D značicí lasery posunuly hranice. Plošné, členité, oblé, plastové, kovové, textilní… Popsat sklo až pod svrchní vrstvou? Udělat barevné popisy na nerezu? Bez zaváhání označit kulovou či kónickou plochu? Malé – kompaktní – přenosné – samostatné – jaké pracoviště potřebujete?

To musíte vidět! https://cnc.inshop.cz/

Ing. Smrčinová, manažerka 4ISP s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

Měření tloušťky plechu

V automobilovém průmyslu se při lisování plechů používá stříhání a tvarování do forem pomocí lisovacího nástroje. Kovové raznice se používají k vytvoření vysoce přesných kovových […]

Ultrarychlé váhové terminály IND 360 pro automatizaci systémů vážení a plnění nádrží

Rychlé, automatizované aplikace usnadňují vážení. Terminál METTLER TOLEDO IND360 v sobě skrývá jedno zařízení pro více aplikací. Předprogramované aplikace pro řízení úrovně náplně v nádrži/zásobníku a […]

OSTROJ dodá dopravníkový systém pro Model Obaly. K prototypování využil virtuální realitu

Opavský OSTROJ získal rozsáhlou zakázku na dodávku komplexního dopravníkového systému pro automatizaci výroby ve společnosti Model Obaly a.s. S pomocí simulačního programu a virtuální reality navrhl […]