Nástrojárna

06. června 2018 00:20

Datron hledí do budoucnosti

19. dubna se v prostorách společnosti DATRON-TECHNOLOGY v brněnském Technologickém parku uskutečnil v pořadí již druhý ročník Technologického semináře, který nesl podtitul „Dotkněte se budoucnosti“. Jak již samo motto napovídá, představeny byly novinky a technologická řešení, která přinášejí taková urychlení a zjednodušení procesů při obsluze obráběcích strojů této společnosti, jaká jsme si před několika lety ani nedovedli představit.

Po krátkém úvodním slově pana Jiřího Malůše, ředitele zastoupení německé společnosti DATRON AG pro Slovensko a Českou republiku, seznámil auditorium s historií společnosti pan Michael Hoffarth, Area Sales Manager pro CNC systémy z mateřské společnosti Datron AG sídlící v Německu.

Inzerce

Jiří Malůš, ředitel zastoupení DATRON AG pro SR a ČR

Firma, která byla založena roku 1969, se původně orientovala na elektroniku a měřicí přístroje. Postupem času dospěla společnost k vývoji jednoduchých frézovacích strojů pro vlastní potřebu, ty však později začala i prodávat a postupně zdokonalovat. Zájem o stroje Datron je globální, exportní podíl roste, dnes se pohybuje kolem 55–60 %. V současné době je po celém světě v provozu asi 4 000 frézovacích strojů se značkou Datron. Společnost se zaměřuje především na oblast elektroniky, letectví a kosmonautiku a na aplikace v oblasti medicíny. Stroje Datron jsou určené pro obrábění neželezných kovů, hlavně hliníku, a plastů. Jedná se o vysokorychlostní obrábění do 60 000 ot./min. Společnost se na rozdíl od svých konkurentů zaměřuje na suché obrábění nebo obrábění s minimálním množstvím chlazení a mazání, což přináší bonus v podobě čistých obrobků a také čistých strojů. Nezanedbatelný je také důraz na úsporu energie, která u nových systémů stojí jen 3–5 € za jednu směnu.

Roku 2016 přišla společnost se softwarem, který přinesl úplně novou koncepci řízení. Moderní softwarová architektura, vyvíjená přímo ve společnosti Datron, navázala na intuitivní princip ovládání chytrých telefonů. Prvním strojem této nové generace byl Datron neo, který je určen zejména pro menší firmy, které potřebují být flexibilní při frézování či výrobě prototypových dílů a je pro ně už málo operativní zadávat si frézování u externích firem. Uplatnění najde také v oblasti forem do malých vstřikovacích automatů. V dalším příspěvku nás pan doc. Ing. Róbert Jankových, CSc., z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky seznámil s průběhem spolupráce Vysokého učení technického v Brně se společností Datron. Společně vyvíjejí diagnostický systém, který bude informovat jak uživatele, tak výrobce o aktuálním technickém stavu stroje a s předstihem upozorňovat na nutnost servisního zásahu. Diagnostika stroje se bude opírat jak o nepřímou analýzu založenou na sledování vibrací stroje, tak o ukazatele přímé, které vyhodnocují metrologické diagnostické parametry. Pravidelným sledováním stavu stroje by se měly snížit náklady na údržbu o 50–70 %.

Michal Belza, Powertrain & Drivetrain Leader z týmu TU Brno Racing představil posluchačům princip této soutěže, nezanedbatelné úspěchy brněnského týmu v celosvětové konkurenci a výhody spolupráce se společností Datron, která studentům VUT Brno poskytla nejen CNC frézku a nástroje, ale také zaškolení a možnost konzultací jednotlivých postupů. Pan Malůš věří, že tato spolupráce se vyplatí i společnosti Datron: studenti si mohou již nyní osvojit práci na jejích strojích a třeba zde po ukončení studia někteří z nich začnou svou profesní dráhu. Příznivě může působit i fakt, že jejich alma mater se nachází asi 300 metrů od sídla firmy. Po teoretických prezentacích přišly na řadu praktické ukázky práce na jednotlivých strojích. Pan Achim Göttmann z technologického a školicího centra v Německu představil nový systém DATRON next 2.0 na příkladu frézování náboje kola na stroji M8Cube. Po obědě pokračoval program ukázkou frézování na stroji Datron neo a také předvedením dávkování těsnění na frézovaný díl. Poté byl čas vyhrazen individuálnímu otestování strojů za přítomnosti pracovníků společnosti Datron. Vzhledem k tomu, že se jednalo o technologický seminář, nesl se v tomto duchu také doprovodný program akce. Účastníci se přesunuli do pivovaru Starobrno, kde absolvovali komentovanou prohlídku provozu, po níž následovala degustace piva a večeře v Pivovarské restauraci. Technologický seminář se nesl v přátelském duchu a vysoké profesionalitě a my se již nyní se těšíme, jaké novinky nám představí další ročník této zdařilé akce.

Společnost Datron spolupracuje s VUT Brno také formou podpory projektu Formula Student.


Formula Student je studentská soutěž v konstrukci vozů formule. Studentské týmy z celého světa navrhují, konstruují a testují závodní vozy formulového typu a později s nimi závodí na prestižních závodních okruzích Evropy i Spojených států amerických. Cílem je navrhnout a postavit reálný závodní monopost pro rekreačního jezdce, prezentovat jej fiktivnímu investorovi a poté připravit fiktivní maloseriovou výrobu 1 000 kusů.


Daniela Klusáčková, redakce

Mohlo by se Vám líbit

Zdánlivě nemožné technické dílo se stalo skutečností

Díky odborným znalostem a schopnostem společnosti Sandvik Coromant vznikla kombinace Michelangela, Rodina, Kollwitz, Kotara a Savage Vytváření uměleckých děl z kovu není žádná novinka. Mnohým z nás se […]

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern […]

Asseco Solutions je špičkovým hráčem i ve světě cloudu

Informační technologie patří k oblastem s nejrychlejším růstem a největším tempem změn. V posledních letech však existuje technologie, která i v porovnání s ostatními v této branži, roste extrémně rychle. Je […]