Nástrojárna

05. září 2019 14:46

FINAL Tools: Rychlé a snadné lícování děr

Nejednou se stane, že přesný válcový otvor ve zhotoveném obrobku nesplňuje předepsané rozměrové hodnoty nebo nevyhovuje při montáži. Jedná se přitom o chyby v řádu několika tisícin mm.


V současné době se opravuje nebo dohotovuje rozměrová a tvarová přesnost děr v rámci tisícin milimetrů pomocí různých trnů s volně naneseným jemným brusivem, tzv. ručním lapováním. Tato metoda je velmi pracná, neoperativní a výrazně navyšuje výrobní čas. Navíc vyžaduje určitou dovednost a znalost pracovníků, kteří takovou operaci mají provést.

Inzerce

Nejčastější důvody, kdy dochází k potřebě upravit rozměr, tvar, případně drsnost povrchu již hotových velmi přesných válcových otvorů:

  • Z důvodu povrchové oxidace, nebo mechanickým poškozením dochází k nefunkčnosti požadovaného hřídelového uložení ve válcovém otvoru.
  • Mechanickým obráběním a silovým upínáním obrobků při obrábění vzniká ve vyrobených komponentech vnitřní napětí, které způsobuje samovolnou deformaci již zhotovených přesných válcových otvorů, čímž dochází ke změnám rozměrových a tvarových přesností oproti těm, které byly dosaženy v upnutém stavu obrobku na obráběcím stroji.
  • Při finálním obrábění válcových otvorů, z důvodu otupování břitů nástroje, např. vystružováním nebo jemným vyvrtáváním dochází ke zmenšování průměru díry až pod dolní mezní rozměr. Následná oprava malých průměrů válcových otvorů, zejména u velkých obrobků bývá velmi obtížná.
  • Velmi častá potřeba je dokončovat tvarovou a rozměrovou přesnost válcových otvorů, které se zhotovují elektroerozivní technologií obrábění.
  • Při servisech a generálních opravách opotřebených strojních zařízení je žádoucí jednoduše, rychle a efektivně opravit válcové otvory poškozené při demontáži, či opotřebené při běžném užíváním strojního zařízení.

Firma FINAL Tools se dlouhodobě věnuje problematice obrábění velmi přesných děr a nyní přichází s přenosnou sadou pro ruční honování.

Přínos této sady spočívá zejména v jednoduchosti použití, operativnosti a úspoře výrobního času. Použití je tak snadné, že není potřeba složitého zaškolování a každý je schopen ve velmi krátkém čase opravu provést. Sada, která je patentově chráněná, si našla uplatnění již u několika významných zákazníků, kteří ocenili výše zmíněné výhody.

Ruční honovací sada je navržena tak, aby byly všechny základní komponenty přehledně umístěny v přenosném kufru. Obsahuje honovací nástroj, aku‑pohon, a příslušenství nutné k nastavení a používání nástroje.

Honovací trny jsou vyráběny v rozměrech ø3 ÷ ø25 mm s různou zrnitostí diamantových zrn pro požadovaná specifika uplatnění. Použitelná je v různých obráběných materiálech jako jsou měkká ocel, kalená ocel, šedá a tvárná litina, slinutý karbid, keramika, aj.

Základní sada honovacích trnů pro běžné použití je vyráběna ve jmenovitých rozměrech øD = 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 mm s možným rozepnutím øD + 0,1 mm. Jiné rozměry a provedení konstrukce honovací sady jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka.

Další výhody, které přináší ruční aku‑honovací sada:

  • Jednoduché použití přímo u obráběcího stroje.
  • Velmi snadno lze opravit malé otvory, které byly zhotoveny na obráběcím stroji, např. strojní brusce, a obrobek již nelze ekonomicky strojně opravit. Odpadá tím problém s opakovaným ustavením obrobku na stroji.
  • Průměr řezné části honovacího nástroje je velmi rychle a přesně nastavitelný.
  • Pevně připevněná brusná zrna na řezné části honovacího nástroje se nedostávají do honovaných povrchů součástí, jako je tomu při lapování volným brusivem, čímž je zajištěna maximální doba funkčnosti hřídelových nebo pístových uložení hotových výrobků.
  • Odpadá časově a finančně náročné čištění celých obrobků od olejů, jako je tomu u strojního honování.

Příklad využití při opravě válcových děr pro vyhazovače slévárenských forem

Měření obráběné díry.

Nastavení honovacího nástroje.

Ruční AKU-honování.

Podívejte se na videa.

FINAL Tools – Ruční AKU honování vodítek ventilů

FINAL Tools – Příklad využití při opravě válcových děr pro vyhazovače slévárenských forem


www.finaltools.cz

Mohlo by se Vám líbit

Síťový portál PCH od společnosti Parker Hannifin poskytuje trhu nový přístup ke komunikačním modulům Ethernet pro automatizaci v továrnách

Nové inovace otevírají cestu ke snížení nákladů na stroje, zkrácení doby spouštění a menšímu množství prostojů Společnost Parker Hannifin, která je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů […]

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]