Nástrojárna

06. června 2017 00:39

Profika SK: nástrojáreň Naradex konštruuje a obrába v Cimatrone

Strojárska firma Profika SK vznikla v roku 2006 ako dcérska spoločnosť českej firmy
Profika, výhradného dovozcu obrábacích strojov HYUNDAI WIA a Hanwha do Českej
a Slovenskej republiky.

Inzerce

Svojim zákazníkom ponúka široký sortiment CNC strojov a kvôli rozšíreniu portfólia aktivít v decembri 2012 odkúpila divíziu Naradex, ktorá vznikla ako samostatný útvar ZSNP a. s. Žiar nad Hronom s najdlhšou a najbohatšou históriou výroby zlievarenského náradia pre gravitačné a vysokotlakové liatie hliníka na Slovensku.

Divízia Naradex, výrobná divízia firmy Profika SK, sa zaoberá výrobou a konštrukciou nástrojov, predovšetkým foriem, kokíl, nástrojov na prietlačné lisovanie za tepla a strižných nástrojov, tak i zákazkovou výrobou. Od roku 2016 bol vo firme otvorený nový segment, ktorý zahŕňa opravu a výrobu foriem pre vstrekovanie plastov v oblasti automobilového priemyslu.

Nástrojáreň dokáže pokryť všetky etapy výroby nástrojov:

  • konštrukčnú a technickú prípravu výroby,
  • CNC výrobné technológie,
  • 3–5osové CNC frézovanie,
  • elektroerozívne – hĺbenie,
  • elektroerozívne rezanie drôtom,
  • montáž foriem vrátane dopasovania deliacich rovín na tušírovacom lise.

V oblasti výroby na zákazku má Profika SK k dispozícii okrem technológie CNC frézovania aj technológiu CNC sústružnícko-frézovacie a CNC sústruženie.

Vysokú kvalitu a precízne vyhotovenie pri konštrukcii a výrobe foriem a lisovacích nástrojov zaručuje CAD/CAM systém Cimatron, ktorý firma kúpila v roku 2015 ako komplexné a jednotné riešenie pre nástrojáreň v súvislosti s nákupom 5osového frézovacieho centra. Aktuálne spoločnosť vlastní jednu konštruktérsku licenciu CAD softwaru Cimatron, ktorá sa využíva na návrh a tvorbu foriem a kokíl a nástrojov na prietlačné lisovanie za tepla a strižných nástrojov vrátane výkresovej dokumentácie. Na návrh a konštrukciu elektród je k dispozícii ďalšia samostatná licencia CAD softwaru Cimatron. A ďalej dve licencie CAM softwaru Cimatron na prípravu NC programov pre CNC obrábacie stroje, v ktorých denne pracujú dvaja NC programátori, zabezpečujúci chod štyroch 3osových CNC strojov a jedného 5osového centra. Licencie dodala, nainštalovala a implementovala na CNC obrábací stroje spoločnosť technology-support, ktorá rovnako zaškolila ľudí a je ďalej k dispozícii pre poradenstvo a riešenie problémov vznikajúcich pri práci.

„V súčasnej dobe stále pokračujeme vo výrobe kokíl a foriem pre tlakové odlievanie Al a zinkových odliatkov pre hlavne nemeckých a rakúskych zákazníkov. Čo sa týka odvetvia, tak sa jedná o automotive, elektrotechniku a sanitárnu techniku. Nový segment, do ktorého sme sa pustili, je oprava a výroba foriem pre vstrekovanie plastov v oblasti automobilového priemyslu. Vzhľadom na náročnosť prác v tejto oblasti nám veľmi pomáha náš CAD/CAM software Cimatron, v ktorom prevádzame všetky konštrukčné a programátorské práce pre obrábanie na 3 a 5osích centrách,“ hovorí Ing. Miroslav Suja, konateľ spoločnosti Profika SK.

Zuzana Doušková, zdouskova@t-support.cz

Mohlo by se Vám líbit

Společnost Makino uvádí na trh nové přírůstky do velmi úspěšné řady Slim

Řada kompaktních vertikálních obráběcích center Slim, ve které se dosud prodalo přes 3500 strojů, si od roku 2014 získala jméno v oblasti velkosériové výroby po […]

Omnetic ze skupiny EAG získává na digitalizaci služeb v automotive dvě a půl miliardy korun. V příštích letech chce znásobit svou EBITDA

Platforma Omnetic, přední poskytovatel systémů pro digitalizaci automotive a správu dealerství ve střední Evropě, získává od investorů 100 milionů eur (2,5 miliardy korun). V čele historicky […]

touchpoint sustainability: Utvářet udržitelnou změnu na veletrhu drupa 2024

Na udržitelnost v tiskařském průmyslu se bude v termínu od 28. května do 7. června 2024 zaměřovat veletrh drupa Düsseldorf,  k diskuzím na toto téma budoucnosti v rámci letošního […]