Nástrojárna

06. června 2017 00:39

Profika SK: nástrojáreň Naradex konštruuje a obrába v Cimatrone

Strojárska firma Profika SK vznikla v roku 2006 ako dcérska spoločnosť českej firmy
Profika, výhradného dovozcu obrábacích strojov HYUNDAI WIA a Hanwha do Českej
a Slovenskej republiky.

Inzerce

Svojim zákazníkom ponúka široký sortiment CNC strojov a kvôli rozšíreniu portfólia aktivít v decembri 2012 odkúpila divíziu Naradex, ktorá vznikla ako samostatný útvar ZSNP a. s. Žiar nad Hronom s najdlhšou a najbohatšou históriou výroby zlievarenského náradia pre gravitačné a vysokotlakové liatie hliníka na Slovensku.

Divízia Naradex, výrobná divízia firmy Profika SK, sa zaoberá výrobou a konštrukciou nástrojov, predovšetkým foriem, kokíl, nástrojov na prietlačné lisovanie za tepla a strižných nástrojov, tak i zákazkovou výrobou. Od roku 2016 bol vo firme otvorený nový segment, ktorý zahŕňa opravu a výrobu foriem pre vstrekovanie plastov v oblasti automobilového priemyslu.

Nástrojáreň dokáže pokryť všetky etapy výroby nástrojov:

  • konštrukčnú a technickú prípravu výroby,
  • CNC výrobné technológie,
  • 3–5osové CNC frézovanie,
  • elektroerozívne – hĺbenie,
  • elektroerozívne rezanie drôtom,
  • montáž foriem vrátane dopasovania deliacich rovín na tušírovacom lise.

V oblasti výroby na zákazku má Profika SK k dispozícii okrem technológie CNC frézovania aj technológiu CNC sústružnícko-frézovacie a CNC sústruženie.

Vysokú kvalitu a precízne vyhotovenie pri konštrukcii a výrobe foriem a lisovacích nástrojov zaručuje CAD/CAM systém Cimatron, ktorý firma kúpila v roku 2015 ako komplexné a jednotné riešenie pre nástrojáreň v súvislosti s nákupom 5osového frézovacieho centra. Aktuálne spoločnosť vlastní jednu konštruktérsku licenciu CAD softwaru Cimatron, ktorá sa využíva na návrh a tvorbu foriem a kokíl a nástrojov na prietlačné lisovanie za tepla a strižných nástrojov vrátane výkresovej dokumentácie. Na návrh a konštrukciu elektród je k dispozícii ďalšia samostatná licencia CAD softwaru Cimatron. A ďalej dve licencie CAM softwaru Cimatron na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, v ktorých denne pracujú dvaja NC programátori, zabezpečujúci chod štyroch 3osových CNC strojov a jedného 5osového centra. Licencie dodala, nainštalovala a implementovala na CNC obrábací stroje spoločnosť technology-support, ktorá rovnako zaškolila ľudí a je ďalej k dispozícii pre poradenstvo a riešenie problémov vznikajúcich pri práci.

„V súčasnej dobe stále pokračujeme vo výrobe kokíl a foriem pre tlakové odlievanie Al a zinkových odliatkov pre hlavne nemeckých a rakúskych zákazníkov. Čo sa týka odvetvia, tak sa jedná o automotive, elektrotechniku a sanitárnu techniku. Nový segment, do ktorého sme sa pustili, je oprava a výroba foriem pre vstrekovanie plastov v oblasti automobilového priemyslu. Vzhľadom na náročnosť prác v tejto oblasti nám veľmi pomáha náš CAD/CAM software Cimatron, v ktorom prevádzame všetky konštrukčné a programátorské práce pre obrábanie na 3 a 5osích centrách,“ hovorí Ing. Miroslav Suja, konateľ spoločnosti Profika SK.

Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]