Nástrojárna

06. června 2018 00:10

„Oemeta je takový svět větších specialistů – v každý okamžik dokáže nabídnout něco navíc“

říká v rozhovoru pan Ivo Koblasa – vedoucí prodeje Oemeta CR s. r. o.

Oemeta se na českém a slovenském trhu s obráběcími kapalinami a řeznými oleji samostatně objevila v roce 2014. Je to tedy relativně nová značka. O tom, zda je Oemeta v českém a světovém měřítku skutečně novou firmou, o tom, co je jejím hlavním produktem, o tom, jaké jsou přednosti firmy na českém trhu a o tom, v jakém segmentu se jí nejvíce daří, si můžete přečíst na následujících stránkách.

Pane Koblaso, můžete na začátek představit našim čtenářům Vaši firmu?

Ivo Koblasa: Historie se odvíjí ve dvou blocích. V Německu se jedná o jednu z nejstarších firem v tomto segmentu trhu. Založena byla v roce 1916 v Berlíně. Z prvopočátku se zabývala výrobou brusných kotoučů a chladicích látek. Postupně se firma čím dál více specializovala na řezné kapaliny. Zlom nastal v 90. letech, kdy firma Oemeta prodala svou aktivitu brusných kotoučů firmě Hermes. Jeden z výrobních provozů firmy Hermes v Německu se nachází v přilehlém areálu firmy Oemeta. I z toho důvodu obě firmy dodnes spolupracují, firma Oemeta využívá širokou paletu produktů Hermes pro testování kapalin v oblasti broušení.

Po válce nebylo možné zůstat v Berlíně, Oemeta se musela přestěhovat, postupně z americké linie, kde nebylo možné podnikat v oblasti výroby chemických látek, se přesunula do britské zóny, která se nacházela v oblasti Hamburku a přilehlém okolí. Předci pana Vestr, který je v současné době jediným majitelem společnosti, se přesunuli do Uetersenu u Hamburku. Tam začala novodobá historie Oemety, která znamenala větší orientaci na zákazníka a širší portfolio produktů. Další zlom nastal tehdy, kdy Oemeta začala zvažovat větší globalizaci – rozšíření svého působení po světě. V současné době vlastní výrobní závod v Číně a dokončuje výrobní závod v Americe. Přestože se stále jedná o rodinnou firmu, stala se firmou globální. Filozofií je, že se vždy na daném světadílu vyrábí produkty pro tento světadíl. Neplatí to úplně u speciálního produktu Hycut, ten je vyráběn pouze v Německu, odkud je distribuován do celého světa.

Společnost již více než dvacet pět let spolupracuje s firmou BMW – z této spolupráce vzešla podoba skupiny produktů Hycut – jedinečného dvoukomponentního systému, který Oemetu v současné době výrazně odlišuje od konkurenčních produktů, protože je jediná firma na světě, která má tento koncept dovedený do podoby, že tento olej může být buď emulzí, řezným olejem, brusným olejem, olejem v hydraulice apod. Je to produkt, který je celosvětově patentován a nikdo z konkurentů ho v této podobě ani vyrábět nemůže.

Na mezinárodní rozvoj logicky navázala i akvizice na českém trhu, nejdříve zde byla Oemeta zastoupena pod společností ÖMV. Tehdy Oemeta vyráběla především pro firmy ÖMV a Agip, ty prodávaly produkty pod vlastní značkou. Na základě spolupráce s těmito společnostmi se Oemeta velmi rozšířila po Evropě, ale vstoupila do podvědomí spíš jako subdodavatel. Po krizi v letech 2008–2009 tyto velké společnosti začaly postupně měnit svou filozofii a hlavní pole působnosti přesouvat na zpracování a prodej ropy jako takové na vlastních čerpacích stanicích v podobě benzínu, nafty a dalších produktů, včetně výroby základových olejů. Tehdy došlo k dalšímu zlomu, kdy Oemeta začala budovat svou vlastní evropskou identitu, která navazovala na tu mezinárodní. Proto začaly vznikat dceřiné společnosti v Polsku, Rakousku, v Čechách, na Slovensku a v dalších evropských zemích. Zastoupení pro Čechy a Slovensko vzniklo v roce 2014.

Společnost vlastně vstoupila v Čechách do obsazeného trhu a musela si budovat své místo. Jak vůbec funguje u Vás vztah se zákazníkem?

Ivo Koblasa: Já pracuji pro Oemetu 25 let, původně sice pod hlavičkou ÖMV, dnes již přímo. Pohled na vztah se zákazníkem je odlišný z hlediska velké firmy s velkým marketingovým potenciálem a velkým zázemím, jako třeba ÖMV, od pohledu renomované firmy, ale s rodinným kapitálem. Ten rozdíl je hlavně v tom, že Oemeta jako taková dokáže nabídnout zákazníkovi osobní přístup. Zní to jako klišé, ale výhodou je, že nejsme vázaní globální politikou, která by nám diktovala, co a jak budeme na území Čech prodávat. V každé části světa se snažíme působit v rámci přátelských a technických vztahů. Oemeta se dnes specializuje jen na obrábění, nedělá hydraulické oleje ani nic podobného, ale většinou tam, kde globální firmy končí, my začínáme, protože máme daleko větší portfolio produktů, od mikromazání, řezných emulzí až po řezné oleje. Jsme schopní postavit produkty konkrétně na požadavek zákazníka. Je to otázka přibližně měsíčního společného vývoje a spolupráce. Zákazníci mají možnost přijet k nám do laboratoří, do vývojového nebo výrobního závodu a jsme schopni  s nimi pracovat v týmu. Pak se naším partnerem stává třeba Škoda Mladá Boleslav, jsme třeba schopni řešit problémy v závodě KIA v Tepličce, kde už konkurence neměla co nabídnout. Tím, že máme produktový sloupec Hycut, jsme schopni nabídnout víc než jen pohled jednokomponentní kapaliny, jsme schopni nabídnout řešení. Dnes se můžeme pochlubit nasazením produktů v centrálních linkách, které jsou v provozu jedenáct let bez výměny jenom s doplňováním, to je oblast, kterou nikdo jiný neumí. Umíme za provozu upravit složení podle legislativy, umíme upravit produkty podle aktuálních potřeb zákazníka. Řešíme třeba s Českou zbrojovkou Uherský Brod speciální výrobu, což souvisí s vývojem, a ten probíhá přímo u nás.

Je důležité říci, že Oemeta, byť nebude nikdy největší, vždy chce být firmou, která vyrábí a vyvíjí vše pod vlastní taktovkou. Nechce být firmou, která nakupuje a prodává. Dnes vyrábíme pro celou řadu konkurentů právě z toho důvodu, že máme kompletní zázemí.


Snažíme se nabídnout pokrok,
modernizaci i těm menším zákazníkům, protože dnes
i oni vyrábí pro automobilky a pro velké firmy.


Takže vývoj, výroba, vlastní produkt, a navíc si můžete jako česká pobočka sami řešit obchod bez nějakého nadnárodního vodítka.

Ivo Koblasa: Jsou daná nějaká základní pravidla spolupráce v rámci firmy jako celku. Výhodou Oemety dnes je, že máme firemní portál, na kterém se sdílí veškeré firemní informace v oblasti prodeje, marketingu. S tím jsem se u globálních firem nesetkal.

Pokud třeba řeším u českého zákazníka výrobu leteckého komponentu a mám k němu dotaz, stačí se na portále podívat, jestli například v USA u Boeingu je tento díl nebo tato výroba schválená a můžeme na to okamžitě reagovat. Tím pádem je reakce velmi rychlá a není filtrovaná přes velká oddělení marketingu, velká finanční oddělení. Je to vztah bez prostředníků: zákazník – vedení v dané zemi (v případě ČR a Slovenska my) – vedení společnosti v centrále. Jednou za rok se pořádá generální mítink, kde se sejdou všichni šéfové z jednotlivých zemí. Tento mítink řídí s nejvyšším managementem osobně pan Vestr jako majitel. Takže tak, jak můžu přímo komunikovat s našimi zákazníky, a vím, co můžu nabídnout, tak můžu já i každý zaměstnanec, každá dceřiná společnost, komunikovat přímo s majitelem a tak vlastně být součástí týmu a společně přinášet poznatky i upravovat věci, které jsou vhodné pro to dané prostředí, pro tu danou zemi. A taková komunikace funguje ku prospěchu všech.

Takže vycházíte z kvalitního zázemí mateřské firmy… 

Ivo Koblasa: Je to postavené na tom, že pan Vestr buduje globální firmu, ale na rodinných základech a nechce, aby se tyto rodinné základy vytratily. To je velmi důležité. Já spolupracuji s Oemetou 25 let a celá řada kolegů z Německa je tam minimálně tak dlouho jako já. Vztahy ve firmě jsou postavené hodně na přátelské bázi, lidé o sobě vědí.

Pojďme k zákazníkovi, dá se říci, že pro Oemetu existuje něco jako „typický český zákazník“?

Ivo Koblasa: Typický zákazník pro nás úplně neexistuje, snažíme se být nablízku jak tomu zákazníkovi, který má doma dvě centra, tak tomu, který má velkovýrobu. Snažíme se nabídnout pokrok, modernizaci i těm menším zákazníkům, protože dnes i oni vyrábí pro automobilky a pro velké firmy.

Trh je dnes hodně provázán a propojen a říkat, že menšímu zákazníkovi neposkytnete nějakou technologii, kterou on potřebuje směrem k výrobě, směřující pro automobilku nebo letecký průmysl, by bylo špatně. Ale také jsme se s tím setkali, že některé firmy řeknou: pokud od nás nevezmete alespoň dvě tuny, tak pro nás nejste ani zákazník. U nás taková filozofie není, my říkáme, že i malý zákazník jednou může být velký, i malý zákazník může být velmi dobrou referencí, když se k němu přistupuje s přátelským řešením.

Z pohledu Hycutu a dvoukomponentních kapalin je typický zákazník ten, který má centrální linky. Tam přináší Hycut s množstvím produkce násobitelné úspory.

Takže, pokud se bavíme o Česku, asi půjde nejvíc o automobilový průmysl?

Ivo Koblasa: Ano, odtud plynou naši největší odběratelé. Jedním z velkých partnerů je koncern VW, respektive Škoda Auto, této spolupráce si velmi vážíme a myslím si, že i my jako rodinná firma máme co tomuto koncernu nabídnout. Oemeta je jedním z největších dodavatelů vůbec do koncernu VW, potažmo Audi. Oemeta většinou začne spolupracovat s těmi top výrobci, jako je Audi, Porsche, Jaguár a dalšími koncerny v oblasti speciální výroby, tam, kde je požadavek na nové technické řešení. Například u Audi se řešila oblast výroby zadních náprav za vysokého tlaku metodou hydroforming, nyní je otázkou moderních řešení speciální výroba pod mikromazáním.

Mohl byste čtenářům objasnit princip hydroformingu?

Ivo Koblasa: Při hydroformingu se tvaruje díl tlakem kapaliny, využívá se Hycut, výhodná je jeho kompatibilita v návaznosti na další obrábění. To znamená, že když díl projde vysokotlakým přetvářením pod kapalinou, tak se nemusí díl odmašťovat a v dalších procesech obrábění se olej využívá jako část zdroje na zahuštění nebo zakoncentrování emulze. To je filozofie Oemety.

I když máte 100% olej, v okamžiku, kdy ho máte třeba na ložích a teče na něj emulze, má vyšší afinitu vůči kovovému povrchu, takže se nesmyje a olej funguje jako klasický olej pro mazání loží. V okamžiku, kdy ten olej skápne do emulze, převládá vodná fáze, olej začne emulgovat a začne se chovat jako konvenční kapalina, ale s výrazně větší mazivostí. Jednokomponentní kapalina je vždy o nějakých olejích – základovém, minerálním apod., aditivech a vodě. Kdežto Hycut je stoprocentní olej, který dokáže emulgovat ve vodě, a z toho důvodu, že je tam větší mazivostní složka, má větší výkon, než konvenční kapalina.

Takže variabilita kapaliny je její výhoda…

Ivo Koblasa: Určitě. Je to to, co stojí za dlouhodobou spoluprací s BMW. Již 26 let společně vytváříme sled výroby tak, aby to v maximální míře vyhovovalo úsporám a konceptu Hycutu. Díky této spolupráci se zrušilo odmašťování, zrušily se mezioplachy mezi přechodem od obrábění pod olejem do emulzí, je to prostě koncepčně úplně jiný svět.

Hycut je patentovaný – takže ten přechod z oleje do emulze konkurence nemůže nabídnout?

Ivo Koblasa: Konkurence nabízí dvoukomponentní kapaliny, ale na jiné bázi, většinou jsou to kapaliny, které vychází z konvenčních kapalin. Jsou poskládané dvě varianty, jedna je aditivní, ta se týká třeba biostability, popř. zvyšuje mazivost, a druhá je taková nosná, všeobecná, která funguje za běžných podmínek. I my máme tento koncept, to znamená, že máte jednu kapalinu, která se použije na zahájení obrábění, kdy má vyšší aditivaci z hlediska mazivosti, postupně přechází na ten druhý typ a hledá se potom podíl kapaliny s vyšší či nižší mazivostí a optimalizuje se výroba. Ale je to trošku jiný svět, trošku jiný koncept než Hycut. Hycut je historicky vyvinut jako řezný olej, který má aditivaci i pro použití v hydraulickém systému, ale má třeba i aditivaci pro použití a mazání v průmyslových převodovkách, to znamená, že má i CLP normu, takže ten základ je olej se širokou škálou použití. Na to navazuje jeho schopnost emulgovat. Na emulgaci navazují aplikace kalení pod Hycutem emulzí, procesy odmašťování, kde se osadí lázeň s nízkou koncentrací, postupně, jak se zahušťuje, tak se vezme ta odmašťovací lázeň, přefiltruje se a použije se zase zpátky do výrobního procesu. V okamžiku, kdy bude daleko větší tlak na výrobce ohledně životního prostředí, tlak na snížení množství produktů, které jsou určeny k likvidaci, tak tam bude slavit Hycut největší úspěch.

Tímto směrem vývoj v Oemetě směřuje?

Ivo Koblasa: Prioritou čísla jedna bude určitě člověk, který u strojů pracuje, tedy zlepšení jeho pracoviště z hlediska působení na jeho zdraví a číslem dva bude oblast snížení zatížení životního prostředí nebezpečnými odpady. Oemeta je jednou z firem, která k této oblasti velmi aktivně přistupuje, je firmou, která je zastoupena v Legislativní radě Evropy, co se týká životního prostředí. My máme dnes výhodu, protože máme již třetí generaci greenline produktů, které už přežily takové „porodní bolesti“, jako je krátká životnost, oblast urychleného rozpadu – degradace, jak mazivostních tak stabilizujících látek. Dnes jsme schopni nabídnout produkty, které mají minimálně srovnatelné mazivostní parametry, a v současné době se už blížíme životnostnímu trendu konvenčních kapalin. Můžeme říct, že rozdíl mezi konvenční a naší kapalinou z hlediska uživatele se velmi smývá, možná naopak naše produkty začínají mít lepší oplachovací schopnosti, mají daleko lepší škálu použitelnosti v oblasti měkké či tvrdé vody, mají naprosto razantní vliv na lidské zdraví, potlačují ve velké míře vznik kožních iritací, ale v principu ochrany životního prostředí to pořád není úplně to nej, protože i tyto kapaliny se musí likvidovat, musí se dávat někde ke zpracování. Naopak druhý pohled je Hycut, který má mazivostní a aditivní složku, aditivní se mění podle legislativy, ale díky tomu, že se jedná o unikátní dvoukomponentní systém, tak zákazník razantně omezuje používání aditiv, biocidů, fungicidů, baktericidů, a z tohoto pohledu výrazně zlepšujete životní prostředí a pracovní prostředí a díky aditivu se dokáže optimalizovat i dlouhodobost nasazení Hycutu. Takže tam, kde konvenční kapalina bude nasazena jeden až jeden a půl roku, má Hycut předpoklad, že vydrží výrazně déle. Je totiž schopen do sebe emulgovat úkapový olej, koncept je, že vše, co přichází do emulze, zemulguje, nejsou tam cizí látky, tudíž není, co by olej rychle degradovalo.

Jak to vlastně funguje s tou dlouhou životností kapaliny? Vždyť kapaliny ve stroji ubývá, protože ulpívá na šponách a musí se nějak doplňovat.

Ivo Koblasa: Určitě, dochází k určité regeneraci kapaliny tím, že dochází k výnosu kapaliny jak na šponách, na obrobcích, tak tvorbou aerosolu, který se vynáší. To, co ve stroji zůstává, jsou soli z vody, jemný obrus, hrubší obrus, který proteče přes plátno, který se hromadí v záchytných vanách. V okamžiku, kdy třeba vana s obsahem 2,5 kubíku obsahuje velké množství soli, se začne vytvářet emulze, která má relativně korozivní prostředí, je to nebezpečné pro stroj apod.

U dvoukomponentního systému je dobré to, že snese výrazně vyšší zatíženost solemi z hlediska stability vůči vzniku korozí nebo mikroorganismů. U jednosložkové kapaliny, jakmile máte vysoký obsah soli, v kombinaci s vyšším obsahem cizího oleje, začne se objevovat koroze, popř. dochází k růstu mikroorganismů, jediné, co můžete dělat je, že zvednete koncentraci kapaliny, popřípadě přidáte třeba baktericid. V okamžiku, kdy zvednete koncentraci, současně zvedáte i látky, které zatěžují pracovníka (baktericidy), tak do určité míry ovlivňujete hygienu prostředí u stroje k horšímu. V okamžiku, kdy máte dvoukomponentní kapalinu Hycutu s nastavenou mazivostí, upravujete jenom to, co potřebujete, to znamená, jestliže je problém v oblasti koroze, zvednete aditiv, který má vyšší aditivaci vůči korozi. Ale vůbec neovlivňujete nastavený výrobní proces, soustružení, frézování, broušení je nastaveno, pracujete jenom s tím, aby kapalina byla stabilní. Zároveň v maximální míře redukujete používání baktericidů.

A tyto zásahy jsou součástí Vašeho servisu?

Ivo Koblasa: Ano, pravidelně odebíráme vzorky kapalin, které posíláme do německých laboratoří, máme technický servis, naši pracovníci jezdí čistit stroje, dělat poradenství v Čechách a na Slovensku, bez toho by dnes firma, která se pohybuje v průmyslu, nemohla obstát. Provádíme fluid management, máme několik total fluid managementů u zákazníků, to znamená, že starost o všechny kapaliny, oleje, technický servis a výměnné intervaly přebíráme my s našimi partnery.

Dá se tedy říct, že Hycut je vlajkovou lodí Oemety? Je to Váš top produkt i co se objemu prodejů týče?

Ivo Koblasa: Ano, je to naprosto jednoznačně náš top produkt. Rodina produktů Hycut je výkladní skříň, kterou se chlubíme, pracují s ním dnes největší výrobci vozidel, je to to, co odlišuje Oemetu od konkurence. Protože například více, jak pětadvacetiletá spolupráce s automobilkou BMW je určitě významnou referencí. Na vlajkovou loď Hycut teď navazují aplikace mikromazání, které zase vycházejí z principu Hycutu. Je to oblast syntetických esterů nebo mastných alkoholů. Co opět odlišuje Oemetu od konkurence je to, že všechny naše produkty jsou kompatibilní. To znamená, že se dají opláchnout, ze všeho se dá vytvořit zase emulze, všechno je uzavřený proces. Žádný produkt není vnímaný samostatně, vždy je vnímaný jako koncept. Když se bavíme se zákazníky, tak někdo říká, že má konvenční kapalinu, že má třicet strojů, dělá to tak dvacet let a je to nejlepší, ale možná by něco chtěl zkusit, ale neví co. My vždy říkáme, že je potřeba zapomenout na všechno, o čem jsou jednokomponentní kapaliny. Představíme zákazníkovi naši filozofii s Hycutem, je to jiný koncept, jinak se to dá uchopit, jinak využít, a přinese benefit v úsporách. Pokud je zákazník připravený na tento koncept, na tuto změnu, začneme s ním intenzivněji pracovat, rozpracujeme detailně celou jeho výrobu, uděláme projekt. Zákazníci, kteří přešli na Hycut, se zatím nikdy nevrátili zpět ke konvenčním kapalinám. Emulze na bázi Hycutu mají dnes srovnatelnou mazivost jako řezné oleje. Máme zákazníky, kteří měli stroje osazené na olejích, dnes jedou na Hycutu na emulzích, sice s výměnou nějakých těsnicích prvků, ale s lepší mazivostí a dosahují lepších parametrů, protože mají lepší odvod tepla, nižší ekonomické a energetické náklady. Takže máme co nabídnout a změna je možná.

Ale tato filozofie se vyplatí až od určitého objemu, je to tak? Firma, která má jenom dva stroje, toto asi neřeší…

Ivo Koblasa: Ano, ale zase na druhou stranu naše produkty máme odladěné v Mercedesu, ve Škodovce a víme, že když zákazník pro ně vyrábí, tak nemá vůbec žádný problém. Naopak, jsme za tu synergii velmi rádi, když můžeme stejné produkty nabídnout zákazníkovi, který má třeba jenom ty dva stroje, ale on získá stejný benefit, jako má ten velký zákazník, získá stejný produkt. Trošku odlišná je cenotvorba. Ta samozřejmě závisí na objemu. Ale z hlediska technického supportu si stojíme za tím, aby zákazník nepoznal rozdíl. Menší zákazník má tu výhodu v rámci dodávky větším výrobcům, že nemusí absolvovat složité schvalovací procesy, protože produkty už jsou schválené u velkých zákazníků. Máme odpěňovací přípravky, které neobsahují silikon, jsou schválené od Škodovky, Volkswagenu. Takže když se pak podílí na nějaké společné výrobě, mají jistotu, že je nikdo nebude dehonestovat třeba v okamžiku, kdy nedejbůh někde nechytne nějaká barva. Prostě i tomu nejmenšímu zákazníkovi jsme schopni nabídnout ten servis a zázemí, které máme, aby neměl nějaké komplikace, protože je spousta firem, za kterými se skrývá jen jeden majitel, přímo on sám či jeho rodinní příslušníci pracují na těch strojích a kolikrát nemají čas ani prostor řešit jakékoliv úkoly nad rámec vlastní výroby. Tyto úkoly za ně převezmeme a jsme schopni jim pomoci.

Jak velký je Váš tým?

Ivo Koblasa: To je dobrá otázka, my jsme velmi specifický tým, je nás v Česku pět, ale v rámci Oemety pracujeme v mezinárodním prostředí. V případě potřeby je náš tým operativně doplněn o techniky z mateřské firmy. Preferujeme mezinárodní spolupráci, zázemí a informovanost mezi námi. My si tak vlastně ušetříme obrovské množství času tím, že pracujeme v relativně malém, ale pružném týmu. V Čechách a na Slovensku máme pak ještě distributory, s nimi náš tým čítá několik desítek pracovníků. Ale ten základ, to srdce, je pět lidí.

Takže jako celek jste velká, technologicky úspěšná firma. Máte kvalitní produkt, technické zázemí a individuální přístup. Je ještě nějaká další výhoda Vaší společnosti, kterou byste chtěl zmínit?

Ivo Koblasa: Zákazníci, kteří měli možnost s námi navštívit výrobní závod v Uetersenu u Hamburku, byli překvapeni moderností a zázemím firmy. Například v krizi, která byla v letech 2008-2009, kdy většina firem hodně naříkala, a nevěděla, co bude, jestli budou muset snižovat stavy zaměstnanců, snižovat stav výrobních kapacit a podobně, se Oemeta rozhodla k razantnímu kroku a tyto dva roky využila k obrovské modernizaci a k velké investici do vlastního zázemí. I když firma není tou ve světě z největších, vybudovala si takové zázemí, které dnes překvapuje i zástupce velkých automobilek. S něčím takovým se prý téměř u žádného našeho konkurenta nesetkali. Naše vybavenost a support je skutečně na nadstandardní úrovni. Výsledkem je, že celá řada partnerů si vybavuje vlastní vývojové laboratoře stejnými instrumenty, jaké má Oemeta. Vlastníme i software, který dokáže online spolupracovat s laboratořemi ve výrobních závodech, a v okamžiku, kdy jsou tam sdílené podobné nebo stejné výrobní prostředky nebo technické zázemí, jsme schopni metodicky společně pracovat i v této oblasti. Oemeta staví na vlastním vývoji, vlastní výrobě, ale netají se tím, co má ve výrobě. Netají se tím, co má ve vývoji a je ochotná vytvořit s partnery dlouhodobý vztah a podělit se o zkušenosti. Což si myslím, že je velmi důležité. Máme například úplně ojedinělou metodiku kontroly mazivosti kapalin. Jak nových, tak použitých.

Konkurence je pro nás motorem, nevadí nám, když zákazník odebírá i od konkurence, protože zákazník jen získává benefit a sám může posoudit, jestli to umíme nebo neumíme. Oemeta nechce být za každou cenu všude, nechce být největší, ale chce být tou, která má některé technologie nejlépe zvládnuté. To, jestli dokážeme být úplně všude, je druhá věc. Snažíme se v maximální míře o to, aby se zákazník vracel, aby neodcházel, a když odejde, aby se vrátil. Máme zákazníky, kteří chtěli vyzkoušet něco jiného, nebo odešli, určitě nemáme marketingové prostředky jako nějaké velké firmy, ale dokážeme relativně efektivně pracovat. Pro nás je velmi důležitá oblast odborné prezentace v odborném tisku, protože způsob prezentace na veletrhu máme v rámci mateřské firmy většinou v Německu, prezentujeme se na EMU, ale tady je pro nás důležitá prezentace tištěná. Za tu dobu, co spolupracujeme s Infocube, vnímáme tuto spolupráci jako velice potřebnou a vnímáme to jako správný směr, který jsme zvolili. Je pro nás přínosem, když dokážeme zaujmout správně koncipovaným článkem. Jsme rádi, když můžeme nabídnout nějakou technickou inovaci touto formou, je to pro nás důležité.

To je role oborově specializovaných časopisů a Vaše články jsou tu od toho, aby čtenáři měli povědomí, že děláte něco víc či něco jinak než ostatní. A tak se spoluvytváří trh, kde někdo se vyprofiluje jako silná globální značka s velkým sortimentem a velkým objemem prodejů. Na opačném pólu je na trhu místo pro řadu specialistů, kteří jsou úspěšní ale jen v určitých segmentech. Kam by jste se zařadil Vy?

Ivo Koblasa: Oemeta je takový svět větších specialistů. Nechceme si hrát na ty specialisty, kteří vyrábějí speciální maziva, ale chtěli bychom být firmou, která je na tom rozhraní a v každý okamžik dokáže nabídnout něco navíc. Určitě nedokážeme vždycky uspokojit všechny, vždycky bude nějaký problém, jednou bude moc tvrdá voda, jednou moc měkká, jednou to budou stroje, které třeba nezapadnou úplně do konceptu, ale je důležité snažit se vždycky najít společně řešení, nebo alespoň poradit. Máme celou řadu zákazníků, kteří od nás berou třeba menšinové množství, ale jsme firmou, která jim radí, i v dalších oblastech, i třeba v těch olejích jako takových. Protože tím, že tady jsou hodně fundovaní odborníci, můžeme poradit i v jiné oblasti. Například když jistá automobilka odlaďovala svoji výrobu, tak jsme společně řešili množství pevných částic v obrusu, vyhodnocovali jsme, snažili jsme se o to, aby byl povrch potom dokonalejší, lepší.

V rámci naší pobočky pracujeme tak, abychom byli zastupitelní, aby jeden věděl o druhém, nehrajeme si na to, kdo je vedoucí a kdo ne, prostě děláme práci, která nás baví, děláme ji společně a myslím si, že když se na nás nějaký zákazník obrátí, tak to musí cítit. Všichni se snažíme pomoci v maximální míře. A pomáhají nám v tom i ohlasy na články, které jsme u vás uveřejnili.

Pane Koblaso, přejeme Vám, aby jste i tentokrát měl dobrý ohlas! Děkujeme Vám za rozhovor a příjemné setkání s Vámi a Vašimi kolegy v brněnském sídle Vaší firmy!

Rozhovor za Infocube vedli: Jiří Klusáček a Renata Kučerová

Bližší informace o firmě a jejích produktech najdete na: https://cz.oemeta.com/


Oemeta CR s. r. o.
Jana Babáka 11
612 00 Brno
T: +420 778 057 487
info@oemeta.cz
cz.oemeta.com


 

Mohlo by se Vám líbit

Představte své inovace na veletrhu HANNOVER MESSE 2023

Od 17. do 21. dubna 2023 se uskuteční v Hannoveru tradiční strojírenský veletrh HANNOVER MESSE. Jste firma působící v oblasti strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu, aromatizace […]

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“ Do roku 2025: 10 […]

Software pro elektro inženýring v oblasti výstavby pivovarů

Na území ČR a SR je několik stovek minipivovarů jejichž kvalita piva je odlišuje od průmyslových velkovýrobců. Zde je příběh jednoho z nich. Pivovar Muflon je […]