Nástrojárna

06. června 2016 00:19

Plochy s vysokou kvalitou pre vaše formy

GF Machining Solutions uvádza na trh nové technológie pod názvom 3DS EDM

3-dimenzionálne štrukturované plochy obrábané elektroerozívnym hĺbením ako nový základ pre zdokonalenie procesu výroby a prevádzky vstrekovacích foriem na plasty.

Zavedený kvalitatívny popis profilu drsnosti plôch parametrom Ra je univerzálne rozlíšiteľný a je často využívaný ako medzinárodný parameter drsnosti. Súčasné nároky na popis celkovej kvality plochy sa zvyšujú a čoraz častejšie sa využívajú technickej verejnosti menej známe parametre, charakterizujúce komplexný priestorový popis drsnosti plôch.

Inzerce

Na základne podnetov od prevádzkovateľov lisovní a výrobcov lisovacích foriem, spoločnost GF Machining Solutions prináša na trh v oblasti elektroerozívneho hĺbenia cez modely strojov FORM X00/X000 výrazný kvalitatívny posun pri výrobe vzhľadových a aktívnych plôch lisovacích foriem. Nové technológie uvedené pod názvom 3DS EDM (3 dimensional structure) sú dostupné pre elektródový materiál meď, grafit, wolfrámová meď v kombinácii s nástrojovými oceľami a sú účinné až do Ra 0,40 μm. Štandardná štruktúra 3DS štruktúra 3DS štruktúra

Štandardná štruktúra 3DS štruktúra 3DS štruktúra

 

Plochy vyrábané pomocou 3DS elektroerozívnej technológie vykazujú jednoznačne zlepšené parametre potvrdené zákazníkmi v oblastiach:

  • zvýšenie odolnosti výliskov voči poškrabaniu,
  • redukcia efektu zalepovania aktívnych častí foriem,
  • zvýšenie vyhadzovacej rýchlosti pri prevádzke foriem,
  • zníženie ceny na údržbu foriem,
  • predĺženie cyklu do opravy foriem.

Až 30% zníženie ceny za údržbu foriem zahrňuje zníženie potreby ručného leštenia, spôsobené nižšou citlivosťou plôch k zanášaniu nečistotami vďaka oleofóbnemu efektu 3DS štruktúrovaných povrchov. V mnohých prípadoch je možné eliminovať dodatočné zušľachťovanie aktívnych povrchov foriem, ako je nitridovanie a pod.

Výroba tvárniacich častí foriem 3DS technológiami je prínos pre produktivitu a kvalitu v porovnaní k súčasne používaným technologickým postupom. Redukuje čas údržby foriem, umožňuje zvýšenie produktivity lisovacieho procesu. Jednoznačne zvyšuje kvalitu plastových výliskov a rozširuje možnosti ich aplikácií.

Porovnanie vyťahovacich síl v závislosti od spôsobu úpravy povrchu tvárniacich častí formy

DE 500P : Delrin® 500P NC010 (POM)
CR S600F20: Crastin® S600F20 BK851 (PBT)
ZY 101L: Zytel® 101L NC010 (PA66)

GF Machining Solutions má implementované 3DS technológie na nižšie uvedených CNC elektroerozívnych hĺbiacich strojoch AgieCharmilles FORM.


GF Machining Solutions s. r. o.
Podolí 488
CZ – 664 03 Podolí u Brna
Tel.: +420 511 120 200
info.gfms.cz@georgfischer.com
www.gfms.com/cz


 

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]