Nástrojárna

24. srpna 2022 21:16

Série přístrojů »smile« – vhodné řešení pro každou výrobu

Heslo ZOLLER “Erfolg ist messbar” – to je souhra kompetencí v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů pro třískové obrábění.

Modulární stavba měřicích a seřizovacích přístrojů ZOLLER umožňuje širokou variabilitu každého přístroje a nabízí zákazníkům to správné řešení pro každé použití.

Inzerce

»smile« – kompaktní měřicí a seřizovací přístroj, vhodný do každé výroby

»smile« 320 | 420 | 620 – hospodárnost napříč celou linií
Měřicí a seřizovací přístroje ZOLLER ze série »smile« lze individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Přístroje zaujmou především nekompromisní kvalitou a kompaktním designem – výjimečný design nabízí skutečnou přidanou hodnotu.

»smile« – mnoho hardwarových a softwarových možností
Série nabízí na výběr z mnoha měřicích rozsahů, přes manuální až po plně CNC řízení, na výběr je ze 3 řídicích elektronik »pilot 1.0«, »pilot 2mT« a »pilot 4.0«, manuální nebo silové upínání nástrojů, přenos dat pomocí QR kódů, postprocesoru nebo pomocí RFID čipu. Variabilita přístrojů »smile« ve svém segmentu opravdu vyniká.Kamera pro kontrolu středu osy soustružení slouží pro kontrolu nebo seřízení výšky soustružnického nože v ose Y a je důležitým faktorem pro vysoký výkon a dlouhou životnost soustružnických nástrojů. Perfektní seřízení zvyšuje životnost nástroje, a tím snižuje náklady na nástroje. Nástroj pod středem zanechá na dílci čep, který musí obsluha stroje odstranit. Nástroj nad středem zbylý čep urazí hřbetem nástroje a dochází k poškození břitu. Zkracují se tak i časy na přestavbu stroje, protože obsluha nemusí nástroje znovu upínat nebo dělat korekce a stabilizuje se výrobní proces díky garantované kvalitě a přesnosti ZOLLER.

»zidCode« – přenos dat na stroj pomocí QR kódu

Procesně bezpečný přenos dat – ZOLLER »zidCode«
Toto obzvláště jednoduché a efektivní řešení identifikace nástrojů a přenosu dat na řídicí systém stroje nevyžaduje žádné síťové propojení. Kompletní přenos dat funguje na základě etikety s QR kódem.
Průběh je opravdu jednoduchý: Obsluha změří a seřídí všechny nástroje na měřicím a seřizovacím přístroji ZOLLER a všechna data vytiskne na etiketu s QR kódem. Poté obsluha naskenuje etikety na obráběcím stroji pomocí QR čtečky a dojde k automatickému zapsání všech dat do odpovídajících políček řídicího systému. Je vyloučena možnost chyby obsluhy při ručním zadávání dat do řídicího systému, a tím je garantována vysoká procesní bezpečnost a rychlost. Procesně bezpečný přenos dat pomocí »zidCode« je možný s každým přístrojem z řady »smile«, již se základní elektronikou »pilot 1.0«. Pro stávající přístroje u zákazníků je možné tuto možnost kdykoliv dodělat. Řešení »zidCode« je vhodné jak pro frézovací, tak i pro soustružnické stroje.

Přesnost dokládá kvalitu
Firma ZOLLER je certifikovaná dle normy DIN EN ISO 17025:2018 a je tedy oprávněna vyrobené měřicí, seřizovací a kontrolní přístroje podle této normy certifikovat.

ZOLLER Solutions – chytrá řešení napříč celou výrobou
Enormní úspory ve výrobním procesu umožní ZOLLER TMS Tool Management Solutions. Jedná se o ucelené softwarové řešení správy nástrojů a komponent včetně výdejních a skladovacích skříní. Procesně bezpečné propojení sítí, od CAM systému přes seřizovnu až po obráběcí stroj, je v dnešní době stále důležitější. ZOLLER Smart Management Solutions umožňuje digitální průchod nástrojových dat napříč celou výrobou.
„Jako firma, která se aktivně podílí na spoluvytváření budoucnosti v oblasti měření, seřizování, kontroly a správy nástrojů, nabízí ZOLLER perfektní řešení moderní správy nástrojů, což zvyšuje procesní bezpečnost, zkracuje vyhledávací časy a garantuje dostupnost potřebných komponent pro obrábění“, říká Karel Suchna, jednatel firmy ZOLLER CZECH s.r.o..

Mohlo by se Vám líbit

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]

Podlahové rošty a schodišťové stupně Kytulava. Umožňují snadnou a rychlou instalaci a bezpečný provoz nejen v exteriéru

Společnost Kytulava představuje lehké ocelové konstrukce do exteriéru i interiéru průmyslových staveb, jsou to především podlahové rošty, schodišťové stupně, žebříkové příčky a další. Kytulava patří […]