Nástrojárna

06. června 2016 00:53

Intec a Z-Messe 2017:

Nejlepší předpoklady pro české vystavovatele na dvojici veletrhů v Lipsku

V termínu 7. až 10. března 2017 se díky průmyslovým veletrhům Intec a Z stane saské Lipsko opět centrem obráběcích strojů pro kovozpracující branži, ale také důležitým místem setkání subdodavatelů z Německa a celé Evropy. Tato úspěšná veletržní dvojice nabízí vystavovatelům z Česka ty nejlepší předpoklady pro navázání, či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Veletrh Intec patří k předním německým veletrhům obráběcích strojů a automatizační techniky a svým odborným zaměřením se pevně etabloval rovněž v mezinárodním měřítku. Pro české firmy představuje účast na veletrhu Intec dobrou šanci pro úspěšný vstup na německý a evropský trh a zvýšení známosti společnosti mimo Českou republiku. Ke klíčovým oblastem, na které se veletrh zaměřuje, patří stroje pro nástrojárny, systémy pro přípravu a finalizaci výroby v rámci automatizovaného výrobního procesu a samozřejmě obráběcí stroje pro kovozpracující branži v celé šíři spektra. Ke stálým vystavovatelům v oblasti obráběcích a tvářecích strojů patří například značky jako Yamazaki Mazak Deutschland, HAAS AUTOMATION, NILES-SIMMONS a DMG MORI. Na příští ročník se již přihlásili také renomovaní výrobci z oblasti přesných nástrojů a výroby forem, jako jsou Paul Horn, EMUGE, MAPAL, případně Ingersoll Werkzeuge.

Inzerce

Vystavovatelé z Česka jsou v Lipsku tradičně úspěšní

Souběžně s veletrhem Intec se koná také subdodavatelský veletrh Zuliefermesse. Ten patří k nejvýznamnějším evropským veletrhům pro subdodavatele v počátečních a středních fázích produkčního řetězce. Nabídka se zaměřuje na průmyslové subdodávky dílů, komponentů a zástavbových celků, ale také na zakázkově nabízené technologické postupy, a oslovuje zejména zákazníky z těch průmyslových oborů, které v Česku i v Německu patří k motorům hospodářství: všeobecné strojírenství a automobilový průmysl a s tím spojené subdodávky zaujímají nejdůležitější místo mezi cílovými obory vystavovatelů na veletrhu Z -Messe. Na posledním ročníku veletrhu v roce 2015 činil podíl zahraničních vystavovatelů více než 30 procent, přičemž Česká republika měla mezi zahraničními vystavovateli nejpočetnější zastoupení. K tomu bezesporu přispěla i finanční podpora ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, která je ve formě společného stánku pod záštitou MPO a s odbornou garancí ze strany Svazu sléváren ČR plánována i pro nadcházející ročník. České firmy se tak mohou veletrhu v Lipsku účastnit za velmi výhodných podmínek, což v rozhodování zejména malých a středních podniků hraje významnou roli.

Důvodem pro opakovanou prezentaci ČR s podporou ze strany ministerstva je zejména měřitelnost úspěchu veletržní prezentace ve formě četných objednávek a konkrétních subododavatelských poptávek ze strany německých firem a významných hráčů na mezinárodní scéně, se kterými české firmy z tohoto veletrhu pravidelně odjíždějí.

Pozitivní signály avizující příští ročník veletržního dua

Přípravy příštího ročníku lipských strojírenských veletrhů, které tématicky zahrnují kompletní strojírenský výrobní řetězec, již běží na plné obrátky. Ředitelka veletrhu Kersten Bunke prozrazuje: „První signály směrem k příštímu ročníku veletrhů Intec a Z-Messe v roce 2017 vypadají velmi dobře. S velmi dobrými ohlasy se setkáváme napříč branží. Množství přijatých přihlášek nám umožnilo již v květnu začít s konkrétním plánováním hal pro veletrh Intec, přičemž s plánováním pro veletrh Z-Messe počítáme v pozdním létě.“ V březnu 2017 na moderním lipském výstavišti představí novinky ze své produkce jak celosvětově působící koncerny, tak specializované strojírenské firmy nebo inovativní subdodavatelé. Veletržní duo se na začátku roku opět stane prvním významným setkáním kovozpracujícího průmyslu a subdodavatelské branže v celoevropském měřítku.

Odborný program s přímou vazbou na portfolio vystavovatelů

Nosná veletržní témata veletrhů Intec a Z-Messe nacházejí svůj odraz rovněž v odborném rámcovém programu. Návštěvnicky atraktivní bude dozajista například zvláštní přehlídka s integrovaným odborným sympóziem na téma „Inteligentní odlehčené konstrukce: technologie, použití, možnosti“, která ve veletržní hale číslo 5 představí aktuální stav vývoje dané problematiky pro oblast průmyslového nasazení. Ve veletržní hale číslo 2 zase představí technologické fórum „Aditivní výroba“ široký potenciál generativních produkčních postupů.

Odborný program nabídne během celé doby konání veletrhu četné konference, fóra a mezinárodní worskhopy. V centru pozornosti budou témata jako Průmysl 4.0, zdrojově efektivní výroba a automatizace. Veletrhy Intec a Z-Messe jsou tak pro vystavovatele a návštěvníky ideální platformou pro intenzívní odborný dialog mezi výzkumem a praxí, mezi poskytovateli technologií a jejich uživateli. Organizace Enterprise Europe Network a Průmyslová a obchodní komora Lipsko budou i v roce 2017 organizovat b2b setkání v rámci akce „CONTACT“.

Veletrhy Intec a Z-Messe – na vlně úspěchu

Poslední ročník veletrhů Intec a Z-Messe využilo pro prezentaci své nabídky 1 433 vystavovatelů ze 33 zemí. Tato atraktivní nabídka přilákala 23 500 návštěvníků ze 35 zemí. To představovalo zatím historicky nejlepší výsledek. Je mnoho důvodů věřit, že již nadcházející ročník veletrhů, které se staly pevnou součástí evropského veletržního kalendáře, na tento rekordní výsledek naváže.


Intec
Mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcí stroje a automatizační techniku 7.–10. března 2017

Z-Messe
Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, komponentů, modulů a technologií 7.–10. března 2017


www.intec-lipsko.cz, www.z-lipsko.cz

Mohlo by se Vám líbit

O udržitelný zdroj bílkovin se starají na hmyzí farmě roboty KUKA

Šest robotů společnosti KUKA pracuje na největší a první komerční hmyzí farmě v Dánsku. Firma ENORM Biofactory zde chová larvy much Hermetia illucens, z nichž […]

Jak privátní 5G sítě pomáhají rozvoji chytré výroby?

Thorsten Lutz ze společnosti Panasonic TOUGHBOOK se zamýšlí nad dopadem implementace privátních 5G sítí do průmyslové výroby. Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně […]

Grumant: Produktivní nástroje pro vrtání

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších […]