Nástrojárna

06. června 2017 00:21

Nejnáročnější procesy ve strojírenství? Nástrojařina a výroba forem

„Tyto oblasti výroby považuji za špičku v řemesle a na jejich realizaci zde potřebuji mít špičkové technologie a zkušené lidi,“ uvedl pan Bohumil Cempírek starší, do jehož společnosti CECHO jsme zavítali v rámci příprav prvního vydání časopisu NÁSTROJÁRNA+.

Inzerce

Do obce Polnička nedaleko Žďáru nad Sázavou, kde tato společnost sídlí, jsme se vydali s cílem získat co nejvíce informací o plánované instalaci nové automatizované výrobní buňky, které pro společnost CECHO přináší enormní zvýšení produktivity výroby, pokrytí aktuálních kapacitních potřeb společnosti, a to v podmínkách nedostatku lidských zdrojů jako nejpalčivějšího problému současnosti téměř ve všech strojírenských firmách. Kompletní dodávka strojů a robota WPT1+, jejich instalace, zprovoznění, zaškolení obsluh a uvedení do nepřetržitého provozu v režimu 24/7 je realizováno společností GF Machining Solutions. Instalace této špičkové technologie je logickým vyústěním dlouhodobé spolupráce v podobě dodávek vysoce produktivních strojů a technologií a současně je jediným řešením, které ideálně naplňuje firemní strategii společnosti CECHO, jíž je řízený rozvoj a kontrolovaný růst společnosti. Ambicí společnosti je být minimálně regionálním technologickým lídrem se schopností plně využít pro posílení vlastní konkurenceschopnosti vysoce efektivní řešení jak z oblasti obráběcích strojů, tak automatizace od GF.

Zástupcem a naším druhým průvodcem se proto stal pan Willi Glatter, který má ve společnosti GF Machining Solutions s. r. o. na starost prodej strojů a je jedním z členů realizačního týmu automatizační buňky sestávající z EDM hloubičky FORM 200, CMM Wenzel, vše obsluhováno robotem WPT1+ s paletizací GPS 240 stejně jako robot od SYSTEM 3R (člen skupiny GF).


Trendem je zproduktivnit a zatraktivnit výrobu pro zaměstnance, aby měli jistotu, že se firma ubírá moderním a progresivním směrem a je připravena obstát na stále náročnějším globálním trhu. Naší ambicí je být společností, jejíž zaměstnanci se přímo podílejí na růstu a rozvoji společnosti, cítí svůj vliv a podíl na výsledku firmy, toto je naplňuje sounáležitostí s firmou a věřím i hrdostí, že jsou součástí takto fungující organizace.

Bohumil Cempírek st.


Instalace a následné oživení výrobní linky včetně odladění výroby je plánováno na polovinu května (uzávěrka vydání N+ 1/2017 je 12. 5. 2017 – pozn. redakce), uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy je plánováno na konec května. Jedná se v krátké době o šestou instalaci tohoto typu v rámci ČR, kdy společnost CECHO shodně jako předcházející uživatelé svou volbu nasazení automatizace SYSTEM 3R od GF Machining Solutions s. r. o. učinila na základě technických parametrů, ale dále oceňuje i to, že řídicí systém automatizace je kompletně v českém jazyce, zaškolení obsluh je realizováno týmem místních aplikačních techniků formou pilotního projektu pro extrémní zkrácení náběhu do plného provozu.

Cílem společnosti CECHO – Bohumil Cempírek je neustále rozvíjet výrobu menších forem s limitní váhou do 3 t a soustředit ve svém týmu zkušené zaměstnance, kteří budou pro svoji práci nadšení, k čemuž rozhodně přispívá práce na špičkovém technologickém zařízení, které nabízí prostor pro nové zkušenosti a přináší nezbytnou motivaci.

Pořízení robotizované výrobní linky zajistí společnosti ekonomický přínos díky pokrytí výrobní kapacity, která momentálně schází a řeší se formou kooperací.


Nástrojárna má svá specifika, automatizujeme proces kusové či prototypové výroby, o to je to složitější. Záleží na typu práce a zakázkách, proto je složité v konkrétním případě predikovat, jak dalece se zvýší produktivita nebo lépe jak velké bude navýšení objemu výroby. Nadneseně se dá říci, že limitou v daném okamžiku nejsou kapacitní možnosti strojů umístěných v automatizované buňce, ale schopnost managementu zabezpečit dostatečné množství zakázek, které linka „pokosí“. Dle zkušeností z dosavadních instalací víme, že nárůst výroby je znatelný, a to v řádu desítek procent oproti původnímu stavu.

Willi Glatter, GF Machining Solutions


Nově instalovanými technologiemi v CECHO jsou tyto stroje:

  • obráběcí centrum MIKRON VCE 1600 Pro, které disponuje velkými pojezdy i v ose y a vynikajícími parametry vřetene,
  • prostřelovací stroj na startovací otvory – DRILL 20,
  • robotizované pracoviště – automatizovaná výrobní buňka, která se skládá z EDM hloubičky AgieCharmilles FORM 200 + automatický zakladač palet i elektrod WPT 1+.

V buňce, a tedy v nepřetržitém režimu bude dále provozován 3D měřicí přístroj Wenzel. Vznikne robotizované pracoviště s vysokou výrobní kapacitou získanou jednak nasazením výkonných strojů, ale zejména díky téměř dokonalé eliminaci veškerých vedlejších, neproduktivních, ztrátových časů a rychlé výměně výrobků. Jedním z nejdůležitějších přínosů je pak eliminace chyb, které do procesu vnáší lidský faktor. Naprosto revoluční je i úroveň kontroly nad celým výrobním procesem a schopnost realizace zakázek dle jejich časové náročnosti nebo dle harmonogramu priorit a termínu dokončení.

Při standardním manuálním zakládání obrobku do hloubičky, výměně elektrody i obrobku vznikají značné neproduktivní časy, kdy hloubička nevyrábí, a tudíž ztrácí kapacitu, hlavní výrobní čas je tehdy, kdy hloubička hloubí tvar do materiálu.

Nevýrobní časy jsou novým robotizovaným systémem minimalizovány, odstraňujeme je mimo stroj a ten tak může vyrábět. Produktivita na hloubení je úzkým místem v kapacitě společnosti CECHO. Nově nasazený stroj je 2× tak výkonný oproti současnému stavu. Doba, kdy stroj pracuje, nebude zatěžována seřizovacími časy, nová hloubička bude o 100 % produktivnější a tím se pokryje zúžený profil, který v současnosti omezuje kapacitu. Hloubička je přizpůsobena režimu 24/7 bez obsluhy. Příprava veškerých elektrod, obrobků a programů (tzv. nabití či nazbrojení) se standardně řeší při ranní směně. Hloubička a CMM je pak robotem zásobována během celého výrobního procesu obrobky a elektrodami ze zásobníků, které jsou integrovány ve WPT1+. V konkrétní konfiguraci společnosti CECO zásobníky disponují 80 pozicemi pro elektrody a deseti pro palety GPS 240 pro upnutí obrobků. Při konfiguraci zásobníků se pak vycházelo z požadavku na bezobslužný, nepřetržitý provoz po dobu víkendů, tzn. po dobu osmi směn od pátku odpoledne do pondělního rána. Celý režim v automatizační buňce je řízen SW s názvem WSM a Cell Manager, které jsou velmi sofistikovaným řešením, jež disponuje celým souborem funkcionalit, díky nimž dosahujeme úrovně vytížení strojů v buňce až na hodnotě okolo 7 000 hodin/rok „v řezu“.

Společnost GF Machining Solutions s. r. o. dodá nový stroj, automatizační zařízení a oživí celou automatizační buňku. Obrovskou devizou pro konečného uživatele je, a byla to i podmínka zadavatele, že kompletní dodávku a zprovoznění získá od jednoho dodavatele, který je skutečným garantem celé realizace, i když CMM bylo již provozováno na kontrolním oddělení a jeho přemístění a kalibraci jako jedinou provedou technici dodavatele měřicího přístroje, ovšem v součinnosti s aplikačními techniky GF Machining Solutions s. r. o.

Důležitým aspektem instalace nové linky je nenarušení chodu stávající výroby a okamžité navýšení produktivity. Ve stroji jsou nainstalovány pojistné mechanismy ochrany stroje. Jakmile se chod zastaví, vyšle signál obsluze, která závadu odstraní a může pokračovat dál. Společnost GF Machining Solutions s. r. o. zajišťuje servis a údržbu celé robotizované linky. Skvělé dlouholeté zkušenosti s přístupem celého týmu GF Machining Solutions s. r. o., rychlý servis i vynikající kvalita strojů od této společnosti hrála dle slov pana Cempírka hlavní roli ve výběru dodavatele nových strojů.

V čase, kdy čtete tento časopis, je výrobní linka již v provozu a věřte, že v některém z dalších čísel se budeme snažit přinést vám přesnější a hlavně konkrétní informace o zefektivní výroby, úsporách nákladů i nových zakázkách, které společnosti CECHO – Bohumil Cempírek přinesla.

Závěr patří poděkování panu Bohumilovi Cempírkovi st. za laskavé přijetí ve své společnosti a pánům Glatterovi i Hájkovi ze společnosti GF Machining Solutions s. r. o. za spolupráci.

Redakce Infocube s. r. o.

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]