Nástrojárna

28. listopadu 2018 10:43

Firma Meusburger: Kvalita ve formě

F-desky od firmy Meusburger nabízejí jako výchozí materiál pro výrobu forem řadu výhod.

F-desky od firmy Meusburger jsou ideálním výchozím materiálem pro rámy forem. Jsou kompletně vybaveny otvory pro sloupky a šrouby a ve velikostech od 96 x 96 mm do 996 x 1196 mm jsou skladem. Další výhodou, kterou nabízí Meusburger, je velké materiálové spektrum s celkem 29 materiály. Doplňkové rámy forem s příčným uspořádáním lišt s téměř čtvercovým tvarem ušetří uživateli v mnoha případech přechod k bližší velikosti formy.

Tři žíhací pece pro 240 tun oceli

Při výrobě vznikají v ocelových deskách díky rozličným pracovním procesům pnutí materiálu – například díky nerovnoměrnému působení teplot. Po odpovídající vstupní kontrole jsou u firmy Meusburger veškeré desky žíhány ke snížení pnutí v jedné ze tří pecí po dobu 24 hodin. To vytváří nejlepší předpoklady pro následné opracování dílů s minimální deformací. Denní kapacita všech žíhacích pecí Meusburger činí 240 tun.

Inzerce

Snížit pnutí

Díky žíhání jsou stávající pnutí v materiálu redukovány na minimum, aniž by byla změněna jeho struktura nebo pevnost. Toto se ukazuje být velkou výhodou při dalším opracování. Pokud by pnutí v materiálu zůstaly, projevily by se zkroucením například při řezání nebo frézování. Při žíhání je důležité pomalé a rovnoměrné zahřívání desek a následná doba prodlevy 6 hodin. Toto garantuje, že budou i silnější desky zcela prohřáty.

14 hodin ochlazování

Rozhodující pro optimální následné zpracování je navazující pomalé a rovnoměrné ochlazování. Tato fáze probíhá stále v žíhací peci a trvá 14 hodin. Desky jsou ochlazovány o cca 35°C za hodinu. Při rychlejším procesu ochlazování by v materiálu mohly opět vzniknout napětí nebo dokonce i trhliny.

Rámy forem s Meusburger roztečí

Jsou to jednoduché a snadno pochopitelné nápady, které přinášejí veliká zlepšení. Prospěch zákazníka stojí u firmy Meusburger vždy v popředí. Systematicky uspořádaná rozteč nabízí úplnou průchodnost od nejmenších po největší rámy forem.

Vsazení chladicích otvorů mezi vodicí otvor a šroubové spojení je možné u každé velikosti formy. Vzdálenost od kraje je u všech průměrů vedení vždy stejná. Normované rozteče všech desek forem Meusburger, ale i čelisťových forem a univerzálních rámů jsou konstruovány na stejném principu a nabízejí Vám početné výhody.

Manipulační rohy a vyrovnávací hrany

Na první pohled malé, ale při bližším pohledu jsou manipulační rohy velmi cenným prvkem u tvarových desek o průměru vodicích sloupků nad 20 mm. Uvolněné rohy, které nabízí pouze společnost Meusburger, usnadňují manuální otevírání formy v dělicí rovině stejně jako demontáž tvarových desek. To přináší značné ulehčení práce pro nástrojaře.

Pro umožnění snadného a rychlého vyrovnání formy, mají tvarové desky také vyrovnávací okraj s maximální rovnoběžností k vodícím otvorům.

Upevňovací závity

Tak jednoduché až geniální. Se závitem v lištách F 70 Meusburger forem je upínací deska při demontáži forem rozebírána společně s lištami. To umožňuje nástrojařům rychlé uvolnění vyhazovacího paketu při revizi. Během následné montáže jsou lišty opět namontovány s upínací deskou. Takto může být ušetřen Váš čas.

Fakta

Obrat 2017:                                          291 mil. Euro

Katalogových pozic:                             86 000 – kvóta skladových zásob dosahuje: 97 %

Produkty:                                             Normálie a dílenské potřeby pro nástrojařinu, formařinu a strojírenství; horké vtoky a regulační technika

Zákazníci:                                            Celosvětově přes 18 500

Prodejní pobočky:                                Indie, Čína, Turecko, USA a Mexiko

Zaměstnanců:                                        1 550


www.meusburger.com

Mohlo by se Vám líbit

Digitální továrna 2.0 na MSV nabídne pohled do budoucnosti průmyslu

Digitální transformace je v dnešní době významnou součástí téměř každého odvětví a průmysl není výjimkou. Umožňuje strojírenským firmám automatizovat mnoho procesů, což vede ke zvýšení efektivity […]

Úspěšná firma 21. století: Národní centrum Průmyslu 4.0 a jeho partneři představí na MSV 2023 návštěvníkům, jak na to

Potřeba digitalizovat je jasná, ale jak na to? Jak můžeme co nejlépe využít stávající potenciál firmy? I na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci expozice Úspěšná […]

Reprodukovatelná výroba dokonalých povrchů s vysokým leskem a úspora zdrojů

Suché elektrolytické leštění – větší udržitelnost v oblasti povrchových úprav  Oblast povrchových úprav se vyznačuje požadavky na vyšší kvalitu a zároveň rostoucí potřebou konzistence procesů, […]