Nástrojárna

06. června 2016 00:19

Plochy s vysokou kvalitou pre vaše formy

GF Machining Solutions uvádza na trh nové technológie pod názvom 3DS EDM

3-dimenzionálne štrukturované plochy obrábané elektroerozívnym hĺbením ako nový základ pre zdokonalenie procesu výroby a prevádzky vstrekovacích foriem na plasty.

Zavedený kvalitatívny popis profilu drsnosti plôch parametrom Ra je univerzálne rozlíšiteľný a je často využívaný ako medzinárodný parameter drsnosti. Súčasné nároky na popis celkovej kvality plochy sa zvyšujú a čoraz častejšie sa využívajú technickej verejnosti menej známe parametre, charakterizujúce komplexný priestorový popis drsnosti plôch.

Na základne podnetov od prevádzkovateľov lisovní a výrobcov lisovacích foriem, spoločnost GF Machining Solutions prináša na trh v oblasti elektroerozívneho hĺbenia cez modely strojov FORM X00/X000 výrazný kvalitatívny posun pri výrobe vzhľadových a aktívnych plôch lisovacích foriem. Nové technológie uvedené pod názvom 3DS EDM (3 dimensional structure) sú dostupné pre elektródový materiál meď, grafit, wolfrámová meď v kombinácii s nástrojovými oceľami a sú účinné až do Ra 0,40 μm. Štandardná štruktúra 3DS štruktúra 3DS štruktúra

Štandardná štruktúra 3DS štruktúra 3DS štruktúra

 

Plochy vyrábané pomocou 3DS elektroerozívnej technológie vykazujú jednoznačne zlepšené parametre potvrdené zákazníkmi v oblastiach:

  • zvýšenie odolnosti výliskov voči poškrabaniu,
  • redukcia efektu zalepovania aktívnych častí foriem,
  • zvýšenie vyhadzovacej rýchlosti pri prevádzke foriem,
  • zníženie ceny na údržbu foriem,
  • predĺženie cyklu do opravy foriem.

Až 30% zníženie ceny za údržbu foriem zahrňuje zníženie potreby ručného leštenia, spôsobené nižšou citlivosťou plôch k zanášaniu nečistotami vďaka oleofóbnemu efektu 3DS štruktúrovaných povrchov. V mnohých prípadoch je možné eliminovať dodatočné zušľachťovanie aktívnych povrchov foriem, ako je nitridovanie a pod.

Výroba tvárniacich častí foriem 3DS technológiami je prínos pre produktivitu a kvalitu v porovnaní k súčasne používaným technologickým postupom. Redukuje čas údržby foriem, umožňuje zvýšenie produktivity lisovacieho procesu. Jednoznačne zvyšuje kvalitu plastových výliskov a rozširuje možnosti ich aplikácií.

Porovnanie vyťahovacich síl v závislosti od spôsobu úpravy povrchu tvárniacich častí formy

DE 500P : Delrin® 500P NC010 (POM)
CR S600F20: Crastin® S600F20 BK851 (PBT)
ZY 101L: Zytel® 101L NC010 (PA66)

GF Machining Solutions má implementované 3DS technológie na nižšie uvedených CNC elektroerozívnych hĺbiacich strojoch AgieCharmilles FORM.


GF Machining Solutions s. r. o.
Podolí 488
CZ – 664 03 Podolí u Brna
Tel.: +420 511 120 200
info.gfms.cz@georgfischer.com
www.gfms.com/cz


 

Mohlo by se Vám líbit

Střízlivíme. Digitalizace je nástroj, problémy za nás nevyřeší

Za technologie utrácíme jako zběsilí. Divoká digitalizace nás dostala do stavu, kdy zavádíme jeden systém za druhým, ale vytěžit z nich dokážeme minimum. Trápí se […]

Vysokorychlostní kuličková ložiska se snadnou manipulací a velkou trvanlivostí od společnosti NSK

Tam, kde jsou vyžadovány velké provozní rychlosti, snadná manipulace a velká trvanlivost, mohou konstruktéři s výhodou využít nová čtyřbodová kuličková ložiska od společnosti NSK. Ložiska […]

Rösler Smart Solutions: Digitální sledování parametrů procesní vody

Lepší pochopení procesu zlepšuje výsledky povrchových úprav omíláním Z ekonomických a ekologických důvodů se stalo nezbytným čištění a recyklace procesní vody v aplikacích hromadných povrchových […]