Nástrojárna

06. června 2016 00:38

Lehce na těžkoobrobitelné materiály

Společnost Dormer Pramet každoročně uvádí na trh nové výrobky ve dvou vlnách, a to na jaře a na podzim. V letošním roce byl jejich vývoj zaměřen především na obrábění těžkoobrobitelných materiálů, včetně korozivzdorných ocelí. Nové nástroje pro soustružení, frézování a obrábění otvorů mají za cíl usnadnit zákazníkům obrábění v nepříznivých řezných podmínkách.

Nová čelní fréza pro rovinné frézování korozivzdorných ocelí

Rozšířili jsme nabídku karbidových technických fréz značky Dormer, která byla uvedena na trh v loňském roce. Nové typy fréz byly vyvinuty speciálně pro různé druhy obráběných materiálů. Frézy s geometrií ST jsou určeny pro obrábění ocelí, zatímco VA je ideální pro korozivzdorné oceli. Obě nově uváděné geometrie jsou k dispozici v různých tvarech, usnadňují ovladatelnost nástroje a mají vysokou teplotní odolnost, což prodlužuje životnost nástroje. Nejnovější vysoce výkonné frézy umožňují až o 50 % vyšší rychlost úběru materiálu v porovnání se standardními karbidovými frézami.

Inzerce

Karbidové technické frézy Dormer

Další novou geometrii GRP doporučujeme pro obrábění sklolaminátu a kompozitních materiálů. GRP je k dispozici ve variantě s vrtacím i frézovacím čelním břitem. Speciální geometrie eliminuje štípání a zlepšuje vstupní a výstupní kvalitu povrchu. Sortiment karbidových technických fréz byl navíc doplněn o 3 nové sady. Každá sada obsahuje 5 různých tvarů fréz ve stejné geometrii, umožňující široké použití ve vybraném druhu obráběného materiálu.

V oblasti soustružení byl sortiment rozšířen o nový utvařeč NMR a hladící destičky. Nový utvařeč NMR nabízí spolehlivou volbu pro podélné a čelní soustružení s velkým úběrem materiálu ve středních a hrubovacích operacích. Tato nová geometrie dále rozšiřuje nabídku oboustranných utvařečů Pramet pro všechny operace. Sortiment pro soustružení korozivzdorných ocelí zahrnuje i utvařeč NM pro střední soustružení a NF pro dokončovací až střední soustružení.

Nové hladicí destičky

Řada hladicích destiček pro soustružení korozivzdorných ocelí byla rozšířena o dva nové utvařeče W-FM a W-NM zvyšující produktivitu obrábění. Díky novému hladicímu břitu umožňují vyšší posuvy a zároveň vysokou kvalitu obrobeného povrchu. Při soustružení válcových a čelních ploch přináší hladicí efekt oproti standardním destičkám výrazně nižší drsnost povrchu. Vhodným použitím je možno nahradit broušení, což přináší další úsporu v nákladech.

Sortiment pro rovinné frézování korozivzdorných ocelí doplňuje i nová řada fréz S45OE09Z určena pro větší hloubky řezu a větší stroje. Destičky OEHT 09 s 8 řeznými hranami jsou ideální pro ekonomické frézování do hloubky 5 mm. Univerzální nástroj také umožňuje sloučit hrubování i dokončovací operace.

Široký sortiment nových fréz o průměru 80–315 mm disponuje i vnitřním přívodem pro procesní kapaliny, a to i u velkých průměrů fréz. Do stejného tělesa frézy lze upnout i další typy nových destiček – kruhové REHT 24 pro čelní a kopírovací frézování a hladicí destičky XEHT 09.

Nejvýznamnější sortiment našich fréz s destičkami typu AD pro frézování do rohu byl rozšířen o destičky ADEX s geometrií HF2, pro frézování vysokými posuvy a kopírování. Tato geometrie je určena především pro frézování tvrdých materiálů skupiny H a litin.

Přehled všech nových výrobků najdete v novinkových tiskovinách: Pramet nové výrobky 2016.1 a Dormer karbidové frézy 2016. Tištěné vydání katalogů a další informace získáte na pobočce Dormer Pramet. Elektronickou verzi si můžete stáhnout na www.dormerpramet.com.

Nové výrobky v reálném nasazení můžete vidět na YouTube kanálu společnosti: www.youtube.com/dormerpramet.

www.dormerpramet.com/cs-cz

 

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]