Nástrojárna

06. června 2016 00:42

Řízení kusové výroby v nástrojárně

Výroba forem pro zpracování plastů je velmi sofistikovaná činnost, do které vstupuje mnoho ne vždy příjemných činitelů: tlak na termíny, konstrukční změny během výroby jak na formě, tak někdy i na designu výrobku, prakticky nulová opakovatelnost, zejména u výrobků pro spotřební průmysl, protože tvar výlisku se mění s módními trendy…

Na druhé straně pak stojí technické výlisky pro automobilový průmysl, kde požadavky na přesnost výlisku jsou leckdy závislé i na technologických parametrech lisování, nejenom na konstrukci formy. Trendem je také nakupovat hotové konstrukční uzly, což klade na dodavatele další požadavky, aby měl například vlastní vývoj, nástrojárnu i lisovnu, protože tak bude snáze schopen dynamicky reagovat na potřeby zákazníků.

Inzerce

Toto samozřejmě není možné zajistit bez masivního nasazení výpočetní techniky, což zdaleka není jen oblast CAD/CAM. Pracovat v konstrukci a TPV bez plnohodnotného PLM, je v souvislosti s každodenními změnami zadání, procesy souběžného inženýrství, nutností dodržování měnící se legislativy a podobně, ne-li nemožné, tak přinejmenším hodně dobrodružné, a je jen otázkou času, kdy se to vymstí a jaké to bude mít následky. To znamená, že je třeba zároveň řešit správu dat, jednoduše řečeno bezpečnou a rychle přístupnou archivaci všech dokumentů a jejich verzí, fotografií, mailů, načítání kusovníků generovaných CAD/CAM systémem atd.

A to jsme se ještě nedostali k výrobě. Dobrá volba systému pro správu dat a řízení výroby je alfou a omegou úspěchu, nevhodná volba pak v lepším případě nic nepřináší a zdržuje lidi, v horším případě pak svojí nefunkčností v dané oblasti přímo sabotuje výrobu. Pro řešení výše zmíněné problematiky je potřeba systém, který je od počátku navržen pro řízení kusové výroby v nástrojárně. Nasazení softwarových produktů známých ze sériových výrob problém neřeší a o různé nadstavby k účetním programům, které se také hrdě hlásí k řízení výroby, není třeba komentovat. Toto je dost těžké zadání, protože takovýchto speciálů na trhu příliš mnoho není. Jak se tedy zorientovat? Systém pro nástrojárny musí umět rychle vytvořit kalkulaci formy, nabídku formy, nabídnout různé prostředky pro tvorbu technologických postupů, ale i umožnit práci bez nich, pracovat s kusovníky z CAD systémů, sledovat vykrytí pozic materiálem, manažer musí mít online přehled o rozpracovanosti a nákladech zakázky.

PLM (Product Lifecycle Mangement) ještě není tak zažitým pojmem jako je ERP. PLM systém, v součinnosti s ERP a integrací na CAx aplikace, řeší komplexně správu životního cyklu produktu, v našem případě formy i finálního výrobku z plastu, zajišťuje správu produktových informací od jejich ideového vzniku až po údržbu výrobku. Ano, to je hlavní funkce PLM, ale je třeba vidět ještě jeden velmi důležitý úkol – PLM je mimo jiné zodpovědné za integraci všech ostatních komponent informačního systému společnosti do jednoho funkčního celku. Výhodou je, když komplexní řešení implementuje zkušený odborník na zavádění PLM, který má za sebou realizaci většího množství projektů DMS/PLM/ERP a optimalizace firemních procesů, zaměřených na životní cyklus výrobku, výrobu a oběh dokumentace.

Co se týká vlastní implementace, tak nikdy není úplně jednoduchá, neboť požadavků je samozřejmě více než jenom ty, co jsem dosud uvedl. Její rychlost a úspěšnost je závislá jako každá činnost na lidech. Na straně uživatele by měli být nadefinování lidé, kteří chtějí zavést systém, a ne ti, kteří od začátku vědí, „že je to celé k ničemu…“ Na straně dodavatele je nutné mít konzultanty se zkušenostmi z výroby, kteří vědí o dané problematice trochu více, než co si přečtou na internetu.

Ing. Ladislav Peleška, vedoucí ERP divize, TD-IS, s. r. o.
www.td-is.cz

Mohlo by se Vám líbit

Inovativní podlahové desky con-pearl®: Nová éra užitkových vozidel

Je čas na něco nového! Alternativou dřevěných podlah a obložení stěn užitkových vozidel a dodávek jsou nově polypropylenové voštinové desky con-pearl®. Jsou o cca 50 […]

Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Od počátku března nově zastává pozici ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks Jakub Pončík, který spojil svou profesní dráhu s nejstarší českou automobilkou již […]

Digitalizace podniků: Česko je evropskou špičkou v elektronickém sdílení informací

České firmy patří v rámci EU ke špičce ve výměně dat v elektronické podobě, naopak podíl využívání ERP systémů se meziročně snížil. Nejen to vyplývá […]